piątek, 30 marca 2018

Petycja do MZK Ziel. Góra o obsługę ulicy Piaskowej


do MZK

Petycja do MZK Ziel. Góra o obsługę ulicy Piaskowej co 30 minut, i za pomocą dwóch przystanków

Wnoszę o skierowanie do obsługi ul. Piaskowej 2-3 linii autobusowych które tworzyłyby na tej ulicy częstotliwość co 30 minut co najmniej, oraz wyznaczenie dwóch przystanków- np. przy skrżyowaniu z ul. Zarugiewicza oraz przy ul. Nad Łąkami lub jeszcze bliżej ul. Lwowskiej. 

Powód- czasy gdy autobusy miejskie omijały wnętrza osiedli odeszły i powinny minąć także w Ziel. Górze. Oferta autobusów kursujących ul. Lwowską jest nieporozumieniem, ponieważ czas przejazdu jest zbyt długi, a przystanek leży na obrzeżu osiedla.  

Obecnie nie można - mieszkając na tym osiedlu- korzystać z kom. zbiorowej, ponieważ dojad do centrum trwa zbyt długo z przystanku "Lwowska". Dlatego też wnoszę o zmianę w sieci komunikacyjnej aby wprowadzono komunikację mieską z dużą częstotliwością na tą ulicę tworząc przystanku w sercu osiedla oraz przy Freshmarket. Spowoduje to możliwość wykorzystania komunikacji zbiorowej w codziennych podróżach do centrum miasta.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

czwartek, 29 marca 2018

Petycja o przedłużenie kursów linii 7,11, 21, 25 z ul. Wojska Polskiego do pętli "Osiedle Ceramiczne"

Petycja o przedłużenie kursów linii 7,11,21,25 z ul. Wojska Polskiego do pętli "Osiedle Ceramiczne"

do MZK Ziel. Góra


Petycja o przedłużenie kursów którejś z linii  7,11, 21, 25 z ul. Wojska Polskiego do pętli "Osiedle Ceramiczne"

Szanowni Państwo,

Na os. Cegielnia przy ul. Ceramicznej jeździ mało podróżnych, ale przedłużenie kursów którejś z linii  7,11, 21, 25 ulicą Jacka Malczewskiego do ul. Ceramicznej ma wiele zalet:

- obsłuży os. Malczewskiego
- obsłuży os. Ceramiczne
- umożliwi dojazd nad staw na os. Cegielnia przy ul. Ceramicznej, a jest to popularne miejsce pikników i spacerów.

Aby trasa ta była bardziej rentowna, proponuję wykorzystanie brukowo-szutrowej drogi którą bardzo często kursują samochody, z os. Ceramicznego do ul. Łużyckiej, a następnie przedłużenie jakiejś linii do pętli przy ul. Ogrodniczej w Wilkanowie, co powinno zwiększyć znacznie ich obłożenie. Oczywiście zależy to od tego czy władze gminy Świdnica zechcą dofinansować jakieś kursy, ale choćby 4 kursy dziennie zrobiłyby już jakąś minimalną ofertę.

W wielu miastach autobusy kursują drogami szutrowymi i nie jest to problemem. Ta ulica od os. Cegielnia ulicą Ceramiczną do Łużyckiej jest nawet brukowana ale w wielu miejscach bruk przykryto szutrem. 

Ewentualnie można te kursy przedłużyć do pętli przy zajeżdzie w m. Rybno.
-- 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Ta ulica już nie wróci? Co z ul. Winogradu?

-
Od: Monika Zapotoczna <zapotocm na serwerze um.zielona-gora.pl>
Data: czwartek, 29 marca 2018
Temat: Odp. pytanie ul. Winogradu z dnia 20.03.2018
Do: adam.fularz


Witam,

w mieście Zielona Góra nie ma ulicy Winogradu. Tabliczka z taką nazwą nie
wróci. Prawie cały odcinek ulicy dawnej Winogradu został "wchłonięty" w
obszar zakładu "ZASTAL". Ostatnie budynki o nr 29, 29a, położone przy
dawnej ul. Winogradu zawiadomieniami z 1977 r. zostały przenumerowane i
przyporządkowane do ul. Ludowej. Nowe budynki nie będą miały adresu ul.
Winogradu, bo takiej ulicy nie ma. Ale nie mogę potwierdzić czy będzie to
ul. Źródlana czy ul. Ludowa (lub inna z sąsiedztwa) nie znając położenia
nieruchomości.

Monika Zapotoczna
Z-ca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Odp. na pytania dotyczące wycinki drzew w ul. Pod Topolami z dnia 23.03.2018

-
Od: Monika Zapotoczna <zapotocm na serwerze um.zielona-gora.pl>
Data: czwartek, 29 marca 2018
Temat: Odp. pytania prasowe ul. Pod Topolami z dnia 23.03.2018
Do: adam.fularz


Witam,

w dniu 01.02.2018 r. prywatna firma FIDE Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem
tut. Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól włoskich z
terenu nieruchomości nr 4 przy ul. pod Topolami w Zielonej Górze, ze
względu na zły stan zdrowotny drzew.

Przeprowadzone w dniu 19.02.2018 r. oględziny wnioskowanych do usunięcia
drzew, przez pracowników Biura Ochrony Środowiska wykazały, że topole są w
bardzo złej kondycji zdrowotnej. Drzewa te posiadały liczne ubytki wgłębne
oraz powierzchniowe, które ukazywały tkankę martwą z murszem miękkim. Na
pniach przedmiotowych drzew zaobserwowano liczne pęknięcia pionowe oraz
poprzeczne. Dwa z wnioskowanych drzew uległy uszkodzeniu, miały złamane
wierzchołki. Z oględzin sporządzano dokumentację fotograficzną.

Biorąc pod uwagę zły stan drzew oraz to, że  topole są drzewami kruchymi,
które odłamują się całymi fragmentami i miejsce usytuowania (tuż przy
ciągi pieszo - jezdnym i skwerze miejskim), wnioskowane do usunięcia
topole stanowiły realne zagrożenie zarówno dla ludzi przemieszczających
się w ich pobliżu jak i dla mienia, wydano decyzję zezwalającą na
usunięcie przedmiotowych drzew.

W związku z tym, że nie naliczono opłaty za wycinkę drzew ( drzewa
zagrażające zwolnione są z opłat), zobowiązano wnioskodawcę w ramach strat
w środowisku przyrodniczym, do posadzenia 8 sztuk drzew liściastych
szlachetniejszych gatunków (takich jak: katalpa, grab, brzoza pożyteczna i
omszona), które swoim pokrojem dostosowane są do miejsca w którym będą
rosły.

Urszula Podgajna
Kierownik Biura Ochrony Środowiska


Monika Zapotoczna
Z-ca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Petycja o zmianę przebiegu linii nr 1, 17 celem obsługi zachodniego Chynowa


do MZK Ziel. Góra


Wnoszę o wprowadzenie innej lokalizacji pętli w Chynowie dla linii 1, oraz linii 17 zamiast pętli przy ul. Truskawkowej. 

Możnaby ulicą Grzybową poprowadzić jedną z linii do nowej pętli przy Biedronce przy ul. Poznańskiej, albo oprócz tej pętli, dodać nową pętlę przy ul. Łężyckiej, na końcu tej ulicy gdzie dochodzi do nie ul. Malinowa. Znajduje się tam miejsce dogodne na szutrową pętlę. 

Wnosę aby MZK przedłużył tutaj- do pętli przy ul. Łężyckiej której powstanie niniejszym postuluję, trasę dwóch linii autobusów (linii 1, 17) celem obsługi nowego dużego osiedla domków jednorodzinnych w zach. części Chynowa. Powód to zbyt duża odległość do innych przystanków komunikacji zbiorowej. 

Proponuję przystanki Bordowa, Malinowa (lub Łężycka albo Chynów Zachód).
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Petycja o zmianę przebiegu linii nr 6


do MZK Ziel. Góra

Petycja o zmianę przebiegu linii nr 6

Wnoszę o wprowadzenie innej pętli ulicznej zamiast obecnej pętli  ul. Braniborską, Lubuską, i wnoszę zmianę przebiegu linii 6. Proponuję kilka wariantów. Moim zdaniem potencjał pętli ulicznej nie jest wykorzystany, a częśc os. Morelowego nie jest w ogóle obsługiwana, podobnie jak wieżowce przy ul. Chmielnej.

Lista wariantów:
1. Ulicami: Lubuska, Braniborską jak obecnie, a następnie zmiana: skręt w Osiedlową, a potem w ul. Chmielną i powrót do Wrocławskiej, z 3 nowymi przystankami, 

2. Ulicami: Lubuska, Braniborską, a następnie zmiana: skręt w Osiedlową, a potem w ul. Chmielną, a później- przejazd przez ul. Wrocławską i skręt w ul. Słowackiego, a później w ulicę Stromą i w Sienkiewicza,  z 6 nowymi przystankami, np. nowym przystankiem na rogu Stromej i Sienkiewicza. 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

środa, 28 marca 2018

Petycja o przedłużenie kursów linii 17, 37 z os. Leśnego do pętli "Przylep Strażacka"

do MZK Ziel. Góra


Petycja o przedłużenie kursów linii 17, 37 z os. Leśnego do pętli "Przylep Strażacka"

Szanowni Państwo,

Na os. Leśne jeździ mało podróżnych. Aby trasa ta była bardziej rentowna, proponuję wykorzystanie szutrowej drogi którą bardzo często kursują cioężarówki ZBP Kaczmarek, z os. Leśnego do ul. Foluszowej , a następnie przedłużenie tych dwóch linii do ul. Strażackiej w Przylepie, co powinno zwiększyć znacznie ich obłożenie.

W wielu miastach autobusy kursują drogami szutrowymi i nie jest to problemem. W Ługowie mają Państwo znaczny odcinek piaszczysty i mimo to autobusy kursują. Przynajemniej pamiętam że taki piaszczysty odcinek się tam znajdował.

Ewentualnie można te kursy przedłużyć do ronda Piastów Śl. i dalej obwodnicą w kierunku Przylepu.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Petycja o zmianę trasy autobusu linii 44 celem obsługi ul. Urszuli i Amelii


do MZK Ziel. Góra


Petycja o zmianę trasy autobusu linii 44 

Obecna trasa autobusu linii 44 omija największe (choć i tak niespecjalnie wielkie) generatory ruchu w okolicy hotelu Leśnego. Jest to hala MOSiR przy ul. Urszuli, która jest celem wielu podróży, oraz osiedla przy ul. Amelii, Podbipięty i na końcu ul. Zagłoby. Spory ruch generuje także zespół kortów tenisowych oraz centrum med. 'Olimp" i możnaby rozważyć przystanek "WKU" przy tym miejscu.

Gdyby autobus MZK linii 44 pokonał ok. 80 metrów szutrową drogą w ramach pętli ulicznej, możnaby objąć tą część miasta minimalną ofertą kom. miejskiej. Wnoszę o dokonanie takiej zmiany w trasie linii 44 choćby na okres próbny.

Wnoszę petycję o zmianę trasy autobusu linii 44 w sposób następujący:
od ul. Sulechowskiej - skręt we wjazd na stadion sportowy MOSiR- i powstałby przystanek zaraz na samym rogu, ok., 50 metrów od obecnego przystanku o nazwie Strumykowa, później przebieg trasy drogą bez nazwy przy markecie Dino i Domino Piza celem wjazdu na ul. Urszuli, proponowany kolejny przystanek WKU, a kilkaset metrów dalej kolejny-proponowana nazwa: hala akrobatyczna- następnie wjazd na szutrowy łącznik (ok. 70-100 metrów) do hotelu Polan, proponowany jest tutaj przystanek bezpośrednio przy ul. Amelii i parku z dębami (jak najbliżej ul. Zagłoby), i wjazd na przystanek Sulechowska CRS, potem Centrum Sport.- Rekreacyjne i powrót do ul. Sulechowska, tworząc pętlę uliczną celem obsługi osiedla przy ul. Urszuli i przybliżając się do osiedla przy ul. Podbipięty i na końcu ul. Zagłoby. 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Petycja o połączenia kom. miejskiej przyspieszone do os. Pomorskie/ Śląskie


do MZK Ziel. Góra


Petycja o wprowadzenie komunikacji zbiorowej przez łącznik Os. Śląskie/ Pomorskie- Trasa Północna

Szanowni Państwo,

Z uwagi na niemal zakończoną lub bliską zakończenia (oglądałem ostatnio stan prac) przebudowę układu drogowego wnoszę o uruchomienie kursów autobusów "przyspieszonych" w momencie gdy tylko ów łącznik Os. Śląskie/ Pomorskie- Trasa Północna zostanie oddany do użytku:

Relacja 1:
 z centrum miasta ul. Sulechowską, Trasą Północną, do os. Pomorskie- Kościół, Os. Śląskie, os. Śląskie Pętla. (z ew. przystankiem przy strefie w okolicy ul. Gorzowskiej lub Kostrzyńskiej, może być z wykorzystaniem zatok na ul. Trasa Północna)

Relacja 2:
z zachodniej części miasta ul. Zjednoczenia, Energetyków, Batorego, Trasą Północną, do os. Pomorskie- Kościół, Os. Śląskie, os. Śląskie Pętla. (bez wjazdu na os. Zdrojowe)

Relacja 3 (szczytowa)
z zachodniej części miasta ul. Zjednoczenia, Energetyków, Batorego, Trasą Północną, przez St. Kisielin do PKP Nowy Kisielin.

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Uzupełnienie do: Petycja do MZK Ziel. Góra o obsługę osiedla przy ul. Szwajcarskiej

do MZK Ziel. Góra

Uzupełnienie do: Petycja do MZK Ziel. Góra o obsługę osiedla przy ul. Szwajcarskiej 

Znalazłem że już Państwo odpowiadali na postulat wprowadzenia komunikacji do dużego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kmicica, które już kilkanaście lat nie ma obsługi kom. miejską. Było to 24 sierpnia 2015 roku, ok. 3 lat temu.

W odpowiedzi na Państwa wcześniejszą korespondencję odpowiadam:

Ad. 2.    Droga między pętlą przy ul. Wyspiańskiego a ul. Szwajcarską jest  zbyt wąska i nie pozwala na minięcie się autobusu z innym pojazdem.


Proszę więc o wysłanie wniosku o utwardzenie szutrem pobocza. Zresztą- możemy się tam udać i wspólnie zmierzyć szerokość tej drogi, bo mam wrażenie że Państwa odpowiedzi to odpowiedzi monopolisty.


 Pokonanie przejazdu kolejowego na tej trasie wymaga wykonania przez kierującego skrętu o 90 stopni i powoduje zagrożenie z uwagi na niewystarczające pole widzenia. Autobus na tym przejeździe się po prostu nie zmieści. 


Szanowni Państwo, wątpię czy Państwa odpowiedź jest zgodna ze stanem faktycznym. Jeżdżą tędy ciężarówki, i szczególnie dużo pojazdów ciężarowych tędy przejeżdżało w czasie budowy domów jednorodzinnych na tymże osiedlu. Nie miały one tych problemów. Ponadto takie usytuowanie przejazdu kolejowego nie jest niczym szczególnym i nie jest to powód by nie prowadzić komunikacji zbiorowej. 


Ponadto w wielu miejscach Ziel. Góry autobusy pokonują skręt 90 stopni i nie jest to powodem dla nie organizowania komunikacji. Kąt 90 stopni owszem, powoduje zagrożenie z uwagi na niewystarczające pole widzenia, z tym się zgadzam, ale to nie powód by z powodu kąta skrętu w ogóle nie organizować komunikacji zbiorowej.

Dlaczego w Zielonej Górze autobusy MZK nie jeżdżą przez przejazdy kolejowe? Czy monopolista MZK ma jakieś obawy w związku z tym? Żadna linia monopolisty nie kursuje przez przejazdy kolejowe na terenie miasta (poza liniami podmiejskimi innych przewoźników na innych rynkach, np. Zieloną Linią PKS). Takie przejazdy istnieją np. na ul. Bema, oraz na końcu ul. Wyspiańskiego- nigdzie tu komunikacja MZK nie jest prowadzona


Przy skrzyżowaniu z ul. Szwajcarską znajduje się mostek z ograniczoną nośnością nie przystosowany do przejazdów pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.


To proszę wnioskować o ustawienie znaku że nie dotyczy to autobusów MZK. Precież kursowały tędy ciężarówki. Mostek ten niedawno też przebudowano, i ma on betonowe krawędzie i poręcz.
 

                Zaparkowane po jednej stronie jezdni ulicy Szwajcarskiej samochody również utrudniałyby ruch autobusów, a fragment tej ulicy przy samym schronisku dla zwierząt jest szutrowy i nie nadaje się do ruchu większych pojazdów. 


To nieprawda, nie utrudniałyby - w wersji pętli ulicznzej autobus kursuje tą ulicą tylko w jednym kierunku. Ponadto, w wielu miastach autobusy kursują drogami szutrowymi, przecież MZK także korzysta z szutrowych pętli, np. w Barcikowicach czy w Nowym Kisielinie. Wydaje mi się że Państwo po prostu wprowadzają w błąd licząc że trafi się ktoś naiwny kto Państwu uwierzy.


Zbyt blisko znajdują się również budynki mieszkalne.


Jakież ciekawe są Państwa odpowiedzi. A w którym to miejscu? Przecież piszą Państwo jakby kpili i wciskali kit- po prostu trudno nie odnieść takiego wrażenia. Proszę wskazać miejsce gdzie budynek mieszkalny Państwu zawadza. Wg mnie wyssali to Państwo z palca. Nie ma tam takich budynków albo Państwa firma ma jakieś dziwaczne problemy i nie powinna prowadzić obsługi komunikacyjnej na terenie zurbanizowanym.


Dalszy odcinek tejże ulicy nie nadaje się do ruchu autobusów z uwagi na szerokość drogi i brak możliwości zawrócenia autobusu czy kontynuowania jazdy.


Coraz dziwniejsze są Państwa odpowiedzi. Proponowałem pętlę uliczną Kmicica- Wołodyjowskiego- Szwajcarska z ruchem autobusów jednokierunkowo, w jedną stronę, a na to istnieje wystarczające miejsce.


                Na wniosek mieszkańców ul. Szwajcarskiej i okolic uruchomiliśmy przystanek dla wsiadających przy hotelu "Leśnym" dla autobusów linii nr 44.


Czy to żart? Przecież to jest ok. 1,5 kilometra dalej od schroniska. Państwa rozwiązania problemów są wg mojej oceny całkowicie kuriozalne i godne monopolisty z mentalnością rodem z minionego ustroju totalitarnego. 

Jak Państwu wszystko na ul. Szwajcarskiej przeszkadza- i tamten przejazd kolejowy w ul. Wyspiańskiego także, to proszę skierować linię komunikacyjną ul. Bema, Czubińskiego, Dol. Zieloną, do Szwajcarskiej, albo alternatywnie- ul. M. Skłodowskiej, Żabią, Doliną Zieloną.  
Pozdrawiam,
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Petycja do MZK Ziel. Góra o obsługę osiedla przy ul. Szwajcarskiej

Petycja do MZK ZIel. Góra


Wnoszę o przedłużenie części wybranych kursów linii 4, 23, 44 do schroniska dla zwierząt.

Od pętli przy ul. Wyspiańskiego przez tory kolejowe (przejazd z sygnalizacją) ulicami Szwajcarską do schroniska, z powrotem ulicami Kmicica, Wołodyjowskiego, i znów Szwajcarską. Byłaby to pętla uliczna, a autobusy oczekiwałyby na szutrowym fragmencie przy schronisku (jako pętli).

Pisali Państwo poprzednio (2.11.2015 r.) że:

Z przystanków przy ul. Wyspiańskiego  korzystają między innymi studenci z pobliskiego akademika oraz mieszkańcy ulicy Szwajcarskiej (pętla przy ulicy Wyspiańskiego znajduje się około 300 metrów od ulicy Szwajcarskiej).

To nie jest prawda. Ci mieszkańcy już nie korzystają, z tego co obserwuję mieszkając w pobliżu. Po prostu jako monopolista porzucili Państwo obsługę tego osiedla, więc mieszkańcy przerzucili się na samochody osobowe. Nie można mieszkać na tym osiedlu bez samochodu osobowego. 

Stan ulic jak i ich nawierzchnia jest w zupełności wystarczająca dla kursów komunikacji autobusowej, i w mojej ocenie infrastruktura nie stanowi tutaj przeszkody. Szutrowy fragment ulicy przy schronisku o dł. 50 metrów nie jest w mojej ocenie żadnym problemem i w żaden sposób nie utrudnia prowadzenia komunikacji zbiorowej. 

-- 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

wtorek, 27 marca 2018

4 dni temu powołano Ruch Miejski Zielona Góra


 Ruch Miejski Zielona Góra w Zielonej Górze powołano dnia 23.03.2018 , jak informuje UM ZG
opis:
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie przez jego członków działalności na rzecz takich krajowych rozwiązań prawnych, polityk i strategii rozwoju, wartości, społecznych narracji i standardów, które sprzyjają zrównoważonemu, demokratycznemu i egalitarnemu rozwojowi miast w Polsce, w duchu Karty Lipskiej z 2007 r., zgodnie z zapisami 15 Tez Miejskich przyjętych przez IV Kongres Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolskim w dn. 18 września 2015 roku, w tym wspieranie idei funkcjonowania Kongresu Ruchów Miejskich. 

Adres ul. Stary Rynek 17 65-001 
Zielona Góra Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela - Anna Kraśko. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. 
na podst. Uchwała 2/2018 z dnia 12.03.2018 r.  Sygn. akt: SK-V.512.46
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Zielonogórskie organizacje pozarządowe- stan na 2018 r.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W ZIELONEJ GÓRZE (rejestracja w KRS) 

Uwaga! Poniższy wykaz nie zawiera stowarzyszeń kultury fizycznej, związków i klubów sportowych, które również są zarejestrowane w KRS. 
wg UMZG

LP. NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ADRES SIEDZIBY NUMER KRS 1. Stowarzyszenie „Moje Miasto" 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 16 adres do korespondencji: 65-001 Zielona Góra Kraljevska 7c 0000159219 2. „Centrum Metamorfoz" 65-409 Zielona Góra Moniuszki 23A/1 0000586140 3. "International Police Association" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Sekcja Polska - Lubuska Grupa Wojewódzka w Zielonej Górze 65-432 Zielona Góra Partyzantów 40 0000681857 4. „My Zielonogórzanie" 66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 72 0000570293 5. „Gibraltar 1943" 65-057 Zielona Góra Podgórna 7/310 0000438775 6. „HUMAN" Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Starszych 65-780 Zielona Góra Agrestowa 29/1 0000561094 7. „INVICTUS" 65-405 Zielona Góra Wesoła 7/6 0000227761 8. „Lubuska Rodzina Katyńska" 65-057 Zielona Góra Podgórna 7A 0000529357 9. „Lubuskie Centrum Żeglarstwa" 65-326 Zielona Góra Al. Słowackiego 35a 0000525007 10. „PRO MUSICA" Stowarzyszenie Pomocy Szkole Muzycznej 66-004 Zielona Góra, ul. Racula - Św. Mikołaja 4 0000217649 11. „Przytok Golf Resort" 66-004 Zielona Góra, ul. Racula-Ruciana 6 0000716219 12. „Ratownictwo Wodne Rescue" 65-240 Zielona Góra Akademicka 38B 0000540490 13. „Stowarzyszenie Ehlers-Danlos Polska" 65-058 Zielona Góra Kupiecka 93/3 0000702956 14. „Wspólna Droga" 65-366 Zielona Góra Winna 5 0000486244 15. „Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe" 65-764 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 65 0000239598 16. „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego" 65-078 Zielona Góra Boh. Westerplatte 23, pok.215 0000003707 17. Aeroklub Ziemi Lubuskiej 66-015 Zielona Góra ul. Przylep-Skokowa 18 0000028557 18. Alternatywa Zielonogórska 65-001 Zielona Góra Konstruktorów 34/5 0000338819 19. Automobilklub Lubuski 65-001 Zielona Góra Wiejska 10 0000211636 20. Automobilklub Zielonogórski „DUET" 65-018 Zielona Góra Jedności 31 0000057041 21. BIEGUSY - Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane 65-001 Zielona Góra Sucharskiego 17 0000100115 22. Biznes Dla Basketu 65-247 Zielona Góra Szosa Kisielińska 22 0000564785 23. Centrum Aktywności i Integracji Społecznej 66-004 Zielona Góra, ul. Racula-Głogowska 28 0000425529 24. Centrum Edukacji i Stomatologii „DENTEX" 65-114 Zielona Góra Towarowa 14 0000055566 25. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego 65-034 Zielona Góra Boh. Westerplatte 27 0000282625 26. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne 65-342 Zielona Góra Lilii Wenedy 8 0000254079 27. Europejskie Centrum Wolontariatu 65-075 Zielona Góra Pl. Powst. Wielkopolskich 1 0000220860 28. Europejskie Forum Studentów AEGEE Zielona Góra 65-246 Zielona Góra Podgórna 50b, pok.14 0000020958 29. Europejskie Stowarzyszenie Integracji Seniorów 65-265 Zielona Góra Lubuska 11 0000279810 30. Grupa Aktywnej Rehabilitacji – Rekryteringsgruppen 65-943 Zielona Góra Francuska 25A 0000113972 31. Inicjatywa Dla Zwierząt 65-069 Zielona Góra Pl. Słowiański 17/3 0000213078 32. Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TĘCZA" Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 65-001 Zielona Góra Obywatelska 1 adres do korespondencji: 65-901 Zielona Góra 1 skr. poczt.178 0000006274 33. Klub Inteligencji Katolickiej 65-052 Zielona Góra Chrobrego 8 0000095319 34. Klub Jeździecki „Beauty Jumping Team" 65-610 Zielona Góra Rydza-Śmigłego 6/6 0000681333 35. Klub Kiwanis – Zielona Góra „ADSUM" 65-012 Zielona Góra Calineczki 4 adres do korespondencji: 65-001 Zielona Góra Piotra Skargi 7 0000089672 36. Klub Kultury Filmowej 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 36 0000036872 37. Klub Motorowy „Auto – Klub" - w trakcie likwidacji 65-001 Zielona Góra Chopina 7 0000155616 38. Klub Wysokogórski Zielona Góra 65-442 Zielona Góra Stroma 4 0000027235 39. Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast 65-729 Zielona Góra Energetyków 7/109 0000026436 40. Krąg Przyjaciół Harcerstwa „WATRA" 65-072 Zielona Góra Lisowskiego 3 0000153555 41. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR" 65-057 Zielona Góra Podgórna 7 0000210595 42. Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 19 0000242647 43. Lubuskie Centrum Techniki i Innowacji 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 22 0000013790 44. Lubuski Związek Hodowców Bydła 65-364 Zielona Góra Kożuchowska 15A 0000299535 45. Lubuskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości „LCRP" 65-154 Zielona Góra Dolina Zielona 32A 0000289571 46. Lubuskie Forum Wodociągowe 65-120 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 110A 0000609639 47. Lubuskie Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe 65-001 Zielona Góra Sucharskiego 28/6 0000216534 48. Lubuskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 65-046 Zielona Góra Zyty 27 0000469798 49. Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży 65-186 Zielona Góra Zamenhofa 1/1 0000287108 50. Lubuskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Otwarte Serca" 66-016 Zielona Góra, ul. Łężyca – Dolna 2 0000450407 51. Lubuskie Stowarzyszenie Dekarzy 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Orla 8 0000283509 52. Lubuskie Stowarzyszenie Głuchych 65-001 Zielona Góra Os. Pomorskie 2A/16 0000561079 53. Lubuskie Stowarzyszenie Fotografów Portretowych PORTRETOWNIA 65-119 Zielona Góra Spawaczy 5H/8 0000689287 54. Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu 65-528 Zielona Góra Francuska 25A pok. 010 0000095262 55. Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych „DEBIUT" 65-072 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 9 0000296363 56. Lubuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet „BABA" 65-067 Zielona Góra Stary Rynek 17 0000060904 57. Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin 65-001 Zielona Góra Zamenhofa 27 0000257965 58. Lubuskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani „RUKTUS" 65-001 Zielona Góra Głowackiego 8A 0000140534 59. Lubuskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej 65-249 Zielona Góra Kościuszkowców 9 0000437855 60. Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 65-058 Zielona Góra Kupiecka 57/2 0000053065 61. Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej 65-060 Zielona Góra Drzewna 13 0000052465 62. Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 65-805 Zielona Góra Al. Konstytucji 3 Maja 15 0000022333 63. Lubuskie Stowarzyszenie Steel Darta 65-001 Zielona Góra Niecała 2F 0000572573 64. Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów 65-057 Zielona Góra Podgórna 7/314 0000170204 65. Lubuskie Stowarzyszenie Tańca Współczesnego „ELESTEWE" 65-730 Zielona Góra Elektronowa 10D/8 0000362239 66. Lubuskie Stowarzyszenie Transportu Drogowego 65-001 Zielona Góra Al. Niepodległości 22 0000307894 67. Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera 65-548 Zielona Góra Os. Pomorskie 28 0000263390 68. Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne 65-245 Zielona Góra Niecała 13/1 0000027491 69. Lubuskie Towarzystwo Gitarowe 65-941 Zielona Góra Węgierska 1/37 0000217485 70. Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego 65-512 Zielona Góra Krasickiego 4 0000023456 71. Lubuskie Towarzystwo Naukowe 65-516 Zielona Góra Prof. Zygmunta Szafrana 2 0000138997 72. Międzynarodowe Centrum Innowacji i Rozwoju 65-807 Zielona Góra Powstańców Warszawy 14/9 0000626509 73. Młodzi Lokalni 65-941 Zielona Góra Węgierska 12/30 0000582951 74. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA" 65-001 Zielona Góra Lisowskiego 1-3 lok.7 0000233543 75. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze" 65-329 Zielona Góra Aliny 17 0000197944 76. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prywatnych Firm Archeologicznych 65-954 Zielona Góra Ceramiczna 2 0000317557 77. Ośrodek Integracji Społecznej 65-783 Zielona Góra Prosta 47A 0000125956 78. „Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze" 65-090 Zielona Góra Jelenia 1A 0000621860 79. Polska Międzynarodowa Akademia Ju Jitsu - KOBUDO 65-729 Zielona Góra Energetyków 22/1 0000677414 80. Polski Związek Głuchych Oddział Lubuski 65-762 Zielona Góra A. Wojska Polskiego 116 B 0000219648 81. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Zielona Góra 66-004 Zielona Góra, ul. Racula-Witosa 2 0000233490 82. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Zielonej Górze 65-054 Zielona Góra dr Pieniężnego 27 B/1 0000139051 83. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu 65-301 Zielona Góra Bartosza Głowackiego 1 0000130377 84. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Lubuski Oddział Rejonowy 65-072 Zielona Góra Lisowskiego 1 0000115479 85. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział 65-426 Zielona Góra Kupiecka 17 0000049008 86. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze 65-066 Zielona Góra Żeromskiego 3 0000122355 87. Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Zielonej Górze 65-047 Zielona Góra Kazimierza Wielkiego 11 0000501905 88. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 65-783 Zielona Góra Prosta 53 0000034833 89. Polskie Towarzystwo Profesjologiczne 65-516 Zielona Góra Prof. Zygmunta Szafrana 4 0000275732 90. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy 65-001 Zielona Góra Kupiecka 95A 0000034979 91. Powszechna Inicjatywa Obywatelska 65-001 Zielona Góra Chopina 19A 0000679353 92. Przestrzeń 4a 65-001 Zielona Góra Sowińskiego 4a/2 0000594119 93. Regionalne Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości 65-032 Zielona Góra Chopina 21A 0000155553 94. Rotary Club Zielona Góra 65-001 Zielona Góra Chrobrego 35/41 0000291409 95. Rowerem do Przodu 65-001 Zielona Góra Stary Rynek 1 0000354645 96. Samodzielna Jednostka Strzelecka 4053 Zielona Góra 65-434 Zielona Góra Morelowa 57/30 0000671295 97. Samodzielne Koło Terenowe Nr 156 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 65-036 Zielona Góra Władysława IV 1 0000027157 98. Stowarzyszenie „Bliżej Muzyki" 65-409 Zielona Góra Moniuszki 16 0000650554 99. Stowarzyszenie „JEDYNKA" 65-536 Zielona Góra Wyszyńskiego 17 0000713928 100. Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska" 65-730 Zielona Góra Elektronowa 2 0000097696 101. Stowarzyszenie „Dialog – Współpraca – Rozwój" 65-076 Zielona Góra Reja 6 0000193945 102. Stowarzyszenie „Rękodzieło Zielonogórskie" 65-622 Zielona Góra Festiwalowa 3 0000213538 103. Stowarzyszenie „Brat Albert Chmielowski" 65-734 Zielona Góra Źródlana 33 0000328317 104. Stowarzyszenie „Inicjatywa Sceniczna FRUUU" 65-790 Zielona Góra Porzeczkowa 42/2 0000385035 105. Stowarzyszenie Pomoc - Aktywność - Równość 65-120 Zielona Góra Kokosowa 29/8 0000361530 106. Stowarzyszenie "Bioenergia Na Rzecz Rozwoju Wsi" 66-004 Zielona Góra, ul. Marzęcin 19 0000051130 107. Stowarzyszenie „Babiniec"Drzonków 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 48/A 0000395008 108. Stowarzyszenie „Biegam-Pomagam" 65-034 Zielona Góra Boh. Westerplatte 11/1A 0000446391 109. Stowarzyszenie „CURTEZ" 66-016 Zielona Góra, ul. Łężyca – Aroniowa 8 0000529129 110. Stowarzyszenie „DAMY RADĘ" 65-001 Zielona Góra Sikorskiego 24 0000248687 111. Stowarzyszenie „Dla Rodziny" 65-783 Zielona Góra Prosta 47 0000489830 112. Stowarzyszenie „Dobry Start" 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków - Słoneczna 7 0000173270 113. Stowarzyszenie „ELECTRIC FLASH" 65-052 Zielona Góra B. Chrobrego 67 0000589829 114. Stowarzyszenie „Europejski Instytut na rzecz Rozwoju Regionalnego" 65-179 Zielona Góra Zakręt 14 0000492520 115. Stowarzyszenie „EVENTIM" 65-943 Zielona Góra Słowacka7/9 0000536082 116. Stowarzyszenie „Ex Dono" 65-140 Zielona Góra Wyczółkowskiego 29 0000129149 117. Stowarzyszenie „Inicjatywa Lubuska" 65-775 Zielona Góra Zacisze 17 0000423992 118. Stowarzyszenie „INTO THE EAST" 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków - Rycerska 18 0000691286 119. Stowarzyszenie „Jak nie my to kto" 65-154 Zielona Góra Dolina Zielona 22 0000554715 120. Stowarzyszenie „Kopalnia Cukru" 65-426 Zielona Góra Kupiecka 5 0000449959 121. Stowarzyszenie „Lubuski Młody Rolnik" 65-124 Zielona Góra Dębowa 9 0000419662 122. Stowarzyszenie „Lubuski Senior" 65-240 Zielona Góra Akademicka 5 0000522078 123. Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi" Mecenat Złotego Serca 65-072 Zielona Góra Lisowskiego 3 0000174736 124. Stowarzyszenie „Mikołaj Dzieciom" 65-001 Zielona Góra Osadnicza 1/323 0000326717 125. Stowarzyszenie „Możesz Więcej" 65-001 Zielona Góra K. Wielkiego 10 0000717776 126. Stowarzyszenie „My w Przylepie" 66-15 Zielona Góra, ul. Przylep-Solidarności 63 0000353521 127. Stowarzyszenie „MY RODZICE" 65-119 Zielona Góra Trasa Północna 15 0000641948 128. Stowarzyszenie „Nad Obrą" 66-006 Zielona Góra, ul. Ochla-Makuszyńskiego 6 0000340434 129. Stowarzyszenie „Nasza Łężyca" 66-016 Zielona Góra, ul. Łężyca - Kościelna 16 0000380351 130. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci" 65-001 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 116 0000016711 131. Stowarzyszenie „Nasze Zatonie" 66-004 Zielona Góra, ul. Zatonie-Strumykowa 11 0000384957 132. Stowarzyszenie „Nauka i Zawód" 65-392 Zielona Góra Botaniczna 77 0000497270 133. Stowarzyszenie „PETRA" 65-067 Zielona Góra Stary Rynek 25/3 0000317625 134. Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan" 65-052 Zielona Góra Lisowskiego 3/6 0000088555 135. Stowarzyszenie „PL YOUTH IN ACTION" 65-268 Zielona Góra Osiedlowa 28/19 0000582226 136. Stowarzyszenie „POMAGAM" 65-705 Zielona Góra Naftowa 1 0000329323 137. Stowarzyszenie „Rafała Jaszczyńskiego" 65-124 Zielona Góra M. Skłodowskiej-Curie 1A/3 0000629260 138. Stowarzyszenie „SPOKOTANIEC" 65-054 Zielona Góra Dr Pieniężnego 27B/3 0000159532 139. Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo" 65-154 Zielona Góra Dolina Zielona 60 0000673746 140. Stowarzyszenie „VERTE" 65-059 Zielona Góra Ciesielska 1 0000159134 141. Stowarzyszenie „Warto jest pomagać" 65-035 Zielona Góra Bema 7/6 0000318521 142. Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać" 65-245 Zielona Góra Wł. Jagiełły 4 0000503243 143. Stowarzyszenie „ŻYCIE" 65-001 Zielona Góra Zyty 26 0000307932 144. Stowarzyszenie Akademia Tenisa Pro „ATP" 65-001 Zielona Góra Wyspiańskiego 17 0000473662 145. Stowarzyszenie Aktorów Niezależnych 65-306 Zielona Góra Botaniczna 6 0000400565 146. Stowarzyszenie Animatorów Kultury VAGANTI 65-120 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 112 0000275846 147. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze 65-084 Zielona Góra Stefana Batorego 16/10 0000106959 148. Stowarzyszenie Artystów „ZDOLNI DO WSZYSTKIEGO" 65-734 Zielona Góra Francuska 44/3 0000461863 149. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „MENAŻERIA" 65-086 Zielona Góra Zamkowa 5 0000306574 150. Stowarzyszenie Bachus Classic Orchestra 65-339 Zielona Góra Geodetów 43/9 0000433221 151. Stowarzyszenie Blue Knights Poland III 65-960 Zielona Góra Cisowa 5C/11 0000453704 152. Stowarzyszenie Budujemy Klimat 65-392 Zielona Góra Botaniczna 50 0000591904 153. Stowarzyszenie PRO – ECPAT 65-729 Zielona Góra Energetyków 2 0000096102 154. Stowarzyszenie Dla Rozwoju Jeleniowa „Jelonki" 66-007 Zielona Góra, ul. Jeleniów 8 0000646941 155. Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 65-005 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 110 0000228777 156. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „TWISTER" 65-261 Zielona Góra Chmielna 38/16 0000235474 157. Stowarzyszenie Dziennikarzy Euroregionów „Sprewa-Nysa-Bóbr" i „Pro Europa Viadrina" 65-120 Zielona Góra Modrzewiowa 2e 0000030428 158. Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich 65-077 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 9 0000652550 159. Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział 65-034 Zielona Góra Stary Rynek 2-3 0000317685 160. Stowarzyszenie Edukacja-Rozwój 65-383 Zielona Góra Kąpielowa 1M 0000562583 161. Stowarzyszenie Edukacja z Trójką 65-452 Zielona Góra Strzelecka 9 0000593594 162. Stowarzyszenie Ekologiczne Zielone Lubuskie 65-001 Zielona Góra Wyszyńskiego 133/4 0000511830 163. Stowarzyszenie Etiopsko – Polskie „SELAM" 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 22 0000160495 164. Stowarzyszenie EXCALIBUR 65-807 Zielona Góra Powstańców Warszawy 3/10 0000403408 165. Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Kreatywnych 65-036 Zielona Góra Wyspiańskiego 8/4 0000210911 166. Stowarzyszenie Festiwal Współczesnego Dramatu „REWIZJE" 65-001 Zielona Góra Al. Słowackiego 2/10 0000314569 167. Stowarzyszenie Forum Art 65-213 Zielona Góra Podgórna 21b/11 Adres do korespondencji: skr. pocztowa 166 65-001 Zielona Góra 1 0000440446 168. Stowarzyszenie Forum Chirurgów Kręgosłupa – Polska Szkoła Chirurgii Kręgosłupa – Spineforum.pl 65-001 Zielona Góra Al. Niepodległości 26/7 0000519670 169. Stowarzyszenie Hipnologiczne Pro Hipico Bono 65-943 Zielona Góra Przysiółek Rybno 12 0000373220 170. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Artownia" 65-532 Zielona Góra T. Zawadzkiego „Zośki" 46D/9 0000382758 171. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „DROMADER" 65-001 Zielona Góra Drzewna 13 0000068179 172. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział 65-042 Zielona Góra Al. Niepodległości 32 0000257067 173. Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów – Zarząd Główny 65-752 Zielona Góra Objazdowa 15a 0000045593 174. Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Falubaz" 65-075 Zielona Góra Pl. Powstańców Wlkp. 3/3 0000236440 175. Stowarzyszenie z indexem w podróży 65-119 Zielona Góra Sobkowiaka 30B/1 0000348945 176. Stowarzyszenie Kibiców Basket Zielona Góra 65-247 Zielona Góra Szosa Kisielińska 22 0000510955 177. Stowarzyszenie Kierowców Taksówek Osobowych „City Taxi Bis" 65-021 Zielona Góra Dąbrowskiego 41A 0000022871 178. Stowarzyszenie Kin Studyjnych 65-047 Zielona Góra Kazimierza Wielkiego 21 0000251929 179. Stowarzyszenie Kobiet – Babska Agencja Rozwoju – Zielona Góra 65-046 Zielona Góra Zyty 16/7 0000226545 180. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Raculanka" 66-004 Zielona Góra, Ul. Racula - Głogowska 64 0000405061 181. Stowarzyszenie Kulturalne Galeria 65-066 Zielona Góra Żeromskiego 21 0000270847 182. Stowarzyszenie Lepsze Lubuskie 65-001 Zielona Góra Żeromskiego 17 0000552784 183. Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kulturowy 65-120 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 118 B 0000450506 184. Stowarzyszenie Lubuski Klaster Spożywczy „Dobre, bo Lubuskie" 65-061 Zielona Góra Kożuchowska 15A 0000589711 185. Stowarzyszenie Lubuskie Centrum Edukacji 65-001 Zielona Góra Reja 9 0000243507 186. Stowarzyszenie Lubuszanie 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 22 0000543444 187. Stowarzyszenie Lubuszanie dla Rzeczpospolitej 65-001 Zielona Góra Zjednoczenia 92 0000616332 188. Stowarzyszenie MAXIMUS PRIMUS 66-016 Zielona Góra, ul. Łężyca - Apartamentowa 20 0000389393 189. Stowarzyszenie Media Lubuskie 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 13 0000495231 190. Stowarzyszenie Mediatorów „BATNA" 65-186 Zielona Góra Zamenhofa 1/405 0000299248 191. Stowarzyszenie Mediów Studenckich 65-762 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 65 0000167284 192. Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Ochla 66-006 Zielona Góra, ul. Ochla-Górna 21 0000593531 193. Stowarzyszenie „Przylepianie" 66-015 Zielona Góra, ul. Przylep-Dojazdowa 8 0000279024 194. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej 65-140 Zielona Góra Wyczółkowskiego 40 0000219124 195. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Zbąszyńskiej 65-056 Zielona Góra Pl. Matejki 7/4 0000265170 196. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta „Zielonogórskie Perspektywy" 65-267 Zielona Góra Gajowa 46 0000238911 197. Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Słoneczna 46 0000037116 198. Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego „Nie Igraj z Ogniem" 65-071 Zielona Góra Sobieskiego 3/2 0000490392 199. Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych Pełnoletnich Dom Pełen Życia 65-634 Zielona Góra Witebska 2 0000447084 200. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „PEWNY BRZEG" 65-634 Zielona Góra Witebska 2 0000202961 201. Stowarzyszenie Na Rzecz Ofiar Przemocy „ORZEŁ" 65-213 Zielona Góra Podgórna 43C 0000506491 202. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych „Tacy Sami" 65-515 Zielona Góra Piastowska 9 0000215354 203. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru 65-072 Zielona Góra Lisowskiego 3 0000291780 204. Stowarzyszenie „Racula" 66-004 Zielona Góra, ul. Racula-Głogowska 64 0000283137 205. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zawady i Krępy 66-001 Zielona Góra, ul. Zawada-Zielonogórska 62 0000237573 206. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Body&Mind 65-027 Zielona Góra Akacjowa 2/9 0000550516 207. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zielonogórskiej Starówki „NASZ DEPTAK" 65-012 Zielona Góra Lawendowa 8 0000395950 208. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFi 65-032 Zielona Góra Chopina 18a lok.33 0000423984 209. Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne „Team Building" 65-001 Zielona Góra Unii Europejskiej 33 0000501973 210. Stowarzyszenie NOWE GRANICE 65-409Zielona Góra Moniuszki 18C/24 0000575155 211. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „ZASTAL" 65-119 Zielona Góra Sulechowska 4a 0000016701 212. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK" 65-301 Zielona Góra Głowackiego 8A 0000132655 213. Stowarzyszenie osób propagujących pracę metodą „Kostki Arkady" 65-001 Zielona Góra Podgórna 2 0000453723 214. Stowarzyszenie Oświatowe 65-419 Zielona Góra Sowińskiego 27 0000003892 215. Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju 65-245 Zielona Góra Niecała 2G 0000585453 216. Stowarzyszenie Oświatowe „Wolna Edukacja" 65-419 Zielona Góra Sowińskiego 27 0000519711 217. Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry 65-067 Zielona Góra Stary Rynek 1 0000027958 218. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niestandardowymi Potrzebami Edukacyjnymi im. Alfiego Kohna „Duży Niebieski Dom" 65-301 Zielona Góra Głowackiego 8A 0000528910 219. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem" 65-433 Zielona Góra Sienkiewicza 10 0000040064 220. Stowarzyszenie POWER 65-240 Zielona Góra Akademicka 2A/6 0000576851 221. Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Organa Państwa – „STOP KRZYWDZIE" – Zielona Góra 65-426 Zielona Góra Kupiecka 18/2 0000607606 222. Stowarzyszenie Pracowników i Studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego „WEZ.UZ." 65-246 Zielona Góra Podgórna 50 0000506150 223. Stowarzyszenie PR ON 65-101 Zielona Góra Składowa 6 0000690827 224. Stowarzyszenie Pro Cultura Et Musica im. Edyty Stein 65-943 Zielona Góra Bułgarska 30 0000410143 225. Stowarzyszenie Producentów Hydroizolacji Bitumicznych „Norma" 66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin-Zatorze10D/10 0000624684 226. Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „U ZBAWICIELA" 65-043 Zielona Góra Chrobrego 8 0000266043 227. Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina 66-002 Zielona Góra, ul. Stary Kisielin-Św. Floriana 2 0000280228 228. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Muzycznej ADAMOWO 65-767 Zielona Góra Działkowa 19 0000705322 229. Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 3/5 0000579548 230. Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Nasz Lubuski" 65-431 Zielona Góra Sienkiewicza 11 0000448405 231. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Przedszkola Nr 37 w Zielonej Górze „PRZEDSZKOLAK" 65-941 Zielona Góra Węgierska 9 0000380110 232. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa 65-548 Zielona Góra Os. Pomorskie 10B/4 0000030104 233. Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. 65-410 Zielona Góra Fabryczna 13C 0000341995 234. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 14 65-518 Zielona Góra Jaskółcza 66 0000660747 235. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 18 - w trakcie wykreślania z KRS 65-941 Zielona Góra Francuska 10 0000345470 236. Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego 65-419 Zielona Góra Sowińskiego 38A 0000023356 237. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ochla 66-006 Zielona Góra, ul. Ochla-Sadowa 2 0000136109 238. Stowarzyszenie Przylepa 66-015 Zielona Góra, ul. Przylep-8 Maja 6 0000498742 239. Stowarzyszenie RADOŚCI 65-001 Zielona Góra Francuska 52 0000317425 240. Stowarzyszenie RESPORT 65-001 Zielona Góra Wrocławska 17 0000638295 241. Stowarzyszenie Reintegracji Społecznej „RE-START" 65-001 Zielona Góra Ptasia 23/5 0000589395 242. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek" 65-536 Zielona Góra Wyszyńskiego 10/26 0000522084 243. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pomocna Dłoń" 65-012 Zielona Góra Bratkowa 4 0000114800 244. Stowarzyszenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Na Wzgórzach Piastowskich" 65-530 Zielona Góra T. Zawadzkiego „Zośki" 57/15 0000551131 245. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jany 66-001 Zielona Góra, ul. Jany58A 0000391336 246. Stowarzyszenie Rozwoju Neurochirurgii Zielonogórskiej „TARGET" 65-046 Zielona Góra Zyty 26 0000128629 247. Stowarzyszenie Równych Szans 65-021 Zielona Góra Dąbrowskiego 86 0000175920 248. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Oddział w Zielonej Górze 65-823 Zielona Góra Olbrychta 10 0000022665 249. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA" Oddział w Zielonej Górze 65-069 Zielona Góra Pl. Słowiański 6 lok. 44 0000228405 250. Stowarzyszenie Społeczne „KREATOR" 65-119 Zielona Góra Sulechowska 18 0000139201 251. Stowarzyszenie Społeczne „Ekspresja" 66-015 Zielona Góra, ul. Przylep-Piłsudskiego 16 0000298104 252. Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie DYNAMICZNI.PL 65-001 Zielona Góra Pl. Jana Matejki 27/28 lok.7 0000553946 253. Stowarzyszenie Spotkania Kobiet 65-780 Zielona Góra Agrestowa 5A/9 0000404592 254. Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego „UZECIAK" 65-246 Zielona Góra Podgórna 50 B 0000401195 255. Stowarzyszenie Studiów i Leczenia Kręgosłupa 65-364 Zielona Góra Kożuchowska 41 0000249559 256. Stowarzyszenie Taksówkarzy Lubuskich BACCHUS TAXI 65-001 Zielona Góra Kożuchowska 15A/306 0000590241 257. Stowarzyszenie Taksówkarzy Zielonogórskich 65-364 Zielona Góra Kożuchowska 15A/426 0000111887 258. Stowarzyszenie Taneczne MAGIC 65-548 Zielona Góra Os. Pomorskie 6a/9 0000386280 259. Stowarzyszenie Turystyczne „PROMYK" 65-012 Zielona Góra Konwaliowa 2 0000300852 260. Stowarzyszenie Turystyczne „STOKROTKA" 65-544 Zielona Góra Przyleśna 3 0000118074 261. Stowarzyszenie Twórczych Aktywnych Rodziców „STAR" 65-001 Zielona Góra Os. Pomorskie 13 0000692257 262. Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Oddział Terenowy 65-067 Zielona Góra Stary Rynek 1 0000022529 263. Stowarzyszenie Walki z Otyłością Dzieci i Młodzieży 65-409 Zielona Góra Moniuszki 14/1 0000519809 264. Stowarzyszenie WIARA SIŁA MOC 65-449 Zielona Góra Kraszewskiego 3a/7 0000436409 265. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM" 65-046 Zielona Góra Al. Niepodległości 7A/2 0000213546 266. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych 65-001 Zielona Góra Długa 5 0000322905 267. Stowarzyszenie Wspierania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra 65-807 Zielona Góra Powstańców Warszawy 8/20 0000693543 268. Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie w Łazie 65-410 Zielona Góra Fabryczna 13B 0000236374 269. Stowarzyszenie QVARTA 65-960 Zielona Góra Cisowa 1D/10 0000682655 270. Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego 65-067 Zielona Góra Stary Rynek 17 0000001124 271. Stowarzyszenie Zawsze Aktywni 66-004 Zielona Góra, ul. Racula-Głogowska 64 0000709624 272. Sztab Ratownictwa Zielona Góra 65-074 Zielona Góra Kożuchowska 4-JRG Nr 1 0000350113 273. Teatr Autonomiczny 65-001 Zielona Góra Powstańców Warszawy 5/3 0000555219 274. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 65-204 Zielona Góra Piaskowa 9 E 0000023781 275. Towarzystwo Integracji Społecznej 65-060 Zielona Góra Drzewna 13 0000212790 276. Towarzystwo Kultury Narodoworeligijnej „Polska Bogiem Silna" im. Jana Pawła II 65-238 Zielona Góra, Wileńska 2 0000060498 277. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Zielonej Górze 65-072 Zielona Góra Lisowskiego 1 0000232420 278. Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - Winnica 65-001 Zielona Góra Lisia 37 0000499651 279. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny 65-076 Zielona Góra Reja 3/1 0000080395 280. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 15 0000040423 281. Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej 65-517 Zielona Góra Wiśniowa 10 0000202685 282. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze 65-001 Zielona Góra Batorego 33/9 0000664546 283. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Mniejszości Niemieckiej 65-066 Zielona Góra Żeromskiego 16A 0000060146 284. Towarzystwo Śpiewacze „CANTEMUS DOMINO" 65-052 Zielona Góra Chrobrego 8 0000053266 285. Towarzystwo Turystyczne „CHAPACZ" 65-413 Zielona Góra Tylna 3/2 0000197866 286. WEHIKUŁ - Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Praktyk i Badań Teatralnych 65-536 Zielona Góra Wyszyńskiego 21/63 0000260625 287. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego 65-052 Zielona Góra Lisowskiego 1 0000454999 288. Wojewódzka Rada Koordynacyjna Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 65-048 Zielona Góra Al. Niepodległości 22 0000142695 289. Wolni od Nałogów 65-945 Zielona Góra Kraljevska 8/28 0000534241 290. Zachodnie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości 65-078 Zielona Góra Boh. Westerplatte 23 0000002783 291. „Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra" 65-410 Zielona Góra Fabryczna 13B 0000170986 292. Zielonogórski Portal Sportowy 65-514 Zielona Góra Ptasia 2a/13 0000218306 293. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 65-077 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 9 0000013459 294. Zielonogórski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 65-093 Zielona Góra Lisia 53/27 0000109729 295. Zielonogórski Związek Organizacji Pozarządowych 65-076 Zielona Góra Reja 6 0000508839 296. Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek 65-182 Zielona Góra Waryńskiego 1A 0000158901 297. Zielonogórskie Stowarzyszenie Kardiologiczne 65-045 Zielona Góra Zyty 26 0000143799 298. Zielonogórskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji „PRO FUTURO" 65-077 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 6 0000349850 299. Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe 65-520 Zielona Góra Festiwalowa 3 0000231226 300. Zielonogórskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów „GUSTATORES" 65-018 Zielona Góra Jedności 12 0000002909 301. Zielonogórskie Stowarzyszenie Sportowe „Fabryka Talentów" 65-783 Zielona Góra Prosta 8a/2 0000519749 302. Zielonogórskie Stowarzyszenie Taksówkarzy BIS 65-001 Zielona Góra F. Chopina 19A 0000347645 303. Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie 65-067 Zielona Góra Stary Rynek 1 0000185183 304. Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne 65-001 Zielona Góra Piaskowa 9 0000080455 305. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS" 65-034 Zielona Góra Boh. Westerplatte 27 lok.103 0000020187 306. Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne 65-431 Zielona Góra Sienkiewicza 11 0000519932 307. Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM DOMOWE" im. Św. Pawła 65-046 Zielona Góra Zyty 26 0000009290 308. Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „CANTORES" 65-119 Zielona Góra Rzeźniczka 13/33 0000022600 309. Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta 65-001 Zielona Góra Fabryczna 13A 0000318534 310. Zwi ązek Polskich Artystów Plastyków Okr ęg Zielonogórski 65-067 Zielona Góra Stary Rynek 2/3 0000152066 311. Zwi ązek Rosjan w Polsce 65-001 Zielona Góra Al. Niepodległo ści 36 0000179831 wg stanu na dzie ń 16.02.2018 r. 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikaty