Zielona Góra,

wtorek, 30 stycznia 2018

UMWL odpowiada na pytanie- linia kolei z Krzyża do Gorzowa

(..) poniżej przesyłam odpowiedź jaką otrzymałem na Pana pytanie, a której udziela Sławomir Kotylak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Odpowiadając na pytanie zawarte w wiadomości e-mail wysłanej do Pana przez Adama Fularza 30.01.2018 r. w sprawie maksymalnych prędkości na lokalnych liniach kolejowych, a także w mailu wysłanym w tej samej sprawie również 30.01.2018 r. na adres sekretariatu DG, uprzejmie podaję, co następuje. Pan Adam Fularz kilkakrotnie otrzymał oczywistą odpowiedź na pytania, które w różnych, tworzonych przez niego kontekstach, dotyczą tej samej sprawy.

Otóż „Czemu pociągi z Krzyża do Gorzowa (czy też Kostrzyna) nie miałyby kursować 200 km/h"? Ponieważ nie ma takiej potrzeby. W ruchu regionalnym, charakteryzującym się licznymi zatrzymaniami na przystankach, wystarczająca jest prędkość 120 km/h. Prościej na tak postawione pytanie odpowiedzieć się nie da. Jednak z szacunku dla zaciekawienia Pana Fularza tematyką kolejową, cierpliwie przytaczam treść udzielonej mu już odpowiedzi, którą otrzymał w tej sprawie w grudniu 2017 roku:

„1. Właścicielem sieci kolejowej jest Skarb Państwa, natomiast za jej utrzymanie i modernizację odpowiada zarządca infrastruktury, którym jest spółka Skarbu Państwa PKP PLK SA.
2. Maksymalne prędkości na liniach kolejowych określono w rządowych dokumentach strategicznych tj.:
- Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19.12.2008 r., w którym założono, że do ważnych ośrodków społecznych i gospodarczych, w tym w szczególności miast wojewódzkich, prowadzić będą linie o parametrach zapewniających możliwość rozwijania prędkości rozkładowej 120 km/h, a do pozostałych miejscowości – prędkości rozkładowej równej konstrukcyjnej, dla jakiej dana linia została wybudowana.
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13.12.2011 r., w której zarekomendowano odcinki linii konwencjonalnych modernizowanych do prędkości 120-200km/h.
- Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 22.01.2013 r., w której założono konsekwentną modernizację i rewitalizację istniejącej sieci linii kolejowych tak, aby w 2030 r. większa część sieci była w stanie dobrym (tj. wymagająca jedynie konserwacji).
3. Samorząd Województwa nie ustala parametrów technicznych linii kolejowych. Założenia określone w przywołanym "Planie transportowym" naszego województwa odnoszą się do organizacji przewozów wojewódzkich. Przewozy te są obsługiwane taborem dostosowanym do maksymalnej prędkości rzędu 100-120 km/h. Jedynie pociągi zestawione z elektrycznych zespołów trakcyjnych "Impuls" mogą rozwinąć prędkość 160 km/h, co jednak nie jest wykorzystywane w praktyce z uwagi na częste postoje pociągu na stacjach pośrednich. W ruchu regionalnym, charakteryzującym się licznymi zatrzymaniami na przystankach, wystarczająca jest prędkość 120 km/h."


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Wysłane: wtorek, 30 styczeń 2018 7:42:16
Temat: Pytanie linia kolei z Krzyża do Gorzowa

Na modernizowanym odcinku z Słupska do Gdyni prędkość projektowana ma wzrosnąć ze 160 km/h do 200 km/h. Czemu pociągi z Krzyża do Gorzowa nie miałyby kursować 200 km/h skoro już kiedyś Nord Expressy na tej trasie miały rzekomo osiągać 140-150 km/h?
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.
<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta