Zielona Góra,

wtorek, 17 kwietnia 2018

Redakcja portalu Nowosolska.pl pisze do Komisji Infrastruktury w sprawie likwidacji linii kolei do Nowej Soli

Warszawa,  17.04.2018

Biuro Komunikacji Społecznej potwierdza odbiór listu przesłanego z formularza udostępnionego w Systemie Informacyjnym Sejmu na stronie  www.sejm.gov.pl.

Jeżeli list wymaga odpowiedzi i zawiera dane niezbędne do jej udzielenia, Biuro Komunikacji Społecznej dołoży starań, aby rozpatrzyć list w możliwie krótkim czasie.

List związany z działalnością komisji, zależnie od jego treści, może zostać przekazany do właściwej komisji sejmowej.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

Biuro Komunikacji Społecznej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Poniżej znajduje się treść nadesłanej przez Państwa korespondencji
Portal nowosolska.pl do Komisji Infrastruktury
- Pytanie o politykę likwidacji infrastruktury w woj. lubuskim

Jakie cele przyświecają działaniom Ministra Infrastruktury w zakresie polityki likwidacji infrastruktury? W ostatnich miesiącach Minister Infrastruktury podjął decyzję o wznowieniu i kontynuacji likwidacji sieci kolejowej jurysdycji Rzeczp. Polska po tym jak zlikwidowano już ok. 10 tys. km torowisk z liczącej ongiś 26,3 tys. km sieci.

Wg decyzji jakie podtrzymał lub wydał p. minister Adamczyk, zlikwidowano ok. 300 km torowisk kolei, i jak jego urząd podkreśla, była to realizacja decyzji o likwidacji linii kolei które wydali poprzedni ministrowie a p. min. Adamczyk podtrzymał i zrealizował dopiero teraz, za obecnych rządów. 

Pytania dot. polityki likwidacji infrastruktury woj. lubuskiego i naszego miasta Nowa Sól:

Czy celem Ministra Infrastruktury jest dezindustriualizacja regionu południa woj. lubuskiego? Czy może Minister Infrastruktury  po prostu chce aby PKP S.A. odniosła przychód ze sprzedaży złomu pokolejowego? Czy nie jest to aby kradzież złomu kolejowego przez złomiarzy z PKP S.A., tym razem robiona w świetle prawa, z tym że skutki ekonomiczne są takie same jakby linię ukradli zwykli łomiarze- robiąc to nielegalnie? Czy min. Adamczyk nie współpracuje aby ze sprawcami kradzieży złomu, legalizując ten proceder swoim podpisem, ku szkodzie lokalnych gospodarek i lokalnych społeczności? 

Jaki jest cel obecnych decyzji likwidacyjnych Ministra Infrastruktury dot. naszego miasta Nowa Sól (likwidacja linii Nowa Sól- Żagań i Nowa Sól- Wolsztyn) i dot. woj. lubuskiego w przypadku linii kolei nr 371? Czy Minister Infrastruktury chce zliwidować infrastrukturę transportu zbiorowego na południu tego województwa? A może Ministrowi Infrastruktury zależy aby nie wznowiono przewozów towarowych tą linią kolei do landu Saksonia przez most - już nieczynny- na Nysie Łużyckiej? Czy urząd Ministra Infrastruktury  jest przeciwny  wznawianiu połączeń kolejowych w woj. lubuskim? W jakim celu Minister Infrastruktury  kontynuuje politykę likwidacji infrastruktury w naszym mieście Nowa Sól? 

W jakim celu urząd Ministra Infrastruktury rozpowszechnia -wg naszych informacji- fałszywe i nieprawdziwe informacje jakoby samorządy rzekomo popierały rozbiórkę linii nr 371? Jeśli istotnie tą rozbiórkę popierają- czy min. Adamczyk zechce przedstawić listy poparcia jakie otrzymał dla swojego planu likwidacji sieci kolei w południowej części województwa? 

Wg zebranych informacji- samorząd województwa nie ma wiedzy o likwidacji jaką prowadzi pan min. Adamczyk, ponieważ minister, prowadząc likwidację torowisk linii nr 371, zapomniał najwyraźniej poinformować samorząd regionu, nie mówiąc już o zapytaniu o opinię w tej sprawie. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy na pytanie o wiedzę samorządu o likwidacji tej linii kolei prowadzonej- wg doniesień mediów- przez sz.p. min. Adamczyka:

Witam Panie Adamie, w związku z pytaniem przesłanym przez Pana do Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, przesyłam poniżej odpowiedź, której udziela:
Sławomir Kotylak
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze

Odpowiadając na pytanie pana Adama Fularza z 21.02.2018 r. uprzejmie informuję, że Departament Infrastruktury i Komunikacji UMWL w Zielonej Górze nie posiada informacji na temat „planów rozbiórki linii kolei nr 371". Jednocześnie pragnę dodać, że podzielam opinię pana Krzysztofa Rytela, Prezesa Zarządu Fundacji „Centrum Zrównoważonego Transportu" z siedzibą w Warszawie.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta