Zielona Góra,

czwartek, 1 lutego 2018

Petycja do Radnych Sejmiku: lotnisko i szkoln. wyższe w woj. lubuskim

Petycja do Radnych Sejmiku Woj. Lubuskiego

W podzielonogórskim Sulechowie kształcono na studiach wyższych obsługę naziemną lotnisk, korzystając z tego że w podsulechowskiej wiosce Nowe Kramsko jest port lotniczy pasażerski, który zresztą pochłonął ok. miliarda PLN dotacji w ciągu ostatnich 61 lat. Nieco dalej, w Powodowie, kształci się na kierunku technik-awionik. Ale nie ma ściezki kształcenia dla pilotów czy mechaników lotniczych w tym województwie. Jest natomiast na przykład pusty hangar na lotnisku. Czemu tego majątku nie wykorystać? Czemu nie kształcić pilotów, jak np. w Rzeszowie? Czemu nie powrócić do pomysłu kształcenia naziemnej obsługi lotnisk- skoro takie lotnisko jest w pobliżu?

Wnoszę o powrót do idei kształcenia pilotów w tym województwie. Nieopodal mojego domu znajduje się nawet liceum "Lotnik" w którym ongiś podobno miało miejsce przygotowanie adeptów tego zawodu. Jest też lotnisko w Przylepie i tamtejsza kadra aeroklubu.

Obecnie tego kierunku kształcenia związanego z lotnictwem nie ma już. Jak możnaby zorganizować powrót tego kierunku kształcenia? Lokalna władza zasłania się brakiem pieniędzy. 

Ogromne lotnisko z rzadka służy pasażerom, choć mogłoby choć służyć adeptom lotnictwa do nauki, tak jak kiedyś było to możliwe. Tak ogromny majątek - który pochłonął co najmniej tysiąc milionów, nie powinien stać odłogiem.

Na świecie jest zapotrzebowanie na około 600 tysięcy pilotów samolotów, nie wspominając o personelu portów lotniczych. Wnoszę petycję o podjęcie przez lokalne władze próby powrotu do kształcenia na studiach wyższych na kierunkach lotniczych w pobliżu tegoż lotniska.
Proponuję takie kierunki o nazwach orientacyjnych:

- utrzymanie portów lotniczych

- zarządzanie portami lotniczymi

- obsługa portów lotniczych

- obsługa naziemna statków lotniczych, pilotaż

- rodzaj wyższych studiów w kierunku technik- awionik.Odpowiedzi UZ

Witam Pana,

Informuję, że utworzenie kierunku studiów: lotnictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim nie było, nie jest, i przynajmniej w najbliższej przyszłości, nie będzie rozważane

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.plInformuję, że stanowisko UZ nie zostało zmienione. Powód cały czas ten sam - brak kadry, bazy, laboratoriów, pieniędzy – jednym słowem brak możliwości.

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

-- 

Brak kadry, bazy, laboratoriów, pieniędzy – jednym słowem brak możliwości

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.pl

Tel.: 68 328 25 93; 603 454 528

e-mail: E.Sapenko@adm.uz.zgora.pl

 

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.plKorespondencja w sprawie:

Proszę o przekazanie apelu do rektora UZ

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

Prosimy o odpowiedź na apel

 

Szanowni Państwo, 

Jaka jest mozliwość zorganizowania na zielonogórskiej kierunków związanych z lotnictwem, takich jak (podaję orientacyjne hasła, a nie konkretne kierunki studiów):

- utrzymanie portów lotniczych

- zarządzanie portami lotniczymi

- obsługa portów lotniczych

- obsługa naziemna statków lotniczych

- rodzaj wyższych studiów w kierunku technik- awionik. Rodzaj kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalnością lotnictwo. Obecnie w tym kierunku kształci tylko szkoła zawodowa w Powodowie:

Zaoferowanie studiów wyższych w tej dziedzinie mogłoby utworzyć sieżkę kształcenia adeptów lotnictwa w woj. lubuskim.

W Rzeszowie przez lata- w oparciu o tamtejsze dwa porty lotnicze - utworzono cały system kształcenia wyższego w dziedzinie lotnictwa. Jest to jedyny w Polsce kierunek lotniczy. Kolejny- mógłby powstać w Zielonej Górze. 

Dotychczas w tej dziedzinie kształciły inne uczelnie w regionie. Niestety, kształcono bez większych rezultatów. 

 

Proponujemy stworzenie- wzorem Politechniki Rzeszowskiej całego wydziału budowy maszyn i lotnictwa oraz drugiego w Polsce- kierunku lotnictwo. 

 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Automatyka i robotyka:
Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne 
Inżynieria materiałowa:
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne 
Lotnictwo i kosmonautyka:
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne 
Mechanika i budowa maszyn:
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne 
Mechatronika :
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne 
Transport:
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne 
Zarządzanie i inżynieria produkcji :
Studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne

Przyszli adepci sztuki pilotażu z jedynego w Polsce kierunku Lotnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zamieszkują dom Studencki "Aviata" z siedzibą w Jasionce obok lotniska.

 

 

Bazą dydaktyczną mógłby być poniższy hangar, którego wykorzystanie zaproponowałem w liście do p. Bogdana Nowaka:

 

Apel do Bogdana Nowaka, członka zarządu woj. lubuskiego

 

Szanowni Państwo,

 

Jako wydawca prasowy opublikowałem apel do linii lotniczych dotyczący utworzenia bazy technicznej, mogącej także służyć za bazę szkoleniową dla przyszłych adeptów szkolnictwa wyższego w tej dziedzinie, jakie dzięki takiej bazie technicznej mogłoby się rozwinąc w regionie

Chciałbym bowiem zaapelować o utworzenie kierunku kształcenia w zakresie serwisowania statków powietrznych, i w tym celu możnaby te linie przyciągnąć nawet- za pomocą subwencji i umowy na kształcenie studentów tutejszej uczelni wyższej w tej dziedzinie. Myślę że kierunek mechanika i budowa samolotów byłby możliwy, a w hangarze możnaby stworzyć cały kompleks naukowo- badawczy jako bazę dydaktyczną. Personel szkoleniowy mogliby Państwo oprzeć o inżynierów linii lotniczej LOT i jej zaplecze techniczne. Jak sądzę, taka współpraca mogłaby być możliwa. 

Kształconoby specjalistów w jednej konkretnej dziedzinie, i dzięki nowej bazie technicznej mogliby przejść stosowne szkolenia na dyplomowanego inżyniera w tej przyszłościowej dziedzinie. 

Także sam port lotniczy Zielona Góra mógłby się stać bazą dydaktyczną dla adeptów kierunku zarządzania portami lotniczymi, czy utrzymania portów lotniczych. Zachęcam do podjęcia starań na rzecz uruchomienia takiej bazy technicznej w owym nieczynnym hangarze w Zielonej Górze oraz w celu utworzenia kierunków kształcenia w tej- jak sądzę- przyszłościowej dziedzinie. Być może rozwinie to tutejsze nauki techniczne oraz przyciągnie rzesze nowych studentów do tego regionu. 

 

Proponuję wykorzystanie tego hangaru jako miejsca owej bazy technicznej- lub nawet bazy dydaktycznej dla miejscowego szkolnictwa wyższego.

 

Pozdrawiam,

Adam Fularz

wydawca

 

 

ŚRODA, 20 STYCZNIA 2016

Apel o budowę bazy technicznej w porcie lotniczym Zielona Góra.

Apel  o budowę bazy technicznej w porcie lotniczym Zielona Góra.

Szanowni Państwo,
W porcie lotniczym Zielona Góra znajduje się nieużywany hangar, który, jak sądzę, pozwoliłby pomieścić Państwa samolot, który obecnie, o ile się nie mylę, bazuje w Zielonej Górze.

Możliwe jest także znalezienie i zatrudnienie personelu sprzątającego oraz innego personelu utrzymania naziemnego. W oparciu o istniejący hangar lotniczy znacznych rozmiarów możliwe jest otwarcie bazy technicznej, zatrudniającej na przykłąd mechanika i dokonującej okresowych przeglądów Państwa całej floty.

Umożliwiłoby to rozwój portu lotniczego Zielona Góra, jeśli świadczonoby tutaj usługi serwisowe dla samolotów różnych przewoźników. Sądzimy że wzrosłaby liczba operacji lotniczych wykonywanych w tym porcie lotniczym.

Utworzenie bazy technicznej napraw samolotów w istniejącym hangarze trwale wzbogaciłoby województwo lubuskie i umożliwiłoby rozwój lokalnego rynku pracy i rozwój całej branży serwisowania i obsługi naziemnej statków lotniczych.

Lokalna gospodarka mogłaby się rozwinąć w kierunku modernizacji i serwisowania statków powietrznych. W oparciu o nowy kierunek usług mogłaby się rozwinąć z dość długim czasem cała otoczka tej branży, mogłyby się rozwinąć także rozmaite inne przemysły i usługi- także budowy samolotów. Mogłaby się rozwinąć lokalna nauka techniczna. Możnaby uruchomić takie kierunki studiów, i kształcić w Zielonej Górze specjalistów w tej dziedzinie.

Należy jednak uczynić pierwszy krok w tym kierunku, i jednocześnie kieruję niniejszy apel na ręce Państwa firmy, aby uruchomić bazę techniczną samolotów Państwa przedsiębiorstwa w owym istniejącym już hangarze. Skierujemy wkrótce apel do samorządów o działąnia w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego w tej dziedzinie.

Mógłby się on stać miejscem stacjonowania Państwa maszyn, a także bazą techniczną i punktem dokonywania napraw modernizacyjnych, także bardziej skomplikowanych- w Państwa samolotach.

Budowa takiej bazy podniosłaby bezpieczeństwo lotów także na trasie do Zielonej Góry. 
Jak wygląda praca takiej "bazy technicznej":


W trakcie "noclegu" samolot Adria Airways zostanie posprzątany, zatankowany i przejdzie kontrolę techniczną. Mechanik pracujący na lotnisku dla Szkoły Pilotów Bartolini Air przeszedł już w Lublanie kurs z obsługi Bombardiera CRJ700. Przez miesiąc będzie pracował razem z mechanikiem słoweńskim, a potem już sam będzie kontrolował maszynę. Większe przeglądy czy naprawy samolot będzie przechodził w Słowenii.


Cały tekst: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,17663343,Baza_Adria_Airways_na_lodzkim_lotnisku__I_duze_zmiany.html#ixzz3xmAcl4GP


Pisząc list, miałem nadzieję na stworzenie nowego przemysłu w tym województwie. Fajnie by było gdyby te linie uruchomiły poprawną bazę dla swojego samolotu pasażerskiego w Zielonej Górze- Babimoście. Przypominam że znajduje się tutaj nieużywany hangar lotniczy, który- jak sądzę- pomieściłby samolot. Być może mogłoby powstać zaplecze techniczne do obsługi samolotów pasażerskich.

 

Mógłby tu powstać rodaj bazy technicznej tych linii. Być może to może być początek jakiegoś nowego rozdziału w losach tego portu lotniczego- po raz pierwszy stałby się bazą linii lotniczych. 

 

----

 

Apel 

Zbazowali Państwo jeden samolot pasażerski w Zielonej Górze.

Dlaczego nie uruchomić w Zielonej Górze pełnej bazy technicznej wraz z jakimś minimalnym - albo i pełnym zapleczem technicznym?

 

Znajduje się tutaj duży, nieużywany obecnie hangar lotniczy. Poniżej dołączam zdjęcie hangaru lotniczego w Zielonej Górze:

 

 

Mogliby Państwo użyć tego hangaru celem uruchomienia pełnej bazy Państwa linii lotniczych.

Byłaby to bliźniacza baza taka jak baza w Warszawie:

SprintAir S.A. posiada bogate doświadczenie w obsłudze liniowej oraz bazowej statków powietrznych. Wykonujemy przeglądy liniowe oraz bazowe samolotów TurboLet L410, SAAB340 oraz ATR72. Posiadamy certyfikat obsługi technicznej PART-145 o numerze PL.145.020 wydany przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA).

Od 2014 usługi świadczymy w naszym hangarze zlokalizowanym na terenie lotniska Warszawa-Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina (EPWA).

W zakresie obsługi liniowej oraz hangarowej zapewniamy:
przeglady dzienne, tygodniowe, A-checks oraz strukturalne (base maintenance)

·         usuwanie usterek

·         próby silników

·         usługa AOG

·         Boroskopię silników

·         hangarowanie samolotu

Zapewniamy wsparcie doświadczonych inżynierów i mechaników.


 

 

W dniu 20 stycznia 2016 10:38 użytkownik Władysław Kłosik <w.klosik@lubuskie.pl> napisał:

Szanowny Panie,

Proszę nie dysponować majątkiem, który nie jest Pana własnością.

 

Pozdrawiam,

 

Władysław Kłosik

Koordynator projektu

Biuro Projektów Własnych

w.klosik@lubuskie.pl
tel. 68 45 65 285

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

From: Adam Fularz [mailto:adam.fularz@wieczorna.pl
Sent: Wednesday, January 20, 2016 10:35 AM
To: Władysław Kłosik; m.krol@lubuskie.pl; Bogdan Nowak
Subject: Apel o budowę bazy linii lotniczych w Zielonej Górze- Babimoście, z wykorzystaniem hangaru

 

 

Szanowni Państwo

Załączam list do linii Sprintair. Fajnie by było gdyby te linie uruchomiły poprawną bazę dla swojego samolotu pasażerskiego w Zielonej Górze- Babimoście. Przypominam że znajduje się tutaj nieużywany hangar lotniczy, który- jak sądzę- pomieściłby samolot linii Sprintair. Być może mogłoby powstać zaplecze techniczne do obsługi samolotów pasażerskich.

 

Mógłby tu powstać rodaj bazy technicznej tych linii. Być może to może być początek jakiegoś nowego rozdziału w losach tego portu lotniczego- po raz pierwszy stałby się bazą linii lotniczych. 

 

----

 

Do linii Sprintair

Szanowni Państwo,

Zbazowali Państwo jeden samolot pasażerski w Zielonej Górze.

Dlaczego nie uruchomić w Zielonej Górze pełnej bazy technicznej Sprintair wraz z jakimś minimalnym zapleczem technicznym.

 

Znajduje się tutaj duży, nieużywany obecnie hangar lotniczy. Poniżej dołączam zdjęcie hangaru lotniczego w Zielonej Górze:

 

 

Mogliby Państwo użyć tego hangaru celem uruchomienia pełnej bazy Państwa linii lotniczych.

Pozdrawiam,

 


 

--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
+48604443623

+442035142037
adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta