Zielona Góra,

piątek, 12 stycznia 2018

Odp. na pytanie o zielonogórskie autobusy elektryczne z dnia 5.01.2018


Data: piątek, 12 stycznia 2018
Temat: Odp. Pytanie autobusy elektryczne z dnia 5.01.2018odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie wyjaśniam, że Miasto Zielona Góra
realizuje Projekt "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu
publicznego w Zielonej Górze", dofinansowany z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Projekt jest kompleksowym
rozwiązaniem wprowadzającym szereg powiązanych działań poprawiających
funkcjonowanie komunikacji miejskiej i zmniejszenie niskiej emisji na
obszarze miasta Zielona Góra oraz gminy Zabór.

Projekt jest unikalny w skali europejskiej i zakłada m.in. wprowadzenie
autobusów elektrycznych w całym systemie komunikacyjnym.

W ramach Projektu Miasto planuje zrealizować:

.       Zakup 47 autobusów elektrycznych i 17 autobusów z silnikiem diesla
spełniających normę spalin EURO-6;
.       Budowę Centrum Przesiadkowego;
.       Budowę stacji doładowania pojazdów wraz z systemem telemetrycznym.
Przewiduje się budowę 30 stacji zlokalizowanych na 12 pętlach
autobusowych;
.       Budowę hali obsługi autobusów na terenie istniejącej zajezdni
autobusowej w celu przystosowania do obsługi pojazdów i budowę wiaty dla
wszystkich pojazdów z systemem nocnego ładowania autobusów;
.       Rozbudowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym i
systemu zarządzania flotą pojazdów MZK;

Wybór wariantu inwestycyjnego dot. zakupu autobusów elektrycznych nastąpił
na podstawie dwuetapowej analizy opcji.

Pierwszym etapem analizy opcji była analiza strategiczna, na etapie,
której zdefiniowane zostały dostępne warianty technologiczne autobusów /
trolejbusów. Zdefiniowano 10 wariantów wymiany taboru autobusowego na
pojazdy nowe o różnej technologii napędów mających zastosowanie w
publicznym transporcie zbiorowym o charakterze miejskim i podmiejskim:

.       autobusy o napędzie Diesla (Euro 6),
.       trolejbusy standardowe,
.       trolejbusy hybrydowe,
.       autobusy o napędzie elektrycznym,
.       autobusy hybrydowe o napędzie Diesla (Euro 6),
.       autobusy hybrydowe o napędzie gazowym,
.       autobusy o napędzie gazowym,
.       autobusy o napędzie wodorowym,
.       flota mieszana parku taborowego (12 metrowe autobusy o napędzie
elektrycznym, 18 metrowe autobusy o napędzie Diesla Euro 6),
.       flota mieszana parku taborowego (70% autobusy o napędzie
elektrycznym, 30% autobusy o napędzie gazowym).

Do przeprowadzenia analizy strategicznej zastosowano analizę
wielokryterialną. Ocena wariantów na tym etapie dotyczy bowiem wielu
płaszczyzn, tj. kryteriów o charakterze typowo technicznym, jak również
kryteriów ekonomicznych, dotyczących efektywności kosztowej eksploatacji,
zakupu, a także kryteriów środowiskowych, tj. kwestii związanych z emisją
szkodliwych substancji i wpływu eksploatacji danego rodzaju taboru na
zmiany klimatyczne.

W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej najniższe oceny
uzyskały warianty: autobus o napędzie wodorowym oraz autobusy hybrydowe o
napędzie Diesla (Euro 6).

Wybrany został wariant, który charakteryzuje się najwyższą opłacalnością
ekonomiczną, tzn. jego realizacja pozwoli osiągnąć najlepsze efekty
finansowe oraz społeczne - jest to wariant dot. zakupu floty mieszanej tj.
47 szt. 12-m autobusów z silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii
pokładowych i 17 szt. 18-metrowych autobusów z silnikami diesel Euro 6.

Powyższe zadania obejmują swoim zasięgiem całą sieć komunikacji miejskiej,
nie tylko wybrane fragmenty tras jak w Olsztynie.


Monika Zapotoczna
Z-ca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta