Zielona Góra,

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Petycja do Sejmiku WL o odtworzenie lotniska dla miasta Żary

Petycja do 
Szanowni Państwo 
Radni sejmiku Woj. Lubuskiego

Petycja o zmianę decyzji o likwidacji lotniska z pasem utwardzonym dla miast Żary, Żagań

Proszę o zamieszczenie petycji w BIP. Moje dane osobowe mogą zostać użyte. Odpowiedź powinna być w formie uchwały, choć moliwe są też inne formy udzielenia odpowiedzi.

Szanowni Państwo,
Jako ekonomista transportu uważam że na rynku lotnisk pasażerskich woj. lubuskiego potrzeba jest niewielka konkurencja- obecnie jest w tym regionie tylko jeden port lotniczy, podczas gdy w woj. mazowieckim działają 3 takie porty. 

Obecnie działa tylko jedno lotnisko pasażerskie w tym regionie. To jest zbyt mało zważywszy na powierzchnię tego regionu i jego liczbę mieszkańców, przez co samoloty biznesowe, czarterowe czy sportowe muszą lądować bardzo daleko od miast Żary, Żagań. Utrudnia to biznesmenom szybki dostęp do tego regionu. Konkurencja na rynku lotnisk może być konkurencją lokalizacji-  nowe lotnisko komunikacyjne powstałe poprzez odtworzenie funkcji lotniczej na zlikwidowanym lotnisku ożywiłoby lotnictwo biznesowe, sportowe etc. na południu województwa. 
 
Niewielki, sezonowy port lotniczy pasażerski mógłby już niedługo zacząć funkcjonować w Tomaszowie. Infrastruktura już istnieje i jest posiadana przez kilka podmiotów, w tym przez Urząd Marszałkowski, który posiada drogi kołowania czy podobno także pas startowy, ale są znaczne braki. Jest to spowodowane podjęciem decyzji o likwidacji lotniska. Decyzja ta jednak powinna być zmieniona, z tego powodu że miasta wielkości Żar i Żagania w Polsce i na świecie posiadają lotniska, podczas gdy w gminie Żagań lotnisko się likwiduje. Wnoszę o uwzględnienie istnienia lotniska Żary- Żagań w przyszłości.

Uzasadnienie

Koszt budowy samego pasa startowego to ok. 106 mln PLN wg kosztorysu dla lotniska we wsi Szymany. W Tomaszowie wpływy z podatków przy innym wykorzystaniu tego terenu nigdy nie pokryją kosztów jakie poniesiono na budowę samego tylko pasa startowego. Ponadto koszt utraconych korzyści może być znaczny- bowiem likwidacja lotniska oznacza brak dostępności lotniczej całego południa województwa.  

W wielu regionach Polski działają lotniska które są dostępne zarówno jako tory do jazdy samochodem, jak i lotniska sportowe/ komunikacyjne. W woj. lubuskim w jego południowej części brak jest lotniska komunikacyjnego- pas startowy w Tomaszowie k. Żagania jest własnością władz województwa, ale jest użytkowany jedynie jako tor samochodowy, mimo że mógłby on działać zarówno jako lotnisko i tor samochodowy, jak np. w Kamieniu Śląskim. Obie funkcje można połączyć aby zwiększyć rentowność tego obiektu.

Lotnisko w Żaganiu- Tomaszowie ma już zamknięty pas startowy o pierwotnej długości 2500 m., o szacunkowej wartości ok. 106 mln PLN pomniejszonej o deprecjację (koszt pasa startowego nowego we wsi Szymany o takich parametrach to właśnie 106 mln PLN).

Jest to infrastruktura wystarczająca aby obsługiwać z tego lotniska samoloty general aviation, loty biznesowe, rozkładowe loty pasażerskie, a takie plany już miały miejsce. Typ samolotu używany dla połączeń pasażerskich z lotniska z którego dopiero zaczyna się wznawiać połączenia pasażerskie i początkowo popyt nie będzie duży, to np. Saab 340. Takie samoloty posiada między innymi polski przewoźnik Sprintair S.A. Tak ożywiano ruch na lotnisku Olsztyn- Szymany- na początek loty oferowały niewielkie maszyny.


Wnoszę petycję aby:

- zmieniono decyzję o likwidacji lotniska na decyzję o ponownym otwarciu lotniska dla celów sportowych, general aviation etc. 

- w regionie powinno powstać drugie lotnisko które oferowałoby utwardzony pas startowy i niższe stawki dla samolotów małych, biznesowych, general aviation. Funkcję lotniska łączyłoby ono z obecną funkcją toru do jazdy samochodem, co jest możliwe, nie wyklucza się  i jest praktykowane np. w Kamieniu Śląskim.

- uruchomiono dotowane loty z Żagania/ Tomaszowa do Warszawy w sezonie letnim, co najmniej 2 razy w tygodniu, w poniedziałki rano (albo w niedziele wieczorem) i w piątki wieczorem, poprzez przedłużenie istniejących lotów Warszawa- Babimost do Tomaszowa. Czas przelotu na trasie Żagań- Babimost- Warszawa wynosiłby około 1,2 godziny. Loty byłyby dotowane przez władze samorządowe (miejskie i wojewódzkie), jak w przypadku połączenia Zielona Góra- Warszawa które także jest dotowane ze środków publicznych. Kwotę rocznej dotacji szacuję na 2-3 miliony PLN. Rozpisanoby przetarg na obsługę takich połączeń przez przewoźników.

Wnoszę petycję także o to aby możliwie szybko doposażono port lotniczy w pomoce nawigacyjne (NDB lub ILS) co umożliwi bardziej bezpieczną obsługę połączeń lotniczych oraz umożliwi przyjmowanie większych i bardziej ekonomicznych typów samolotów pasażerskich- np. airbusów i boeingów. Spowoduje to spadek cen biletów, wzrost liczby pasażerów i wzrost rentowności połączeń lotniczych rozkładowych do Żagania a także spowoduje zmniejszenie dotacji do utrzymania połączeń lotniczych jak i utrzymania samego lotniska.

Wnoszę także o przystosowanie obecnych niektórych budynków - w postaci jednego ze 197 budynków powojskowych w pobliżu- np. hangaru- do odprawy 33 pasażerów w przylocie i odlocie. Dla początkowo niewielkiej liczby pasażerów nie ma potrzeby budowy terminalu pasażerskiego. Wystarczą istniejące już obiekty i budowle. Koszt inwestycji w uruchomienie połączeń pasażerskich nie będzie więc zbyt wielki.

Powojskowe lotnisko Tomaszowo już istnieje, ale:
-pas startowy nie był spoinowany ani nie uzupełniano pęknięć i nie wymieniano tych najbardziej zużytych płyt
- nie ma na nim zbyt wielu pomocy nawigacyjnych. Proponuję wyposażenie portu w terminal pasażerski zdolny do obsługi 33 pasażerów jednorazowo w odlocie poprzez adaptację jakiegoś istniejącego obiektu, wieżę dla kontrolerów lotów (modułową zbudowaną z kontenertów, na wzór wieży tymczasowej w porcie lotn. Modlin), agregat GPU,  stację paliwa lotniczego, NDB lub ILS ew. system GPS.
- brak jest połączeń pasażerskich które sa ekonomicznie możliwe. Połączenia miałyby na przykład charakter turystyczny, odbywałyby się np. tylko latem i tylko w weekendy.

Porty lotnicze z powodzeniem funkcjonują w 27- tysięcznym Szczytnie (Port Lotniczy Szymany), w 4-tysięcznym Babimoście i w 23- tysięcznym Goleniowie.

Powtarzanym mitem w mediach tabloidowych i kolorowych  jest jakoby lokalne lotniska obsługujące np., 30- 40 tysięcy pasażerów rocznie - były nierentowne. Analizy wykonane dla port lotniczego Świnoujście- Heringsdorf pokazują że port lotniczy dokłada się do lokalnej gospodarki kwotą ok. 12 mln PLN odejmując dotacje do utrzymania portu lotniczego.(por. http://www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de/ris/formular/gutachten_flughafen_heringsdorf.pdf )  Utrzymanie małego, regionalnego portu lotniczego też nie pochłania wielkich dotacji- w krajach UE jest to średnio kilkaset tys. euro rocznie. Koszty utrzymania portu lotniczego są podobne jak koszty utrzymania żłobka. Niemniej część ekspertów, zwykle nie mających wykształcenia ekonomicznego, podnosi mit rzekomej nierentowności małych portów lotniczych, wbrew profesjonalnym obliczeniom ekonomistów, takich jak analiza dla portu Heringsdorf, przytoczona powyżej. Owe osoby skupiają się tylko na temacie małych wpływów z ruchu lotniczego w prowincjonalnych portach lotniczych, nie pokrywających kosztów ich utrzymania. Pomijają oni zupełnie błędnie fakt wpływu dodatkowego ruchu turystycznego wygenerowanego przez lotnisko pasażerskie- na lokalną gospodarkę. Ten efekt jest na tyle silny i istotny, że nawet przy niewielkich przewozach pasażerskich przeważa nad stratami generowanymi przez dotacje udzielane przez władze dla zrównoważenia bilansów małych lokalnych i regionalnych portów lotniczych.Straty dla lokalnych gospodarek polskiej prowincji związane z likwidacją lokalnych i regionalnych portów lotniczych możemy oszacować, na podstawie danych dla portu lotniczego Heringsdorf przytoczonych powyżej, na kwotę ok. 130 milionów PLN rocznie, zakładając że wszystkie te lokalne porty lotnicze działałyby na rynku w takim modelu biznesowym jak port lotniczy Heringsdorf- czyli jako sezonowe porty pasażerskie zorientowane pod turystykę.

-jakie plany biznesowe ma UMWL w związku z lotniskiem? Czy nie powinno się sporządzić jakiegoś dokumentu/ strategii dla lotniska, z określeniem tego czy potrzebna jest jego reaktywacja, oraz z określeniem źródeł finansowania? Czy nie powinien powstać osobny dokument tylko dla lotniska? Przecież w ostatnim roku w Polsce naprawiono 2-3 podobne lotniska (Krosno, Krywlany etc.), a w ostatnich latach naprawiono lotnisko we wsi Szymany kwotą ok. 205 mln PLN (o ile pamiętam). W niewielkich miejscowościach gdzie funkcjonują lotniska, np. w Nowym Kramsku k. Babimostu czy w Szymanach, często są dużym lub największym pracodawcą.

-czy planuje się pozyskanie np. aeroklubów, firm szkolących pilotów? W mieście wielkości Żar i Żagania powinien działać aeroklub i takowy działał gdy lotnisko to było lotniskiem szybowcowym. Choćby dla tego celu lotnisko powinno być naprawione i powinna zostać zainstalowana wyciągarka dla szybowców. Przecież lotniska aeroklubowe mają prawie wszystkie miasta podobnej jak aglomeracja Żary/ Żagań wielkości. Tymczasem władze w odpowiedzi na zapytanie informują o całkowitej likwidacji lotniska. 

-czy planuje się poszukiwanie inwestorów którzy potrzebują lotniska dla procesu technologicznego, np. producentów samolotów lekich, czy w ogóle producentów samolotów? W innych regionach kraju, np. w Mielcu czy Krośnie na Podkarpaciu, to się udało, i wokół lotnisk rozwinęła się produkcja samolotów. Zamiast likwidować lotniska pod strefy gospodarcze, pozyskano inwestorów którzy potrzebują lotniska dla procesu produkcyjnego, np. samolotów. W ten sposób rozwinięto przemysł lotniczy. Tymczasem ta gałąź gospodarki w Żaganiu upadła.

-czy władze nie zamierzają skorzystać z usług Urzędu Lotnictwa Cywilnego by dowiedzieć się co trzeba przesłać aby formalnie zalegalizować lotnisko na pasie startowym? W wielu miastach na powojskowych pasach startowych najpierw zalegalizowano lądowiska, później lotniska. W Mielcu lotnisko uzyskało dopuszczenie do obsługi 10 tys. pasażerów rocznie- i wymogi są znacznie mniejsze niż w przypadku pełnego portu lotniczego. Taka sama, ograniczona certyfikacja, powinna mieć miejsce w Żaganiu, bo początkowo w ruchu regularnym rozkjładowym wątpliwe jest aby pasażerów było więcej niż kilka tys. rrocznie. Tam dodano też stację paliwa lotniczego, by samoloty mogły tankować paliwo.

-czy zamierza się doprowadzić do naprawy spoin i pęknięć w płytach na pasie startowym i pozyskać na to środki finansowe? 

 
Wnoszę petycję o zachowanie i odtworzenie drogi startowej Portu Lotniczego Żagań i odbudowę portu.

Wnoszę o drogę startową o dł. 2500 metrów z wykorzystaniem drogi startowej istniejącej powojskowej która byłaby naprawiona (wyminana spoin i spękanych płyt betonowych jeśli takie są), naprawę lub odbudowę drogi kołowania i płyty postojowej, przebudowę i modernizację budynku portu lotniczego jeśli się zachował (z tymczasową, modułową wieżą kontroli lotów wykonaną z kontenerów). Umożliwi to przyjmowanie samolotów.

Uruchomionoby planowe loty rejsowe do innych miast Polski-  proponuję loty do Warszawy (raz czy dwa razy w tygodniu, np. w piątki wieczorem i w niedziele wieczorem)- loty te byłyby dotowane. Lotnisko pasażerskie działałoby tylko raz-dwa razy w tygodniu.

Proszę o odpowiedź na petycję- opublikuję  ją.
Załączam poprzednią odpowiedź:

-- 

Odpowiedzi władz

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana Apel informuję, że tren lotniska jest w zasobach gminy Żagań i to gmina lub w połączeniu z miastem Żagań mogły być w przeszłości inicjatorem reaktywacji lotniczej części tego lotniska.

Obecnie teren lotniska jest zagospodarowywany. I tak jak Panu wcześniej już wyjaśniałem część dróg startowych i dróg kołowania jest własnością Ośrodka Doskonalenia Technik Jazdy WORD z Zielonej Góry, pozostałe inne części infrastruktury lotniska są własnością różnych podmiotów gospodarczych lub osób prywatnych.
Te część lotniska, które nie są jeszcze zagospodarowane są w opłakanym stanie i tak jak opowiedziała Panu Rzecznik Prasowy UM Żagań Pani Agnieszka Zychla reaktywacja lotniska w Żaganiu – choćby tylko do funkcji lotniska lokalnego o ograniczonej certyfikacji – byłaby zbyt kosztowna i nieopłacalna, cytuje „Podjęcie powyższych inwestycji związane jest ze znacznym nakładem środków finansowych, którymi obecnie gmina nie dysponuje".

Pozdrawiam


Maciej K. Król

Prezes Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o.


-- 
Poprzednia Korespondencja:

Naprawmy i otwórzmy kolejny port pasażerski w województwie lubuskim. Ten port lotniczy znajduje się w pobliżu Żar i Żagania. 
To aż trudne do uwierzenia, ale na Ziemi Lubuskiej tylko jedno lotnisko oferuje podróżnym nieco dłuższy utwardzony pas startowy. Pora to zmienić, i naprawić nieużywane lotnisko poradzieckie koło Żar i Żagania.

Port lotniczy Żary- Żagań obsługiwałby południową część województwa lubiskiego, rozwijające się trójmiasto Żary- Żagań- Szprotawa. W celu ożywienia lotnictwa pasażerskiego naprawionoby dawne lotnisko w Tomaszowie koło Żagania. Odbudowanoby pas startowy o wymiarach 2500 na 45 lub 60 metrów. Jest to zdewastowane, dawne lotnisko wojskowe. Zachowane są resztki betonowego pasa startowego i dróg kołowania. Lotnisko naprawionoby i jak najniższym kosztem przystosowano do użytkowania. Powstałby tu port lotniczy Żary w Żaganiu.

Kosztem kilkunastu mln PLN wzniesionoby mały terminal pasażerski mieszczący 33 osoby w odlocie i wyposażonoby lotnisko w system ILS lub NDB. Odbudowanoby też bocznicę kolejową do portu celem szybkiego transportu pasażerów. Zwykle- to dopiero otwarcie połączenia kolejowego do portu pozwala szybciej i taniej ożywić dla ruchu  takie zapomniane porty lotnicze. W Olsztynie dopiero otwarcie połączenia kolejowego do portu trwale ożywiło to lotnisko, umożliwiając połączenia małymi samolotami o pojemności do 33 pasażerów. 

Także w Żaganiu pas startowy możnaby odtworzyć początkowo na mniejszej długości, odbudowę całej powierzchni pasa startowego rozkładając na wiele lat prac budowlanych.

Uruchomienie kolejnego lotniska z utwardzonym pasem startowym na terenie województwa lubuskiego powinno być priorytetem politycznym dla lokalnych polityków. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Data: 21 czerwca 2016 12:31
Apel do władz województwa lubuskiego o odbudowę portu pasażerskiego w Tomaszowie

W województwie lubuskim udało się odbudować ze zniszczeń port lotniczy w Babimoście. Ożywmy więc także port lotniczy w Tomaszowie koło Żar i Żagania. Sprawdzonoby, czy utrzymałyby się rejsowe połączenia lotnicze do Warszawy. Linia byłaby początkowo dotowana, kursowałaby w relacji Żary/ Żagań- międzylądowanie w Babimoście- Warszawa Okęcie.

Wystarczy kilkanaście mln PLN by powstał mały terminal pasażerski, by poprawić jakość betonowego pasa startowego do znośnych warunków, by zainstalować radiolatarnię NDB lub nawet ILS. 

W wielu krajach Afryki udało się ożywić gospodarkę i turystykę w różnych regionach kraju dzięki inwestycji w lotnictwo pasażerskie. W Żarach i Żaganiu to także jest możliwe. Stwórzmy tutaj, odbudujmy dawny lotniczy port pasażerski, z niewielkim terminalem i podstawowym wyposażeniem. Zbudujmy tutaj nielo lepszą kopię lotniska w Babimoście. 

Szanowni Państwo, (..)


Interesuje mnie czy są Państwo zainteresowani powrotem do dyskusji na temat pasażerskiego portu lotniczego przy Żarach i Żaganiu. Jako ekonomista skutecznie przekonałem wiele samorządów polskich miast do postawienia na lotnictwo pasażerskie i do budowy czy rozbudowy terminali pasażerskich. 

W Polsce najmniejszym miastem z własnym portem lotniczym jest 4-rotysięczny Babimost w woj. lubuskim, położony ok. 33 km od Zielonej Góry. Niedawno, dzięki połączeniu kolejowemu do portu lotniczego celem dowozu pasażerów udało się przywrócić do ruchu port lotniczy Szymany koło 27-tysięcznego Szczytna. Port ten znajduje się 55 km od Olsztyna. 

Porty lotnicze udaje się w polskich warunkach ożywiać w corazto mniejszych miejscowościach. Jestem przekonany, że wiele z tych portów lotniczych po dekadzie lub dwóch zacznie pokrywać swoje koszty, lub nie będą one wymagały tak wielkich dotacji jak na początku działalności.

Jako ekonomista zachęcam i przekonuję do powrotu do dyskusji na temat ożywienia tutejszego portu lotniczego. Skoro w Radomiu jest to możliwe, podobnie jak w Szczytnie - Szymanach czy Babimoście, port w mieście znacznie większym powinien być możliwy ekonomicznie. Porty lotnicze okazują się ekonomicznie możliwe w miastach odległych nawet o 55 km od większych miejscowości. 

Tymczasem Polska jako kraj jest bardzo uboga w porty lotnicze. Tymczasem w Niemczech można naliczyć 39 samych portów lotniczych. W niewielkiej Finlandii jest ich 25. We Francji działa 56 portów lotniczych, zaś w Hiszpanii, kraju o podobnej liczbie ludności jak Polska, jest ich aż 52. 

W Polsce nadal jest miejsce dla nowych portów lotniczych, możliwe jest także dotowanie połączeń pasażerskich do lokalnych portów lotniczych w ramach umów marketingowych czy umów o usługi użyteczności publicznej (PSO). 

Wydatki na przystosowanie portu lotniczego posiadającego juz drogę startową do obsługi połączeń pasażerskich to ok. 16- 25 mln PLN (ILS i budowa wieży dla kontrolerów ruchu oraz małego terminalu pasażerskiego wraz z wyposażeniem). Budowa całkiem nowego portu lotniczego bez cen wykupu gruntów to: jak w przypadku Szyman koło Szczytna, koszt budowy lotniska wyniósł 205 mln zł. Budowa 2,5-kilometrowego pasa startowego kosztowała 106 mln zł, zaś wzniesiony od podstaw terminal pasażerski kosztował 57 mln zł. Ale był to port lotniczy zbudowany od podstaw w miejscu starego portu. Budowa samego terminalu i pomocy nawigacyjnych przy juz istniejącym pasie startowym jest znacznie tańsza. 

Kwota 20- 25 mln PLN to nie są wydatki na które nie stać polskich władz samorządowych. Niemniej, często nie chcą one angażować się w ten temat, mimo że nawet port lotniczy w Radomiu przyciągając linie Sprintair odniósł niewielki sukces marketingowy. 

Warto więc zaapelować z perspektywy ekonomisty o zmianę tej sytuacji. W Polsce może i powinno powstać więcej lokalnych portów lotniczych, zwłaszcza wykorzystujących istniejącą infrastrukturę powojskowych portów lotniczych. Budowa terminali pasażerskich i finansowanie instalacji nawigacyjnych może być sfinansowane przez samorządy lokalne. 

Często powstanie lokalnego pasażerskiego portu lotniczego to wieloletnia praca nim taka instytucja zacznie w ogóle działać. W Radopmiu przygotowania pochłonęły niemal dekadę. w polskich warunkach samorządy powinny podjąc decyzje już dziś, by porty lotnicze mogły powstać do 2026 roku.

Adam Fularz 
ekonomista, rocznik 1979, specjalizuje się w infrastrukturze i ekonomice miast i regionów. Ukończył Universite de Metz etc.


Pytania do władz miasta

 proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

dotyczy: portu lotniczego w Żaganiu


Szanowni Państwo,
Jaki jest aktualny status lotniska w Państwa pobliżu? Czy urząd miejski prowadzi działania nad jego odtworzeniem, naprawą? Mógłby powstać port lotniczy Żagań/ Łużyce.

W ostatnim okresie uruchomiono port lotniczy w Radomiu. Po okresie długotrwałego oczekiwania znalazł się przewoźnik lotniczy chętny do obsługi połączeń z portu lotniczego. Jest to linia Air Baltic, obsługująca wiele lotnisk w mniejszych miastach i posiadająca doświadczenie w zakresie obsługi lotniczej niewielkich miast i małych portów lotniczych. 

Czy władze miasta planują doprowadzenie do przywrócenia obsługi lotów pasażerskich w porcie lotniczym? Jakie są plany władz miasta wobec portu lotniczego? Port w Radomiu uruchomiono tylko dzięki staraniom miejscowych władz. Zakupiono używany terminal portu lotniczego, skompletowano niezbędne wyposażenie, uzyskano certyfikaty i wymagane pozwolenia. Proces ten zajął kilka lat, pochłonął w sumie kilkanaście- kilkadziesiąt mln PLN. Dopiero po częściowej prywatyzacji portu lotniczego pojawili się przewoźnicy pasażerscy.
 
Jakie są plany Urzędu Miejskiego odnośnie możliwej siatki połączeń? Czy władze miasta planują przekonać władze województwa celem dotowania połączeń pasażerskich do Warszawy wzorem władz woj. lubuskiego? W tym województwie dopłaca się do przewozów lotniczych na trasie z Babimostu do Warszawy. Możnaby przedłużyć tą linię lotniczą z Babimostu do Żagania- przynajmniej w piątki wieczorem i w poniedziałki rano. 

Opis portu


Położenie - 51°37′39″N, 15°24′30″E; 140 m.n.p.m.
Nazwy - EPZN; Sagan-Kupper; Żagań-Tomaszowo
Powierzchnia - 200ha (kompleks 935ha)
Pasy startowe - 2 / 2500 m / 60 m (il. / dł. / szr.), betonowe - elewacja: 500ft
Droga startowa RWY - 11/29
Kierunek lądowania (GEO) - 108/288
Liczba budynków - ok. 197 różnego rodzaju.


Wybudowane przez Niemców jako lotnisko szybowcowe. W 1936 zostało przebudowane na lotnisko wojskowe. W czasie II wojny światowej najpierw było miejscem uzbrajania samolotów bojowych. Testowano tam również samoloty o napędzie odrzutowym. W 1945 zajęte przez wojska radzieckie i odtąd służyło jako jednostka pierwszego uderzenia. Stacjonująca w tamtym okresie jednostka to 42 Tannenberski Pułk Lotnictwa Bombowego wchodząca w skład 149 Dywizji Lotnictwa Bombowego. Nastąpiła rozbudowa i powiększenie obiektu. Był on użytkowany przez wojska sowieckie do 30 lipca 1992 roku.

Obecnie teren lotniska jest zagospodarowywany. Niestety nadal jego większa część tylko niszczeje. W niektórych hangarach ulokowały się firmy. Część pasa startowego użytkuje WORD Zielona Góra. Budynki mieszkalne szybko zostały zaadoptowane ze względu na dobrą lokalizację (bliskość miasta Żagań) i konkurencyjne ceny. Na pozostałychczęściach pasów startowych organizowane są od czasu do czasu różne imprezy takie jak zloty samochodowe (w tym samochodów złomowanych itp.), rajdy, Paintball, ASG i inne.
Ciekawostki
Niektóre schronohangary posiadają oryginalne bramy - dlatego teren ten stanowi świetną atrakcję dla historyków itp.
Na odcinku jednego z pasów startowych można "pojeździć" swoim pojazdem (samochodem, motocyklem).
-- 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

- jaki jest aktualny stan prawny terenu pasa startowego? 

- jak władze zareagowałyby, gdyby rozbudowa portu lotniczego byłaby finansowana z budżetu centralnego(..)  Czy też władze miasta zamierzają sfinansować odbudowę tutejszego portu lotniczego samodzielnie?

- czy władze miasta widzą w swoim mieście postój dla taksówek powietrznych wyposażony w poczekalnię etc.? Czy władze miasta uwzględniły w swojej strategii rozwoju aktywizację portu lotniczego? Czy w ogóle uwzględniły transport lotniczy?
- czy władze miasta mają jakieś oczekiwania odnośnie modernizacji portu lotniczego? Czy mają jakieś oczekiwania odnośnie terminalu- poczekalni pasażerskiej, długości pasa startowego i dostępności tankowania statków powietrznych?
- czy władze miasta dofinansowałyby i uwzględniły w planie transportowym kursy komunikacji miejskiej do portu lotniczego? 


Odpowiedzi UM Żagań

Podjęcie powyższej inwestycji związane jest ze znacznym nakładem środków finansowych, którymi obecnie gmina nie dysponuje.

 

 

Agnieszka Zychla
Rzecznik Prasowy


Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta