poniedziałek, 26 lutego 2018

Władze miasta odmówiły odtworzenia 4 dużych stawów parkowych w dawnym Parku Miejskim.

-
Od: Maria Pięta <M.Pieta  at  um.zielona-gora.pl>
Data: poniedziałek, 26 lutego 2018
Temat: Ponowiona petycja z 2016 roku o odtworzenie 4 dużych stawów parkowych w dawnym Parku Miejskim.
Do: adam.fularz


 
 
Zielona Góra, 26 lutego 2018 r.
 
DP-RR-RP.152.2.2016
 
Podmiot wnoszący petycję:  Adam Fularz
 
Odpowiadając na pismo z dnia  11 lutego 2018 r. w którym zawarto ponowienie petycji z 2016 roku po 2 latach, zawiadamiam, że działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2014 r. poz.1195 z późn.zm.) ponowiona petycja zostaje pozostawiona bez rozpoznania.
W sprawie mamy bowiem do czynienia z tożsamością przedmiotową petycji oraz podmiotu ją rozpatrującego, a zatem nie zaistniały nowe fakty oraz nie pojawiły się wcześniej nieznane podmiotowi dowody, aby petycję z 2016 roku rozpatrywać ponownie. Art. 12 ustawy o petycjach jest wyrazem ekonomiki procesowej oraz sprzyja zachowaniu powagi (prestiżu) instytucji petycji, przeciwdziałając tym samym zjawiskom nadużycia prawa do petycji. To zatem z woli samego ustawodawcy występuje potrzeba zapobieżenia wielokrotnemu rozpatrywaniu tych samych petycji niezawierających żadnych nowych treści.
Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia stanowi czynność materialno-techniczną polegającą na odstąpieniu przez podmiot, który otrzymał petycję, od dalszego procedowania nad nią.
Obowiązkiem organu jest powiadomienie Podmiotu wnoszącego petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji. 
W dniu 24 października 2016 r. Podmiot wnoszący petycję otrzymał zawiadomienie o negatywnym sposobie załatwienia petycji o odtworzenie 4 dużych stawów parkowych w dawnym Parku Miejskim.
 
Z upoważnienia
Prezydenta Miasta
Maria Pięta
 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

środa, 21 lutego 2018

Komun ikat prasowy UZ: 7 marca - Dzień otwarty Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego


Od: Ewa Sapeńko
Data: 21 lutego 2018 12:09
Temat: 7 marca - Dzień otwarty Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego7 marca 2018 r. w godz. od 9.00 do 14.00 na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Uniwersytetu Zielonogórskiego (bud. A-2, A-9, Kampus A) przy ul. prof. Z. Szafrana 2 odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału.

 

Podczas wizyty na Wydziale można będzie uczestniczyć w ciekawych pokazach i warsztatach laboratoryjnych oraz specjalnie przygotowanych krótkich wykładach popularnonaukowych związanych z kierunkami studiów realizowanymi na naszym Wydziale. Wraz z nami prezentować się będą firmy partnerskie naszych kierunków. Firmy wspierają merytorycznie prowadzone na Wydziale zajęcia, akademie i koła naukowe. Nasi partnerzy biznesowi zaprezentują obszary swojej działalności na specjalnych stoiskach oraz w laboratoriach.

Wizyta będzie również okazją do zapoznania się z warunkami studiowania w naszym nowoczesnym budynku dydaktycznym oddanym do użytku w 2013 r. oraz zwiedzenia najnowszych laboratoriów dydaktycznych powstałych na Wydziale w 2015 r. za kwotę przekraczającą 5 mln PLN.

 

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja grup. Formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych grup młodzieży szkolnej wraz z opiekunami znajduje się na stronie: https://goo.gl/forms/n8wMCKRexviJeJp72

Dla każdej z grup zostanie przygotowany indywidualny program wizyty i po uzgodnieniu przekazany drogą e-mail.

 

Szczegółowe informacje i możliwość rejestracji są dostępne na stronie:

https://wiea.uz.zgora.pl/index.php/edukacja/dzien-otwarty/informacje

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

dr inż. Michał Doligalski (prodziekan ds. rozwoju) tel. 789 441 524

e-mail: M.Doligalski@imei.uz.zgora.pl

 

 

 

Wykłady

09:30 - 10:00

Czym zajmuje się współczesna elektrotechnika - dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (IMEI)

W ramach wykładu przedstawione zostaną współczesne kierunki rozwoju w obszarze elektrotechniki, tj. źródła energii elektrycznej, rozwój energetyki odnawialnej, wykorzystanie energii elektrycznej , np. motoryzacja, oświetlenie itp. Lokalne źródła energii elektrycznej. Systemy pomiarowo-sterujące, sieci przemysłowe, SmartGrid. Wykład przekrojowy, ma na celu zachęcenie kandydatów do studiowania na kierunku elektrotechnika.

 

10:00 - 10:30

Technologie e-mobility - dr hab. inż. Marcin Jarnut (IIE)

W ramach wykładu omówione zostaną nowoczesne technologie magazynowania energii w pojazdach elektrycznych, infrastruktura ładowania z przekształtnikami energoelektronicznymi, a także systemy teleinformatyczne do zdalnego nadzoru stacji ładowania. Przedstawione zostaną także informacje na temat interaktywnych systemów ładowania posiadających dodatkowe funkcjonalności w postaci współpracy z systemem elektroenergetycznym.

 

10:30 - 11:00

Świat automatyki - dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ

Otaczający nas świat pełen jest nowoczesnych systemów automatyki, które wspierają człowieka każdego dnia. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wykład przedstawia wybrane elementy automatyki zastosowane w urządzeniach codziennego użytku.

*W przypadku dużego zainteresowania wykładami godziny wykładów mogą ulec zmianie.

 

Pokazy i warsztaty laboratoryjne

(prowadzone przez przedstawicieli zaproszonych firm)

Smart Omnichannel - Streamsoft

Projekty informatyczne w branży motoryzacyjnej - Global Logic

 

Kierunek studiów: biznes elektroniczny

 

dr inż. Jacek Tkacz i firma Cinkciarz.pl - Nowoczesne technologie w e-biznesie

Pokazy organizowane przez Cinkciarz.pl oraz koło naukowe O2UZ.

s. 209a A-2

 

dr inż. Mariusz Krajewski - Pomiary w medycynie

Pokazy dotyczą aparatury pomiarowej stosowanej w medycynie w pomiarach sygnałów bioelektrycznych i biofizycznych. Prezentowane będą aparaty między innymi do EKG, EMG, EEG, spirometrii, audiometrii. Uczestnicy będą mogli przebadać sobie słuch oraz zmierzyć ciśnienie i temperaturę ciała.

s. 504 A-2

 

dr inż. Marek Sawerwain - Gry 2D i 3D – „platformówka, wyścigówka, strzelanka"

Pokaz dotyczy prezentacji i budowy gier 2D oraz 3D. Przedstawione zostaną prototypy gier wymienionego typu oraz krótko zaprezentowane możliwości ich budowy w środowisku do rozwoju gier o nazwie Unity. W pokazie oprócz testowania podanych gier, będzie istniała możliwość wprowadzenie modyfikacji do prezentowanych gier.

s. 405 A-2

 

dr inż. Jacek Bieganowski i student kierunku e-biznes - Jak kopać Bitcoiny i inne kryptowaluty

Podczas pokazu zostanie przedstawiona idea krytpowalut oraz stanowisko do kopania (pozyskiwania nowych Bitcoinów). Przedstawione zostaną wykresy notowań, mechanizmy wymiany na inne waluty, zakładanie portfela oraz analiza kosztów kopania (zakup sprzętu, koszt energii elektrycznej itp).

s. 209 A-2

 

dr inż. Andrzej Czajkowski - Trening policyjny z wykorzystaniem platformy VR oraz prezentacja technik AR

W pokazie zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia w obszarze wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z obecnie stosowaną technologią stosowaną w grach wideo i grafice dwu- i trójwymiarowej.

s. 308 A-2

 

dr inż. Łukasz Hładowski - Zostań gwiazdą fotografii

W ramach pokazu zostaną zademonstrowane techniki robienia zdjęć twarzy rodem z Hollywood. Dzięki najnowszym osiągnięciom w grafice komputerowej i fotografii, można w łatwy sposób zrobić idealny portret. W trakcie omówione będą podstawowe parametry oświetlenia i balansu bieli, aby uzyskać zamierzony efekt.

s. 404 A-2

 

Kierunek studiów: informatyka

 

dr inż. Andrzej Popławski i firma ADB Polska - Informatyka w rękach studentów

W ramach pokazu zaprezentowane zostaną: bezprzewodowa stacja pogodowa oraz ploter rysujący – urządzenia zaprojektowane i zbudowane od podstaw przez studentów w ramach Akademii ADB działającej przy kole naukowym FantASIC.

s. 502 A-2

 

dr inż. Janusz Kaczmarek i Marcin Wasilewski - Ploter wspomagający wytwarzanie prototypowych obwodów drukowanych

Pokaz dotyczy prezentacji możliwości technicznych realizowanego w ramach pracy dyplomowej plotera przeznaczonego do wspomagania wytwarzania obwodów drukowanych. Ploter jest dedykowany do wspomagania realizacji projektów studenckich i prac dyplomowych. W trakcie pokazu będzie można zapoznać się z zasadą działania plotera oraz ocenić jakość wykonanych obwodów drukowanych. Do oceny jakości obwodów drukowanych zostanie zastosowany profesjonalny mikroskop cyfrowy.

s. 532 A-2

 

dr inż. Mirosław Kozioł - Tchnij życie w mikrokontroler

Warsztaty z zakresu programowania systemów mikroprocesorowych, w ramach których odwiedzający laboratorium będą mogli napisać krótki program i uruchomić go na makiecie dydaktycznej z mikrokontrolerem MCS-51.

s. 523 A-2

 

dr inż. Piotr Powroźnik - Wyzwania w sterowaniu autonomicznymi pojazdami

Uczestnicy pokazu będą mieli okazję osobiście zapoznać się z wybranymi aspektami autonomicznych pojazdów na przykładzie miniaturowych robotów mobilnych. Podczas pokazu przewidziany będzie również czas na dyskusję o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, które w niedługiej perspektywie czasu, przy zastosowanie technologii Internetu Rzeczy, będą mogły przyczynić się do ułatwienia wykonywania codziennych czynności.

s. 504b A-2

 

dr inż. Piotr Mróz, dr inż. Elżbieta Kawecka - Elektronika może być przyjemna – zdalnie sterowane ciężarówki

W ramach pokazu zostanie pokazany zdalnie sterowany model samochodu ciężarowego z naczepą. Pokazane zostanie jak można sterować pojazdem na podstawie obrazu z kamer umieszczonych w kabinie.

s. 313 A-2

 

dr inż. Dariusz Eljasz i studenci kierunku informatyka - Przestrzenny rozkład temperatury

Projekt z dziedziny IoT, polegający na pomiarze temperatury z czujników rozlokowanych w przestrzeni np. piekarnik lub okolice lampki i na tej podstawie prezentacja jak zmienia się temperatura w określonej odległości od żarówki.

s. 221 A-2

 

dr inż. Dariusz Eljasz i studenci kierunku informatyka - Pogromca pogodynki

Projekt z dziedziny IoT polegający na porównaniu danych otrzymanych z serwisu pogodowego „Pogodynka" z wartościami rzeczywistymi na przykładzie temperatury otoczenia oraz natężenia oświetlenia (nasłonecznienia).

s. 219 A-2

 

Kierunek studiów: automatyka i robotyka

 

dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ , dr inż. Bartłomiej Sulikowski - Świat oczami robota

W ramach pokazu w laboratorium robotyki zostaną zademonstrowane różne aplikacje interaktywne związane z wieloma aspektami robotyki. Zaprezentowane zostaną zarówno stanowiska robotów przemysłowych jak i mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli wizji maszynowej oraz zaawansowanej sensoryki do rozpoznawania elementów otoczenia i interakcji z człowiekiem.

s. 304 A-2

 

dr inż. Paweł Majdzik, mgr inż. Kamil Klimkowicz - Systemy produkcyjne we współczesnym przemyśle - na przykładzie procesu sortowania i paletyzacji

Współczesne linie produkcyjne w każdej gałęzi przemysłu wymagają procesu sortowania, czy to związanego z jakością produktu czy jego specyficznego wyglądu lub funkcjonalności. Istnieją różne sposoby oddzielenia poszczególnych detali jednak najpowszechniejszym stał się system oparty o wizję maszynową. Kolejną niezwykle ważną częścią procesu produkcyjnego jest paletyzacja. W większości dzisiejszych rozwiązań obsługiwana automatycznie z udziałem robotów kartezjańskich i manipulatorów robotycznych.

s. 305 A-2

 

dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ, dr inż. Marcel Luzar - Inteligentne sterowanie systemami automatyki

W laboratorium zostaną zaprezentowane modele laboratoryjne: układ dwóch wirników, system trzech zbiorników, zawieszenie magnetyczne, odwrócone wahadło, piec tunelowy, suwnica 3D i inne wraz z zaimplementowanymi inteligentnymi strategiami sterowania.

s. 406 A-2

 

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz - Sterowniki PLC w nowoczesnym przemyśle

W pokazie zostaną zaprezentowane sterowniki PLC firmy Siemens wraz z panelami operatorskimi. Ponadto zostaną przedstawione praktyczne możliwości zastosowania tych elementów w rzeczywistym procesie przemysłowym.

s. 319 A-2

 

dr inż. Bartłomiej Sulikowski, mgr inż. Marcin Pazera - A może by tak porozmawiać...

Podczas pokazu przedstawiona zostaną mechanizmy umożliwiające funkcjonowanie rozwiązań VoIP "od kuchni". Zaprezentowana zostanie konfiguracja prostej sieci komputerowej z równolegle działającymi: transmisją danych oraz połączeniami telefonii cyfrowej. Dodatkowo, poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa i zapewniania wymaganej jakości połączeń.

s. 212 A-2

 

Kierunek studiów: elektrotechnika

 

mgr inż. Szymon Wermiński i mgr. inż. Bartosz Waśkowicz - Nowoczesne źródła światła oraz magazyny energii w aspekcie samochodów elektrycznych

W czasie pokazu przedstawione zostaną charakterystyczne parametry podstawowych typów źródeł światła. Dodatkowo za pomocą kamery termowizyjnej zobrazowane zostaną straty energii na ciepło w różnych typach źródeł światła. W drugiej części omówione zostaną technologie magazynowania energii oraz możliwości i ograniczenia pojazdów elektrycznych i ich przyszłość...

s. 1 A-9

 

dr inż. Grzegorz Bazydło i dr inż. Remigiusz Wiśniewski - Zarządzanie energią w inteligentnym domu

W pokazie przedstawiona zostanie koncepcja zarządzania urządzeniami w sieci HAN (Home AreaNetwork). Tak zwany „Inteligentny dom" umożliwia sterowanie podstawowymi urządzeniami domowymi (źródło światła, telewizor, sprzęt AGD, system czujników alarmowych). Właściciel systemu może na bieżąco sprawdzić stan wszystkich podłączonych urządzeń poprzez sieć (na przykład Internet w telefonie komórkowym, urządzeniu mobilnym, laptopie). W projekcie wykorzystano nowoczesne rozwiązania technologiczne, związane z cyfrowymi systemami reprogramowalnymi FPGA (układy te są między innymi stosowane przez NASA w łazikach marsjańskich) oraz technologiami mobilnymi (smartfon oparty o system Android).

s. 224 A-2

 

dr inż. Piotr Leżyński - Urządzenia elektroniczne i ich wpływ na środowisko elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne są powszechnie wykorzystywane w wielu obszarach gospodarki. Różnorodność i duża liczba wykorzystujących je technologii powoduje duże nasycenie fal elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka mogące powodować negatywne skutki. To, z kolei, wymusza dbałość o środowisko elektromagnetyczne. Pokaz poświęcony będzie technicznym i prawnym aspektom kontroli pól elektromagnetycznych.

s. 8 A-9

 

dr hab. inż. Krzysztof Sozański - Świat dźwięku cyfrowego - od MP3 do FLAC

Demonstracja działania kolumn głośnikowych ze zwrotnicą cyfrową i cyfrowym wzmacniaczem klasy D. Pokaz pomiaru charakterystyk częstotliwościowych głośników w komorze bezechowej.

s. 2 A-9

s.15 A-9

 

 

 

 

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.pl


Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat prasowy: Space Medicine EXPO - pierwsza w Polsce konferencja w całości poświęcona medycynie kosmicznej

-
Od: Ewa Sapeńko
Data: środa, 21 lutego 2018
Temat: Space Medicine EXPO - pierwsza w Polsce konferencja w całości poświęcona medycynie kosmicznejW najbliższą sobotę, 24 lutego 2018 r. w Planetarium Wenus przy ul. Sikorskiego 10, odbędzie się Space Medicine EXPO - pierwsza w Polsce konferencja w całości poświęcona medycynie kosmicznej, której organizatorem jest Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej działające na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Innowacje zawsze wynikają bezpośrednio z rozwoju nauki, a medycyna kosmiczna to dziś najbardziej innowacyjna dziedzina medycyny. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego rozwija się dynamicznie również w tej dziedzinie i inne uczelnie medyczne, z dłuższą historią, mogą mu pozazdrościć. Medycyna Kosmiczna staje się też jednym z motorów napędowych rozwoju lubuskiej nauki i gospodarki. Podczas tego wyjątkowego EXPO odwiedzający będą mogli zapoznać się ze stoiskami wystawców zarówno ze świata biznesu, nauki jak i medycyny praktycznej. Swoje stoisko wystawi również Wojsko Polskie. Space Medicine EXPO to jednak nie tylko grono wystawców, to także szczególna konferencja naukowa, podczas której głos zabiorą naukowcy, przedstawiciele świata biznesu i polityki, studenci Politechniki Gdańskiej działający w organizacji SIMLE, a także żacy lubuskiej medycyny. Wydarzenie odbędzie się w Planetarium Wenus Centrum Nauki Keplera, gdzie na zakończenie konferencji zostanie zaprezentowane widowisko multimedialne związane z przestrzenią kosmiczną.

 

PROGRAM

SPACE MEDICINE EXPO 2018

Sobota 24.02.2018 r. - Planetarium Wenus

09:00 – Udostępnienie zwiedzającym strefy wystawienniczej SME 2018

09:30 – Premiera stoiska anatomii i histologii człowieka

10:00 – Wystąpienie inauguracyjne otwierające SME 2018 Przewodniczący KNMK Jakub Szczepański

10:20 – Wykład pt. Chronobiologia: wpływ rytmów okołodobowych na organizm człowieka dr hab. Dominika Kanikowska

11:05 – Debata Współpraca nauki, biznesu i sektora publicznego organizowana przy współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. W debacie wezmą udział:

·   Jerzy Materna – Wiceminister MGMiŻŚ, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej;

·   Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego;

·   dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego;

·   Jakub Szczepański – Przewodniczący Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej WLNZ UZ;

·   reprezentant Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

11:45 – Przerwa kawowa

12:00 – Wykład pt. Wpływ mikrograwitacji na proliferację komórek chłoniaka Igor Domański - student kierunku lekarskiego

12:15 – Wykład pt. Zdrowie behawioralne i psychika astronautów Aleksander Szymański – Wiceprzewodniczący KNMK

12:45 – Wykład pt. Jak przestrzeń kosmiczna wpływa na organizm człowieka dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

13:30 – Wykład pt. Warunki panujące w przestrzeni kosmicznej – promieniowanie jonizujące dr Grzegorz Słowik

14:15 – Wykład organizacji SIMLE pt. Wykorzystanie balonów stratosferycznych w badaniach naukowych Politechnika Gdańska

14:45 – Prezentacja wstępnych wyników badań projektu The Universe of Cells Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej Jakub Szczepański i Jakub Goławski

15:15 – Wykład pt. Wpływ promieniowania kosmicznego na ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego Tomasz Dudzik – student kierunku lekarskiego

15:30 – Przerwa obiadowa

16:00 – Widowisko multimedialne Planetarium Wenus

 

Zapraszam w imieniu organizatorów!

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.pl

Tel.: 68 328 25 93; 603 454 528 

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Gmina Żagań informuje dot. dopłaty do programów usuwania azbestu w gminie Żagań


Od: Łukasz Górnicki - lukasz.gornicki gminazagan.pl 
Data: 21 lutego 2018 08:46
Temat: FW: Gminy mogą wnioskować o dopłaty do programów usuwania azbestu w woj. lubuskim tylko do 28 lutegoUrząd Gminy Żagań informuje że w 2013 roku został przyjęty „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań wraz ze szczegółową inwentaryzacją" który jest co roku sukcesywnie realizowany przy wsparciu funduszy Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Link do programu Gminy Żagań http://bip.gminazagan.pl/system/obj/378_ZAGAN_azbest.pdf

Informacje na temat podjętych działań oraz wnioski o dofinansowanie mieszkańcy mogą pobrać z naszej strony internetowej www.gminazagan.pl.

 

--

Pozdrawiam

Łukasz Górnicki

Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej,

Rozwoju i Nieruchomośći

Urząd Gminy Żagań

Ul. Armii Krajowej 9

68-100 Żagań

Tel. 68-458-48-09

 

From: Urząd Gminy Żagań 
Sent: Wednesday, February 21, 2018 7:54 AM
To: Łukasz Górnicki 
Subject: FW: Gminy mogą wnioskować o dopłaty do programów usuwania azbestu w woj. lubuskim tylko do 28 lutego

 

 

 

From: Adam Fularz
Sent: Tuesday, February 13, 2018 2:08 PM
To:

Subject: Gminy mogą wnioskować o dopłaty do programów usuwania azbestu w woj. lubuskim tylko do 28 lutego

 

Tylko do 28 lutego 2018 r.
Gminy mogą wnioskować o dopłaty do programów usuwania azbestu w woj. lubuskim tylko do 28 lutego 2018 roku- wynika z odpowiedzi na pytania wydawcy. Zadaliśmy pytania w związku z przedostawaniem się rakotwórczego azbestu do atmosfery. Pytaliśmy, ile azbestu jest w woj. lubuskim, czy przeprowadzono programy jego utylizacji i czy nakazano właścicielom nieruchomości jego usunięcie tak aby nie przedostawał się do atmosfery? Czy wyznaczono im termin usunięcia?


Od: Michał Iwanowski
Data: 13 lutego 2018 12:46
Temat: Azbest w woj. lubuskim

Witam Panie Adamie, odpowiedź na Pana pytanie poniżej i w załączniku.

 

Na podstawie danych zebranych podczas inwentaryzacji w gminach oraz informacji przysyłanych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest na bieżąco zasilana jest Baza Azbestowa administrowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dostępna na stronie: www.bazaazbestowa.gov.pl). Z danych w niej zawartych wynika, iż w województwie lubuskim do tej pory (wg stanu na dzień 13.02.2018 r.) zinwentaryzowano 86 232,602 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym 67 363,596 Mg od osób fizycznych i 18 869,006 Mg od osób prawnych, natomiast usunięto 29 754,993 Mg wyrobów zawierających azbest (w tym 26 691,580 Mg od osób fizycznych
i 3 063,413 Mg od osób prawnych).

Jeśli gmina ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, to można zgłosić się do niej po pomoc w dofinansowaniu usunięcia azbestu. Do 28 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków na realizację w roku 2018 Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest", który adresowany jest właśnie do jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu. W naszym województwie tylko jedna gmina nie posiada takiego Programu. Dofinansowanie realizacji zadania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez właścicieli nieruchomości oraz przez gminę. Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.

Dnia 13 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą dokument pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego", który opiera się na danych zawartych w bazie azbestowej, zawiera m.in. analizę stopnia zaawansowania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, analizę ilości wyrobów azbestowych w aspekcie wojewódzkim oraz opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie województwa. Dostępny jest na stronie:

http://bip.lubuskie.pl/228/2023/Program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego/

 

Wieloletni Program opracowany przez Ministerstwo Gospodarki pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (POKzA), przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmienioną uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. zakłada oczyszczenie terytorium kraju z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat materiałów zawierających azbest do 2032 r.

 

(...)

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 (..)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

 

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 


Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

 

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

środa, 14 lutego 2018

Lekarz Michael Herbich śpiewa Johna Lennona w piątej godzinie koncertu "Serce dla Aleppo"

Trwa piąta godzina koncertu dla małej Elaf z Aleppo która straciła nogę i potrzebuje protezy. Micjael Herbich śpiewa w tym charytatywnym koncercie. Był to np. utwór Johna Lennona.
Opr. ADAM Fularz

Koncert "Serce dla Aleppo" - gwiazdy Zielonej Góry dla małej Elaf

Jestem pod wrażeniem koncertu charytatywnego dla małej Elaf z Aleppo która potrzebuje protezy po tym jak ucierpiała na wojnie. Poziom artystyczny miejscami jest świetny. Bardzo mi się podoba. Wielki big-up dla radnej miejskiej Eleonory Szymkowiak za przekazanie na aukcję jej skrzydeł anielskich. Podziękowania dla wielu artystów z tego miasta którzy wystąpili czy jeszcze wystąpią. ..
Opr. ADAM FULARZ

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Koncert "Serce dla Aleppo": Skrzydła Eleonory Szymkowiak sprzedano na 150 PLN

Za skrzydła anielskie radnej miejskiej Eleonory Szymkowiak wylicytowano 150 PLN podczas aukcji charytatywnej "Serce dla Aleppo". Jednocześnie opisano dobre uczynki radnej miejskiej w zakresie pomocy charytatywnej.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Koncert "Serce dla Aleppo": lekarz opowiada o swojej rodzinie w Syrii

Stosunki między ludźmi:brat strzela do brata.  Najgorsza wojna to wojna domowa: mówi na scenie doktor z Syrii szefujący tutejszemu oddziałowi ratunkowemu w szpitalu,  pan Halabi.
Brat stracił żonę,  siostra straciła męża- opisuje swoją rodzinę w Syrii doktor z zielonogórskiego szpitala.
Opr.A.Fularz

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Strasznie mała frekwencja na koncercie charytatywnym "Serce dla Aleppo"

Jestem właśnie na koncercie charytatywnym "Serce dla Aleppo" w Zielonej Górze.  Prawdopodobnie jest to ostatni taki koncert ponieważ wg domysłów osoby z publiczności- około połowy widzów to występujący na scenie.

Koncert zorganizowały środowiska charytatywne celem zbiórki środków na kupno protezy nogi dla małej Elaf z Aleppo.  Mała dziewczynka nogę straciła na wojnie w tym mieście.
Opr. Adam Fularz

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Kolej do portu lotniczego Babimost: Pytania prasowe do PPL

do Sz. P. Hubert Wojciechowski, Rzecznik , Przedsiębiorstwo Państwowe PPL
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" 
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, Polska 
Zarząd: "SONATA" ul. 17 Stycznia 49, 02-146 Warszawa, Polska

Kolej do portu lotniczego: Pytania prasowe


Szanowni Państwo,

 Na adres prześlę nowy numer wydania o porcie lotniczym. Dla kolejnego wydania mam pytania prasowe:
Planujemy, aby wzorem innych portów lotniczych- port lotniczy w Babimoście k. Zielonej Góry uzyskał połączenie kolei pasażerskiej do terminalu pasażerskiego portu. 

Pytanie:
Czy PPL jest zainteresowane budową połączenia -  torowiska dla przewozów pasażerskich?

Jaki jest stan bocznicy do portu lotniczego? Dokąd aktualnie dochodzi torowisko kolejowe? Czy rozebrano jakieś odcinki torowisk? Czy można otrzymać mapę,  z zaznaczeniem jakie odcinki torów zdemontowano? 

Jakie są szanse przedłużenia istniejącej linii kolejowej pod terminal pasażerski portu lotniczego i czy możliwa jest tam budowa przystanku pasażerskiego? Chodzi o przedłużenie istniejącej bocznicy do terminalu pasażerskiego. Jaki może być orientacyjny koszt budowy 1,5 km nowego torowiska? 

Mam nadzieję że PPL popiera ideę połączenia kolejowego do terminala pasażerskiego portu lotniczego. Do tej pory takie połączenia powstały w kilku miastach. W Zielonej Góre nie ma takiej decyzji, jest jedynie stanowisko Sejmiku Województwa w tej sprawie, ale na razie tylko opisujemy wszystkie szczegóły takiej inwestycji. 

Przed laty w Zielonej Górze- Babimoście ukończono budowę Terminala nr 2. Warto, aby w pobliżu powstał przystanek dla autobusów szynowych. Zwykle połączenie szynowe- kolei pasażerskiej- uruchamia się przed otwarciem portu dla czarterów i tanich linii (przykłady: Lublin, Olsztyn- Szymany). Wg mnie- połączenie kolejowe do terminalu powinno powstawać już obecnie, zwłaszcza że początkowo korzystać z niego będą głównie mieszkańcy miejscowości Nowe Kramsko, a nie - pasażerowie samolotów, których - jak szacuję- początkowo będzie niewielu.

Schemat połączenia:Pozdrawiam,
Adam Fularz
Gazeta Zielonogórska
tel.604443623--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

UMWL: Komunikat w sprawie portu lotniczego

Port lotniczy – dobre perspektywy


„Plan intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost" – to dokument oparty o szerokie badania opinii publicznej i analizę rynku lotniczego, przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego rzez firmę consultingową. - Dobrze zrobiliśmy, że postawiliśmy na rozwój portu lotniczego, bo takie jest oczekiwanie mieszkańców – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak na konferencji prasowej podsumowującej opracowanie.


Z badan socjologicznych przeprowadzonych przy okazji opracowania wynika, że mieszkańcy oczekują, że port lotniczy ma być blisko, a obsługa ma być szybka i funkcjonalna. Tym kierują się pasażerowie przy wyborze portu lotniczego. Koszty mają pewne znaczenie, ale nie decydujące. - Nasz port lotniczy nie należy wprawdzie do luksusowych, ale na pewno jest funkcjonalny. Musimy zadbać jeszcze o to, by dojazd do lotniska był szybszy i wygodniejszy. Niekoniecznie musi to być port luksusowy – stwierdziła marszałek. - Osobiście byłam przekonana, że mieszkańcy naszego regionu najczęściej spośród portów lotniczych wybierają Berlin, ale okazało się, że najczęściej wybierają Poznań. Co ważne, 66 proc. firm z Lubuskiego korzystało z naszego portu lotniczego Zielona Góra/Babimost, a 69 proc. chce korzystać. Czyli rozwijamy się.


Jeśli chodzi o kierunki potencjalnych lotów z Babimostu, to najczęściej wymieniane przez mieszkańców w trakcie badań były: Wlk. Brytania, Hiszpania, Niemcy i Włochy. Natomiast spośród kierunków w Polsce najczęściej pojawiały się Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk. – Częściowo to już przerabialiśmy, bo mieliśmy wakacyjne kursy do Krakowa i Gdańska, niestety okazały się nieudane, więc chyba jeszcze nie jest na to pora – stwierdziła marszałek.


63 proc. badanych mieszkańców popiera rozwój portu lotniczego w Babimoście, a 70 proc. mieszkańców nie widzi żadnych zagrożeń dla rozwoju turystyki w Lubuskiem, co jest pośrednio warunkiem rozwoju transportu lotniczego. – Jesteśmy rozpoznawalni jako region o ogromnych walorach naturalnych, przyrodniczych, mamy już markę regionu winiarskiego. Zwłaszcza Brytyjczykom, pytanym podczas badań, kojarzymy się z regionem przyrodniczym. 55 proc. gmin lubuskich podkreśla, że rozwój portu lotniczego pozytywnie wpływa na rozwój ich gmin – dodała marszałek.


Jacek Plis, ekspert ds. lotniskowych przypomniał, że w ub. roku powrócił do Babimostu na stałe narodowy przewoźnik, czyli LOT. – To kotwica i gwarant tego, że lotnisko ma rozpoznawalną ofertę. Przy położeniu Lubuskiego między Poznaniem, Berlinem, Szczecinem i Wrocławiem trzeba znaleźć własną drogę. To, co Lubuskie ma najlepsze. To jest turystyka, czyli gałąź gospodarki, która jest skazana na sukces. Trzeba to tylko odpowiednio sprzedać – mówił Jacek Plis. – Chodzi o przekonanie przewoźników nisko-kosztowych, by umieścili Zieloną Górę w siatce swoich połączeń. Jeśli ta ścieżka rozwoju okaże się sukcesem, to w perspektywie 5 lat osiągnięcie liczby 600 tys. pasażerów nie jest żadną abstrakcją.


Jacek Plis oszacował, że jesienią br. zostaną ogłoszone pierwsze kierunki rejsów przewoźników nisko-kosztowych z portu lotniczego Zielona Góra / Babimost, a uruchomienie tych przewozów ocenił na połowę przyszłego roku.


Prezentacja z wynikami badań  tutaj

 

wg UMWL

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikaty