Zielona Góra,

czwartek, 8 lutego 2018

Urzędnik Paweł Urbański odmówił budowy chodnika wzdłuż zatłoczonej samochodami szosy (ul. Źródlanej)

O planach budowy chodnika pytaliśmy władze miasta:

nformują Państwo "od ul. Winogradu do ul. Batorego nie ma planów budowy chodnika."- czy jest to prawda? Kto podjął taką decyzję? Mieszkańcy przecież zbierali o to podpisy. 

Ulica jest bardzo niebezpieczna z powodu bardzo dużego ruchu. Kto - proszę podać dane osobowe- będzie odpowiedzialny finansowo- w przypadku wypadku komunikacyjnego i pokryje koszty odszkodowania? Będzie to wina władz miasta, bo problem był już wielokrotnie zgłaszany.

Jesli nie planuje się budowy chodnika to proszę wstrzymać ruch na tej ulicy poprzez budowę bariery po jej środku tak aby nie była śródmiejską arterią przelotową, do czego doszło po jej wyasfaltowaniu.

Stanowiska Pawła Urbańskiego z UM ZG

Witam serdecznie !

Szanowny Panie informuję, że:

Budżet Miasta jest planem finansowym uchwalanym w formie uchwały budżetowej, obejmującym: dochody i wydatki. Zadania w 2018 roku i w latach następnych realizowane są w oparciu o uchwały Rady Miasta Zielona Góra:

-       LXI.818.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018,

-       LXI.817.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra – określającą zadania planowane w latach następnych.

         W wymienionych powyżej uchwałach nie wyszczególniono zadania dotyczącego budowy chodnika wzdłuż ul. Źródlanej od ul. Winogradu do ul. Batorego w Zielonej Górze.

         Zgłaszane potrzeby przez mieszkańców, wielokrotnie przewyższają możliwości finansowe Miasta. Chcąc zrealizować wszystkie zgłoszone do tej pory propozycje, środki finansowe przeznaczone na realizację tych zadań przez okres najbliższych kliku lat musiałyby wynosić około 100 mln PLN w każdym roku.

         W związku z powyższym od 2013 roku w Zielonej Górze funkcjonuje tzw. „Budżet Obywatelski" ze środkami pieniężnymi, zarezerwowanymi w budżecie Miasta Zielona Góra a przeznaczonymi na realizację zadań wybranych przez mieszkańców.

Dotychczasowe edycje pokazały, że pomysły mieszkańców naszego miasta zmieniają rzeczywistość wokół siebie. W poprzednich edycjach zgłoszono kilkaset pomysłów. Większość ze zgłoszonych propozycji okazała się możliwa do realizacji i została poddana pod głosowanie. Niestety ograniczone środki finansowe zarezerwowane w budżecie Miasta Zielona Góra okazały się niewystarczające do realizacji wszystkich zadań.

Na obecnym etapie zadanie może zostać wpisane na listę zadań jakie znajdą się w projekcie budżetu na rok 2019, a ostateczna decyzja o ewentualnej realizacji zapadnie w drodze uchwały RM.


pozdrawiam Paweł Urbański

W dniu 2018-02-07 o 12:37, Adam Fularz pisze:
Szanowny Panie,
W związku z pismem wnosze o budowę chodnika wzdłuż ul. Źródlanej na odcinku od ul. Winogradu/ początek nowozbudowanej szosy asfaltowej- do ul. Batorego.
Czy mam dołączyć mapę? To nie jest problem.

Pozdrawiam,

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Monika Zapotoczna 
Data: 7 lutego 2018 11:01
Temat: Odp. doprecyzowanie pytania z dnia 24.01.2018
Do: adam.fularz wieczorna.pl


Witam,

Pana wniosek o budowę chodnika od ul. Winogradu do ul. Batorego został
przekazany do Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta
Zielona Góra. Proszę także o dołączenie mapy z dokładnym wskazaniem
miejsca jego budowy i przesłanie jej do dyrektora departamentu. Dalszą
korespondencję w tym temacie proszę prowadzić z Departamentem Inwestycji i
Zarządzania Drogami.

Monika Zapotoczna
Z-ca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra-- 


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta