Zielona Góra,

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Pytania w sprawie szkolnictwa do rządu RP

Pytania do rządu RP
- Czy KPRM potwierdza że rodzice o poglądach innych niż autorytarne są zmuszani do wyprowadzki z Polski poprzez wysokie koszty posyłania dzieci do szkół nieautorytarnych po polskiej stronie granicy na Odrze i Nysie? W regionach przygranicznych pozostało bardzo mało osób w niektórych grupach demograficznych. Koszty kształcenia dzieci znacząco wzrosły i w wielu rodzinach są największym kosztem, przez co rodzice o poglądach innych niż poglądy autorytarne są zmuszeni do wyprowadzki z kraju by móc posłać dzieci do takiej szkoły w której dzieci nie są ofiarami np. przemocy werbalnej, tańszym kosztem. 

Jeśli rodzice nie mają poglądów autorytarnych, to czesne w szkołach innych niż szkoły typu autorytarnego, na przykład w szkołach demokratycznych, wynosi w Warszawie 1,5 tys. PLN miesięcznie a poza Warszawą ok. 0,6- 1 tys. PLN miesięcznie. 

Wysokie czesne zmusza np. rodziców z Zielonej Góry do przeprowadzki 50 km dalej za granicę na Odrze i Nysie tak by dzieci mogły pójść do bezpłatnych szkół w których wobec dzieci nie stosuje się np. przemocy werbalnej oraz innych technik edukacyjnych których współcześnie już nie dopuszcza się, a w Polsce one są nadal stosowane.  W Niemcech szkoły typu Montessori są zwykle bezpłatne, w Polsce potrafią kosztować 1500 PLN- wpisowe, 1200 PLN- czesne miesięczne. Przedszkole montessori kosztuje ok. 990 PLN plus ok. 250 PLN za wyżywienie.

Czy planuje się obniżenie kosztów czesnego w szkołach demokratycznych (szkołach bez przemocy) i szkołach typu Montessori po polskiej stronie granicy tak by np. posiadacz trójki dzieci płacił mniej niż 4,5 - 4 tys. miesięcznie za samą szkołę dla swoich dzieci? Czy posiadanie dzieci nie powinno być mniej kosztowne dla tych rodziców którzy nie mają poglądów autorytarnych? Czy też może celową polityką rządu jest to aby rodziny o takich poglądach nieautorytarnych opuszczały jurysdykcję "Rzeczpospolita Polska"?

Sam chodziłem do nieautorytarnego gimnazjum po drugiej stronie granicy na Odrze i Nysie.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta