Zielona Góra,

wtorek, 10 kwietnia 2018

komunikat prasowy: Naukowcy o rewitalizacji społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim

Komunikat prasowy

-
Od: Ewa Sapeńko <e.sapenko na serwerze br.uz.zgora.pl>
Data: wtorek, 10 kwietnia 2018
Temat: Naukowcy o rewitalizacji społecznej na Uniwersytecie ZielonogórskimJutro, 11 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00 w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 zostanie otwarta konferencja naukowa ph. Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania. Organizatorem konferencji jest Pracownia Rewitalizacji Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych zajmujących się rewitalizacją społeczną, ale również do przedstawicieli władz samorządowych realizujących takie programy, bezpośrednich realizatorów programów rewitalizacyjnych, wreszcie do przedstawicieli lokalnych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się rewitalizacją.

Celem konferencji jest wieloaspektowa analiza szans stwarzanych przez procesy rewitalizacji społecznej, jak również analiza blokad tych procesów. Z jednej strony chodzić będzie o przedstawienie sytuacji i stanów kryzysu całości lub części zbiorowości lokalnej, w tym możliwości jego zdiagnozowania i pomiaru zjawisk wymagających interwencji. Z drugiej strony analizie poddane zostaną realizowane obecnie w województwie lubuskim i szerzej - w pozostałych obszarach kraju programy rewitalizacji, jak również korzyści wynikające z ich wdrażania.

Harmonogram konferencji zawiera sesję z udziałem ekspertów, jak również wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych gmin, w których stosuje się działania rewitalizacyjne, wystąpienia przedstawicieli świata nauki oraz wszystkich zainteresowanych problematyką.

Obszary tematyczne konferencji:

1. Specyfika rewitalizacji w miastach polskich. Ciągłość czy ewolucja działań?

2. Tworzenie dokumentów i programów rewitalizacji (GPR, strategie rozwoju, ZIT).

3. Rola lokalnych władz w działaniach rewitalizacyjnych: sojusznik czy przeciwnik?

4. Aktywizacja mieszkańców obszaru jako szansa efektywnej rewitalizacji. Budowanie kapitału społecznego i spójności społecznej.

5. Wpływ sytuacji ekonomicznej obszaru na skuteczność procesu rewitalizacji (specyfika i kondycja lokalnych firm).

6. Rola rzetelnej diagnozy degradacji obszaru jako wstępny etap działań rewitalizacyjnych.

7. Bieda i wykluczenie: hamulec czy stymulator rewitalizacji?

8. Działania partycypacyjne: konieczny warunek rewitalizacji, czy dodatkowe utrudnienie?

9. Dobre praktyki krajowych działań rewitalizacyjnych.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki

dr hab. prof. UAM Anna Kotlarska-Michalska

dr hab. prof. UAM Sławomir Banaszak

dr hab. prof. UZ Beata Trzop

dr hab. prof. UZ Maria Zielińska

dr hab. prof. Jerzy Leszkowicz-Baczyński

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. prof. UZ Jerzy Leszkowicz-Baczyński

mgr Anita Łukowiak (sekretarz)

mgr Ksenia Wilaszek

mgr Barbara Marcinów

mgr Zbigniew Michalski

 

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.pl

Tel.: 68 328 25 93; 603 454 528

e-mail: E.Sapenko@adm.uz.zgora.pl

 

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta