Zielona Góra,

wtorek, 20 marca 2018

Komunikat prasowy: Od jutra 180 uczestników Konferencji Naukowo-Technicznej bedzie obradować w Instytucie Budownictwa UZ

Komunikat prasowy

Od: Ewa Sapeńko
Data: 20 marca 2018 10:19
Temat: Od jutra 180 uczestników Konferencji Naukowo-Technicznej bedzie obradować w Instytucie Budownictwa UZJutro (21 marca 2018 r.) w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego o godz. 11.00 w Sali 213 (siedziba Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, bud. A-8, ul. prof. Z. Szafrana 1) rozpocznie się IX edycja trzydniowej Konferencji Naukowo-Technicznej Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych (21-23 marca 2018 r.). Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Lubuskiego, Komitet Nauki PZITB oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podczas 3-dniowych obrad w dwunastu sesjach tematycznych zaprezentowane zostaną aktualne wyniki badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Do udziału w konferencji zaproszono pracowników naukowych, producentów materiałów budowlanych, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. W tegorocznej edycji konferencji weźmie udział około 180 osób.

 

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, sekretarzem naukowym - dr inż. Paweł Błażejewski a sekretarzem Komitetu Organizacyjnego - dr inż. Artur Juszczyk

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński.

 

Warto podkreślić, że Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia, a budownictwo jest jednym z najstarszych kierunków kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

IX KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

„Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych"

ZIELONA GÓRA, 21-23 marca 2018 r.

 

21 marca 2018 r. (środa)

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (godz. 10.00 – 11.00, przed salą 213)

OTWARCIE KONFERENCJI (godz. 11.00 – 11.45, sala 213)

·         Powitanie gości i uczestników - dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

·         Otwarcie konferencji - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

·         Wystąpienia okolicznościowe:

Ø  dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ø  Wystąpienia zaproszonych gości

Ø  prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

 

PRZERWA NA KAWĘ godz. 11.45 - 12.00

 

 

SESJA REFERATÓW PROBLEMOWYCH

Sesja I – Sesja referatów problemowych

21.III.2018 r. godz.12.00 – 13.00, sala 213

Przewodniczący         Prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ

Prof. dr inż. Kazimierz CZAPLIŃSKI

Referaty

1          Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA - Muzealizacja przestrzeni publicznej jako forma obecności dziedzictwa kulturowego we współczesnym społeczeństwie

2          Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA - Degradacja budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia wybrane problemy

3          Dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ - Figura Chrystusa Króla Wszechświata – budowa i remont

 

PRZERWA NA OBIAD godz. 13.00 – 14.00

 

ZBIÓRKA PRZED BUDYNKIEM A-8, godz. 14.00

WYJAZD AUTOKAREM ZWIEDZANIE FIGURY CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA w Świebodzinie, godz. 14.30 – 15.00

 

ZWIEDZANIE ZESPOŁU KLASZTORNEGO OPACTWA POCYSTERSKIEGO W GOŚCIKOWIE-PARADYŻU; godz. 15.30 – 16.30

 

WYJAZDOWA SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH

Sesja II – Konserwatorskie problemy renowacji budynków

21.III.2018 r, godz.16.30-18.00

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. arch. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA

Prof. dr hab. inż. Jerzy JASIEŃKO

Referaty:

1 Marcin KOZARZEWSKI - Renowacja wnętrza kościoła pocysterskiego w Gościkowie – Paradyżu

2 Wanda KONONOWICZ; Ilona PISERA - Problemy rewitalizacji małych miast na przykładzie Międzyrzecza

3Tomasz BŁASZCZYŃSKI; Wojciech SOKOŁOWSKI - Renowacja pałacu wdowiego w Żaganiu

4 Barbara MISZTAL - Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna

5 Filip TOMASZEWSKI; Bartosz M. WALCZAK - Łęczyckie wiatraki - inicjatywy konserwatorskie z lat 2006 - 2017 na przykładzie „Zagrody Młynarskiej" w Uniejowie

 

22 marca 2018 r. (czwartek)

 

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH

Sesja III – Konstrukcyjno-materiałowe problemy renowacji budynków

22.III.2018r, godz.9.00-10.00, sala 213

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Romuald ORŁOWICZ

Dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ

 

Referaty:

1 Piotr ALAWDIN; Viktoryia PETRUSEVICH - Optymalizacja lekkich konstrukcji stalowych przy renowacji i nadbudowie obiektów budowlanych

2 Wiaczesław KOŃKOW - The environmental control indoors with application of moisture-regulating plasters

3 Anna JÓŹWIK - Szkło konstrukcyjne w modernizacji obiektów zabytkowych

4 Gerard BRYŚ; Mikołaj KŁAPOĆ - Identyfikacja łączników elementów zewnętrznych w wybranych zewnętrznych ścianach systemu WK-70

 

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH

Sesja IV – Modernizacja obszarów zabudowanych

22.III.2018r, godz.9.00-10.00, sala 115

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG

dr hab. inż. arch. Sławomir ŁOTYSZ, prof. PAN

 

Referaty:

1 Beata MAJERSKA-PALUBICKA - Koncepcje kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego na rewitalizowanych postindustrialnych terenach miejskich

2 Wojciech ECKERT - Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa

3 Renata JÓŹWIK - Problem urbanistycznej restrukturyzacji poprzemysłowego obszaru Kings Cross w Londynie

4 Józef WŁOSEK - Znaczenie konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych na przykładzie systemu parkowania na osiedlu mieszkaniowym

 

PRZERWA NA KAWĘ godz. 10.00 – 10.30

 

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH

Sesja V – Technologiczno-organizacyjne problemy renowacji budynków

22.III.2018r, godz.10.30-12.00, sala 213

Przewodniczący

Dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. PWr

Dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ

 

Referaty:

1 Anna SOBOTKA; Joanna SAGAN; Magdalena GICALA - Koncepcja oceny robót renowacyjnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju

2 Grzegorz ŚLADOWSKI - Potencjał aplikacyjny modeli sieciowych o strukturze niezdeterminowanej na potrzeby planowania rewaloryzacji obiektów zabytkowych

3 Bohdan STAWISKI; Tomasz KANIA - Wymagania normowe i częste stany awaryjne wewnętrznych przegród niekonstrukcyjnych w nowych budynkach

4 Wojciech DROZD - Współcześnie stosowane metody osuszania murów. Porównanie techniczno–kosztowe

5Barbara KSIT; Krzysztof TABIŚ - Poprawna diagnostyka budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji

6 Bartłomiej MONCZYŃSKI; Natalia RZESZOWSKA - Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

 

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH

Sesja VI – Rewitalizacja obszarów miejskich

22.III.2018r, godz. 10.30-12.00, sala 115

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Hanna MICHALAK

Prof. dr inż. arch. Zbigniew Antoni BAĆ

 

Referaty:

1 Tadeusz BILIŃSKI - Kryteria i uwarunkowania programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich

2 Lidia GRZEGORCZYK; Tomasz BŁASZCZYŃSKI - Eko-miasto – scenariusze rozwoju

3 Adam WYSOKOWSKI; Weronika TUREK; Kazimierz ŁATWIŃSKI - Prace studialne nad rozwojem Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego

4 Alena KONONOWICZ - Przykłady modernizacji historycznych osiedli na obrzeżach Wrocławia – szanse i zagrożenia

5 Anna OSTAŃSKA - Aktualne potrzeby mieszkańców podstawą programowania rewitalizacji osiedli budynków prefabrykowanych

6 Jerzy CYBIS - Typologia układów mieszkaniowych Górnego Śląska w latach 1848-2013 archetypy i ich elastyczność modernizacyjna

 

PRZERWA NA KAWĘ godz. 12.00 – 12.30

 

SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH

Sesja VII – Techniczne problemy renowacji budynków

22.III.2018r, godz.12.30-14.00, sala 213

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Anna SOBOTKA

Dr hab. inż. Jacek KORENTZ, prof. UZ

 

Referaty:

1 Leonard RUNKIEWICZ - Badania i oceny żelbetowych sprężonych dźwigarów dachowych w obiektach eksploatowanych

2 Kazimierz CZAPLIŃSKI; Andrzej CZEMPLIK; Daniel CZEREK - Iglica Wrocławska – wybrane zagadnienia z budowy i okresowego układania na poziomie terenu dla przeprowadzenia robót konserwacyjnych

3 Jakub MARCINOWSKI - Wpływ zmiany temperatury na rozkład naprężeń w powłoce naprawianej i w cienkiej warstwie naprawczej

4 Romuald ORŁOWICZ; Rafał NOWAK - Wpływ lunet na stan naprężeń sklepień kolebkowych historycznych budynków

5 Tomasz BŁASZCZYŃSKI; Bogumił KLIMASZEWSKI - Iniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych. Wodoszczelność iniekcji gruntowych

6 Anna HOŁA; Łukasz SADOWSKI; Jacek SZYMANOWSKI - Zagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego

 

PRZERWA NA OBIAD godz. 14.00 – 15.00

 

SESJA WSPÓŁPRACY IZBY BUDOWNICTWA Z WYDZIAŁEM

Sesja VIII – Współpraca WBAIS UZ z LOIIB

22.III.2018r, godz.15.00-15.30, sala 213

Przewodniczący

dr hab. inż. Maria MRÓWCZYŃSKA, prof. UZ - Prodziekan WBAIS

mgr inż. Andrzej CEGIELNIK - Przewodniczący LOIIB

PREZENTACJA FIRMY, godz. 15.30-16.00 - AQUAPOL

PREZENTACJA FIRMY, godz. 16.00-16.30 - BASF

PREZENTACJA FIRMY, godz. 16.30-17.00 - Firma XELLA

 

SESJA PLAKATOWA godz. 17.00 – 17.30 – parter

RAZEM Z PRZERWĄ NA KAWĘ godz. 17.00 – 17.30 – parter

 

SESJA PLAKATOWA

Sesja IX – Renowacja budynków – problemy architektoniczno-budowlane

22.III.2018r, godz.17.00-17.30, przestrzeń korytarza na parterze

Przewodniczący

Dr hab. inż. Wojciech ECKERT, prof. UZ

Prof. dr hab. inż. Jerzy JASICZAK

 

PLAKATY

1 A. ALSABRY; Kamil ŁASKAWIEC - Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku

2 T. BŁASZCZYŃSKI; B. KLIMASZEWSKI - Iniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych. Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt

3 Paweł BŁAŻEJEWSKI - Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych

4 HannaBORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA; Alicja MACIEJKO - Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego

5 E. GROCHOWSKA; Joanna KALISZUK - Renowacje drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych

6 Artur JUSZCZYK - Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej

7 Justyna KLESZCZ; Piotr KMIECIK - Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym

8 Jacek KORENTZ - Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych

9 Emilia KUCHARCZYK - Rola inspektora nadzoru inwestorskiego w realizacji przedsięwzięć renowacyjnych obiektów zabytkowych

10 Janusz LASKOWSKI; Marek DANKOWSKI - Przykład utraty stateczności ściany frontowej pozostawionej po rozebraniu kamienicy

11 Sławomir ŁOTYSZ - Rzeczoznawcy budowlani w sporze o lokalizację pierwszej polskiej fabryki penicyliny

12 Robert MASZTALSKI; Marcin MICHALSKI - Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

11 Beata NOWOGOŃSKA - Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych

13 Piotr SOBIERAJEWICZ - Problematyka prac renowacyjnych związanych z posadzką kościoła w Bukówcu Górnym

14 Krystyna URBAŃSKA; Paweł URBAŃSKI - Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków – studium przypadku

15 Paweł ŻWIREK - Wybrane zagadnienia stosowania okładzin perforowanych w renowacji obiektów

 

23 marca 2018 r. (piątek)

SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH

Sesja X – Modernizacje i adaptacje obiektów

23.III.2018r, godz. 9.00-10.30, sala 213

Przewodniczący

Dr hab. inż. Wiesław LIGĘZA, prof. PWSZ

Dr hab. inż. Bogusław WOJTYSZYN, prof. UZ

 

Referaty:

1 Paweł PRZYBYSZ - Problemy konstrukcyjne przy renowacji budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 100-lecie istnienia Wydziału

2 Alicja MACIEJKO; HannaBORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA - Adaptacja Hali Targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie

3 Anna Agata WAGNER - Rewaloryzacja zabytkowego gmachu Technologii Chemicznej w zespole Politechniki Warszawskiej

4 Stanisław KAŃKA; Teresa STRYSZEWSKA - Badania materiałowe jako wstęp do renowacji postindustrialnych kominów murowanych

5 Katarzyna KOŚCIŃSKA-GRABOWSKA - Wybrane problemy remontu i rewaloryzacji gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie

6 Monika BOGDANOWSKA - Elewacyjne wyprawy szlachetne w budownictwie międzywojennego Krakowa. Estetyka, ochrona i konserwacja

 

PRZERWA NA KAWĘ godz. 10.30 – 11.00

 

SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH

Sesja XI – Diagnoza potrzeb renowacji

23.III.2018r, godz.11.00-12.00, sala 213

Przewodniczący

Dr hab. inż. Andrzej SKARZYŃSKI, prof. PP

Dr hab. inż. Tomasz BŁASZCZYŃSKI prof. PP

 

Referaty:

1 Aleksander OWERCZUK - Zabytkowa zabudowa drewniana jako element zachowania walorów historycznych miast na Podlasiu

2 Maciej BARTOS; Tomasz WIEJA - Planowanie diagnostyki technicznej w procesie adaptacji antropogenicznych obiektów podziemnych

3 Bartosz MICHALAK - Międzyrzecki Rejon Umocniony – w oczekiwaniu na adaptacje i modernizacje

4 Marek DANKOWSKI; Artur JUSZCZYK - Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Sesja XII – Zakończenie konferencji

23.III.2018r, godz.12.00, sala 213

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI

Dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. UZ

 

PRZERWA NA OBIAD godz. 12.30 – 13.30

 

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra


 

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta