Zielona Góra,

czwartek, 29 marca 2018

Odp. na pytania dotyczące wycinki drzew w ul. Pod Topolami z dnia 23.03.2018

-
Od: Monika Zapotoczna <zapotocm na serwerze um.zielona-gora.pl>
Data: czwartek, 29 marca 2018
Temat: Odp. pytania prasowe ul. Pod Topolami z dnia 23.03.2018
Do: adam.fularz


Witam,

w dniu 01.02.2018 r. prywatna firma FIDE Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem
tut. Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól włoskich z
terenu nieruchomości nr 4 przy ul. pod Topolami w Zielonej Górze, ze
względu na zły stan zdrowotny drzew.

Przeprowadzone w dniu 19.02.2018 r. oględziny wnioskowanych do usunięcia
drzew, przez pracowników Biura Ochrony Środowiska wykazały, że topole są w
bardzo złej kondycji zdrowotnej. Drzewa te posiadały liczne ubytki wgłębne
oraz powierzchniowe, które ukazywały tkankę martwą z murszem miękkim. Na
pniach przedmiotowych drzew zaobserwowano liczne pęknięcia pionowe oraz
poprzeczne. Dwa z wnioskowanych drzew uległy uszkodzeniu, miały złamane
wierzchołki. Z oględzin sporządzano dokumentację fotograficzną.

Biorąc pod uwagę zły stan drzew oraz to, że  topole są drzewami kruchymi,
które odłamują się całymi fragmentami i miejsce usytuowania (tuż przy
ciągi pieszo - jezdnym i skwerze miejskim), wnioskowane do usunięcia
topole stanowiły realne zagrożenie zarówno dla ludzi przemieszczających
się w ich pobliżu jak i dla mienia, wydano decyzję zezwalającą na
usunięcie przedmiotowych drzew.

W związku z tym, że nie naliczono opłaty za wycinkę drzew ( drzewa
zagrażające zwolnione są z opłat), zobowiązano wnioskodawcę w ramach strat
w środowisku przyrodniczym, do posadzenia 8 sztuk drzew liściastych
szlachetniejszych gatunków (takich jak: katalpa, grab, brzoza pożyteczna i
omszona), które swoim pokrojem dostosowane są do miejsca w którym będą
rosły.

Urszula Podgajna
Kierownik Biura Ochrony Środowiska


Monika Zapotoczna
Z-ca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta