Zielona Góra,

niedziela, 11 lutego 2018

Petycja w sprawie obelisku/ fontanny w Parku Piastowskim (budżet obywatelski)


do Prezydent Miasta Zielona Góra, Rada Miasta Ziel. Góra

Petycja dot. odbudowy obelisku- fontanny w Parku Piastowskim (budżet obywatelski)

Wnioskujący: Adam Fularz, ul. Dolina Zielona 24a


Opis pomysłu odbudowy i fotografie archiwalne fontanny w Parku Piastowskim

Opis i zdjęcie (w załączniku) pochodzi z ulotki rozdawanej mieszkańcom podczas głosowania do budżetu obywatelskiego

Wprowadzenie
Wnioskowana jest odbudowa obelisku- fontanny w Parku Piastowskim wg archiwalnych zdjęć. Cechą fontanny było to że była ona skrzyżowaniem fontanny z ozdobnym obeliskiem mającym cechy stylu neogotyckiego. Wg słów jednej ze starszych wiekiem mieszkanek miasta, po roślinności która obsadzono obelisk, miała ściekać woda. Była to więc forma fontanny.

Fontanna była wykonana w stylu neogotyckim, i podczas odbudowy sugeruje się by była ona jeszcze bardziej "gotycka" niż zniszczony już pierwowzór. Ma sprawiać wrażenie zabytku z czasów średniowiecznych zagubionego w parku. 

Informacje dla projektanta
Aby zaoszczędzić kosztów, nalezy kupić gotowe prefabrykowane elementy takie jak gotyckie kamienne misy czy gotyckie obramowania okien. Są one dostępne u licznych dostawców. Fontanna nie musi być identyczna z pierwowzorem, ważne jest jednak zachowanie neogotyckiego stylu architektonicznego. Praktycznie wszystkie elementy fontanny możliwe są do kupienia w sklepach internetowych lub u wyspecjalizowanych dostawców.

Projektant powinien nawiązywać i wzorować się na licznych przykładach fontann gotyckich i neogotyckich, np. fontannie kamiennej w czeskiej Kutnej Horze. Wzorem może być neogotycka fontanna  z Poznania:
Elementy wodne i kompozycja wykorzystania wody

Woda ściekała po obu stronach fontanny po roślinności którą obelisk był obsadzony- taką relację otrzymałem od starszych mieszkańców pamiętających ten obiekt istniejący jeszcze po wojnie. Z uwagi na koszt wody (ok. 5 PLN/m3) fontanna musiałaby mieć zamknięty obieg wodny. Prawdopodobnie oryginalnie takiego nie miała. Możnaby zastosować kilka strumieni wodnych po każdej stronie, ściekających po roślinności do mis zbierających wodę.

Misa główna i przelew
Proponuje się by w neogotyckim "oknie" umieścić przelew (dyszę przelewową) z której woda wypływałaby do misy którą zastąpionoby "parapet" tego okna. 


Misę gotycką można kupić w sieci Internet, 
koszt ok. 7 tys. PLN
Inne elementy misy:
koszt: ok. 3000 PLN

Regotyzacja 
Proponuje się by nadać obiektowi jeszcze bardziej neogotycki charakter dodając dwa pinakle w stylu neogotyckim (ozdobne pinakle gotyckie) po bokach zastępujące mało udane dwa proste i nieozdobne "słupy" widoczne na archiwalnym ujęciu. Obiekt można podczas odbudowy uczynić bardziej neogotyckim niż był on pierwotnie. Oba pinakle powinny być zwieńczone kwiatonami i udekorowane żabkami wg zasad budowy pinakli.


Pinakle gotyckie- gotowe- można kupić u specjalistycznych dostawców.


Krata gotycka w oknie
Proponuje się lepszej jakości kratę gotycką w tym oknie.
Proponuje się zastosowanie bardziej gotyckiej kraty niż oryginalnie. 

Przykłady:

W sklepach on-line można zakupić kraty w stylu gotyckim, przykład:

Przykład kraty gotyckiej to:

Warsztat gdański , Krata gotycka, około 1400, żelazo kute, wycinane, wymiary: wys. 98,3 cm, szer. 72,5 cm , nr inw. MNG/SD/431/Mt
Kopiec i nasyp ziemny
Fontanna- obelisk była wbudowana w ziemny kopiec obsadzony roślinnością i awierający liczne kamienie  mające nadać temu obiektowi cech naturalności. Całość znajdowała się na klombie otoczonym kamieniami polnymi.Wg zdjęcia wokół niej ustawiono 3 ławki.

Inne informacje
Fontanna - obelisk była ustawiona ku czci znanego architekta. 
Albert Severin (1851-1934). Pierwszy architekt miejski Zielonej Góry (w latach 1888-1920) .

Albert Severin - pierwszy zielonogórski architekt miejski. Severin zaprojektował pierwszy park Piastowski i promenady widokowe w południowej części miasta. Później jego pomysł rozwijało wielu innych architektów i park rozrósł się do ok. 87 ha.

Początki muzeum w Zielonej Górze sięgają roku 1908, w którym mieszkaniec miasta Albert Severin przekazał swoją kolekcję, którą dnia 3 lutego 1909 r. udostępniono zwiedzającym na piętrze magistrackiego budynku na rogu dzisiejszej ul. Sikorskiego i pl. Pocztowego. 

Miejski architekt Albert Severin był inicjatorem i projektantem budowy Wieży Wilkanowskiej- pierwszej wieży widokowej w Zielonej Górze mającej wg jego pomysłu ognie bengalskie na szczycie.

opr. A. Fularz na podstawie relacji prasowych i ulotki o odbudowie fontanny rozdawanej mieszkańcom miasta podczas głosowania do B.O.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta