Zielona Góra,

środa, 24 stycznia 2018

Dot. DO-BR.152.5.2017 RISS 3793012

Szanowny Pan
Adam Maciej Urbaniak,
Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra,

Drogi i wielce szanowny Panie Adamie,
Winien jest Pan mi dostarczyc odpowiedź na petycję z dnia 10 listopada 2017 r. o likwidację miejsc parkingowych w centrum miasta Zielona Góra.

Jest mi miło że przekazał Pan petycję także komu innemu i nawet dosłał uchwałę w tej sprawie, ale też nic mnie to nie obchodzi komu Pan te dokumewnty udostepnia, ponieważ to Pana organ winien jest odpowiedź i to Pana organ określiłem jako właściwy do udzielenia odpowiedzi. Jeśli Pan odmawia co przeciez nastąpiło poprzez zaniechanie, proponuję- spotkajmy się w sądzie.

Przecież jest jednoznaczne że to Pana organ, jako właściwy- czyli ten do którego wniosłem petycję, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi -zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123 t.j.). 

Termin udzielenia odpowiedzi już dawno minął, a w mojej skrzynce majlowej ani pocztowej nie znalazłem stosownej uchwały Państwa organu z odpowiedzią. Dosłalui Państwo jedynie uchwałę iż jej treścią podzielili się z kimś innym, co cenię. 

Proponuję aby nie spieszyli się Państwo z odpowiedzią, ale zasięgneli informacji, dlaczego i z jakiego powodu procesy "ożywiania" upadłych i zbankrutowanych centrów miast zwykle dotyczą likwidacji miejsc parkingowych, pozbywania się samochodów z centrów miast i celowego utrudniania możliwości użytkowania samochodu w podróżach miejskich.

Obecnie polityka Państwa organu idzie w zupełnie przeciwną stronę, a niektórzy radni wydają się zupełnie nie rozumieć współczesnych tendencji. Trudno mi rozsądzić, czy kłamią, czy też kpią, a może nie wiedzą, twierdząc podczas dyskusji na Radzie Miasta że zrównoważony rozwój polega na przykład na wycinaniu drzew w parkach pod budowę parkingów samochodowych (sic!). 

Państwa organ powinien się chyba przyjrzeć problemowi określonemu w petycji i na nią odpowiedzieć, zasięgająć stosownych informacji. Nie wiem jednakże czy Pana organ jest zdolny do jakiejś pracy merytorycznej. 

Skala nieprawd, przekłamań podczas sesji Państwa Rady jest tak znaczna, że chyba powinni Państwo popracować nad ograniczeniem liczby fałszywych informacji w czasie debat nad różnymi uchwałami, bo fałszywe, nieprawdziwe informacje w trakcie takich dyskusji, jakich słuchałem podczas sesji rady miejskiej, potrafią występować z częstotliwością kilku na minutę. To, przyznam się, jest aż rzadko spotykane. 

Pan tym kieruje i to toleruje- mając najwyrażniej w głębokim poważaniu to że kwestie wypowiadane na sesjach tegoż organu rozmijają się ze stanem faktycznym z częstotliwością nawet co kilkakaście sekund. Może niech Pan tego zaniecha, skoro nie jest Pan w stanie dopilnować aby owe procedury którymi Pan kieruje miały jakikolwiek kontakt z faktami. Nich Pan łaskawie złoży rezygnację z tejże funkcji i zaniecha, bo to czego byłem świadkiem słuchając przemówień na tejże radzie, było- jak to mówią dziś młodzi ludzie- rakowe. Wzywam aby Pan zaniechał, bo jest to gorszące.

Z szacunkiem,

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta