Zielona Góra,

poniedziałek, 26 lutego 2018

Władze miasta odmówiły odtworzenia 4 dużych stawów parkowych w dawnym Parku Miejskim.

-
Od: Maria Pięta <M.Pieta  at  um.zielona-gora.pl>
Data: poniedziałek, 26 lutego 2018
Temat: Ponowiona petycja z 2016 roku o odtworzenie 4 dużych stawów parkowych w dawnym Parku Miejskim.
Do: adam.fularz


 
 
Zielona Góra, 26 lutego 2018 r.
 
DP-RR-RP.152.2.2016
 
Podmiot wnoszący petycję:  Adam Fularz
 
Odpowiadając na pismo z dnia  11 lutego 2018 r. w którym zawarto ponowienie petycji z 2016 roku po 2 latach, zawiadamiam, że działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2014 r. poz.1195 z późn.zm.) ponowiona petycja zostaje pozostawiona bez rozpoznania.
W sprawie mamy bowiem do czynienia z tożsamością przedmiotową petycji oraz podmiotu ją rozpatrującego, a zatem nie zaistniały nowe fakty oraz nie pojawiły się wcześniej nieznane podmiotowi dowody, aby petycję z 2016 roku rozpatrywać ponownie. Art. 12 ustawy o petycjach jest wyrazem ekonomiki procesowej oraz sprzyja zachowaniu powagi (prestiżu) instytucji petycji, przeciwdziałając tym samym zjawiskom nadużycia prawa do petycji. To zatem z woli samego ustawodawcy występuje potrzeba zapobieżenia wielokrotnemu rozpatrywaniu tych samych petycji niezawierających żadnych nowych treści.
Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia stanowi czynność materialno-techniczną polegającą na odstąpieniu przez podmiot, który otrzymał petycję, od dalszego procedowania nad nią.
Obowiązkiem organu jest powiadomienie Podmiotu wnoszącego petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji. 
W dniu 24 października 2016 r. Podmiot wnoszący petycję otrzymał zawiadomienie o negatywnym sposobie załatwienia petycji o odtworzenie 4 dużych stawów parkowych w dawnym Parku Miejskim.
 
Z upoważnienia
Prezydenta Miasta
Maria Pięta
 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta