Zielona Góra,

poniedziałek, 26 marca 2018

Ogłoszono przetarg na wakacyjne loty z lotniska Babimost k. Zielonej Góry


Miasto Zielona Góra ogłasza przetarg na loty wakacyjne/turystyczne z lokalnego aerodromu. Jak pisze:
Wykonawca zobowiązuję się do realizacji przedmiotu umowy pn. „Promocja Miasta Zielona
Góra poprzez realizację lotniczych rejsów międzynarodowych" z Portu Lotniczego Zielona Góra
w Babimoście w okresie od 2018r. do 2020 r.:
- w lotniczym sezonie letnim 2018 r. w ilości nie mniejszej niż 20 rotacji lotniczych do minimum
dwóch destynacji turystycznych lub wakacyjnych,
- w lotniczym sezonie letnim 2019 r. w ilości nie mniejszej niż 30 rotacji lotniczych do minimum
dwóch destynacji turystycznych lub wakacyjnych,
- w lotniczym sezonie letnim 2020 r. w ilości nie mniejszej niż 40 rotacji lotniczych do minimum
trzech destynacji turystycznych lub wakacyjnych
z wykorzystaniem nośników reklamowych opisanych w załączniku do OPZ.
2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie działania składające się na przedmiot umowy były
realizowane przez Wykonawcę z wykorzystaniem samolotów, które dysponują co najmniej 180
lub większą ilością miejsc pasażerskich na pokładzie.
W wyjątkowych i incydentalnych sytuacjach, po wcześniejszym zawiadomieniu i uzgodnieniu
z Zamawiającym, dopuszcza się realizację przedmiotu umowy samolotami mniejszymi, które
dysponują od 150 do 179 miejsc pasażerskich na pokładzie. W takim przypadku Wykonawca
wykona w danym lotniczym sezonie letnim proporcjonalnie więcej rotacji lotniczych,
o których w pkt.1), które zrównoważą ilość oferowanych miejsc w samolotach z co najmniej
180 ilość miejsc pasażerskich.
3) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy poprzez połączenia lotnicze z/do Portu
Lotniczego Zielona Góra w Babimoście (IEG) w lotniczym sezonie letnim:
- 2018 do minimum dwóch destynacji jako bezpośrednie lotnicze połączenie turystyczne lub
czarterowe z/do IEG,
- 2019 do minimum dwóch destynacji jako bezpośrednie lotnicze połączenie turystyczne lub
czarterowe z/do IEG,
- 2020 do minimum trzech destynacji jako bezpośrednie lotnicze połączenie turystyczne lub
czarterowe z/do IEG
Zamawiający dla realizacja przedmiotu umowy przez połączenia lotnicze do pozostałych
destynacji turystycznych lub wakacyjnych dopuszcza możliwość wykonania łączonych połączeń
lotniczych w IEG z innych portów lotniczych UE.

więcej:
In English
Subsidies for airlines willing to fly from our airport, announced. Deadline at the beggining of April 2018.--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta