Zielona Góra,

środa, 21 lutego 2018

Gmina Żagań informuje dot. dopłaty do programów usuwania azbestu w gminie Żagań


Od: Łukasz Górnicki - lukasz.gornicki gminazagan.pl 
Data: 21 lutego 2018 08:46
Temat: FW: Gminy mogą wnioskować o dopłaty do programów usuwania azbestu w woj. lubuskim tylko do 28 lutegoUrząd Gminy Żagań informuje że w 2013 roku został przyjęty „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań wraz ze szczegółową inwentaryzacją" który jest co roku sukcesywnie realizowany przy wsparciu funduszy Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Link do programu Gminy Żagań http://bip.gminazagan.pl/system/obj/378_ZAGAN_azbest.pdf

Informacje na temat podjętych działań oraz wnioski o dofinansowanie mieszkańcy mogą pobrać z naszej strony internetowej www.gminazagan.pl.

 

--

Pozdrawiam

Łukasz Górnicki

Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej,

Rozwoju i Nieruchomośći

Urząd Gminy Żagań

Ul. Armii Krajowej 9

68-100 Żagań

Tel. 68-458-48-09

 

From: Urząd Gminy Żagań 
Sent: Wednesday, February 21, 2018 7:54 AM
To: Łukasz Górnicki 
Subject: FW: Gminy mogą wnioskować o dopłaty do programów usuwania azbestu w woj. lubuskim tylko do 28 lutego

 

 

 

From: Adam Fularz
Sent: Tuesday, February 13, 2018 2:08 PM
To:

Subject: Gminy mogą wnioskować o dopłaty do programów usuwania azbestu w woj. lubuskim tylko do 28 lutego

 

Tylko do 28 lutego 2018 r.
Gminy mogą wnioskować o dopłaty do programów usuwania azbestu w woj. lubuskim tylko do 28 lutego 2018 roku- wynika z odpowiedzi na pytania wydawcy. Zadaliśmy pytania w związku z przedostawaniem się rakotwórczego azbestu do atmosfery. Pytaliśmy, ile azbestu jest w woj. lubuskim, czy przeprowadzono programy jego utylizacji i czy nakazano właścicielom nieruchomości jego usunięcie tak aby nie przedostawał się do atmosfery? Czy wyznaczono im termin usunięcia?


Od: Michał Iwanowski
Data: 13 lutego 2018 12:46
Temat: Azbest w woj. lubuskim

Witam Panie Adamie, odpowiedź na Pana pytanie poniżej i w załączniku.

 

Na podstawie danych zebranych podczas inwentaryzacji w gminach oraz informacji przysyłanych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest na bieżąco zasilana jest Baza Azbestowa administrowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dostępna na stronie: www.bazaazbestowa.gov.pl). Z danych w niej zawartych wynika, iż w województwie lubuskim do tej pory (wg stanu na dzień 13.02.2018 r.) zinwentaryzowano 86 232,602 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym 67 363,596 Mg od osób fizycznych i 18 869,006 Mg od osób prawnych, natomiast usunięto 29 754,993 Mg wyrobów zawierających azbest (w tym 26 691,580 Mg od osób fizycznych
i 3 063,413 Mg od osób prawnych).

Jeśli gmina ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, to można zgłosić się do niej po pomoc w dofinansowaniu usunięcia azbestu. Do 28 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków na realizację w roku 2018 Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest", który adresowany jest właśnie do jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu. W naszym województwie tylko jedna gmina nie posiada takiego Programu. Dofinansowanie realizacji zadania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez właścicieli nieruchomości oraz przez gminę. Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.

Dnia 13 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą dokument pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego", który opiera się na danych zawartych w bazie azbestowej, zawiera m.in. analizę stopnia zaawansowania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, analizę ilości wyrobów azbestowych w aspekcie wojewódzkim oraz opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie województwa. Dostępny jest na stronie:

http://bip.lubuskie.pl/228/2023/Program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego/

 

Wieloletni Program opracowany przez Ministerstwo Gospodarki pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (POKzA), przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmienioną uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. zakłada oczyszczenie terytorium kraju z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat materiałów zawierających azbest do 2032 r.

 

(...)

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 (..)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

 

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 


Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

 

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta