Zielona Góra,

środa, 18 października 2017

Co z Budżetem Obywatelskim woj. lubuskiego?

Zadaliśmy pytania politykom:
- Z jakich powodów UMWL odmawia wdrożenia Budżetu Obywatelskiego innego niż ten przeznaczony tylko dla młodziezy w ramach akcji dla osób młodych? 

Czy UMWL uważa że mieszkańcy chą mieszkać w województwie w którym ktoś inny za nich decyduje jak wydawać ich własne środki finansowe? W woj. małopolskim przynajmniej o części tych środków moga decydowac sami mieszkańcy. 

- Co UMWL sądzi o zadaniach zgłoszonych do BO w Małopolsce? Link: https://www.bo.malopolska.pl/index.php/zadania

Odpowiedź UMWL:
jest wręcz przeciwnie, niż Pan sugeruje w pytaniu. Otóż UMWL wdraża i realizuje formułę pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe" – Budżet Inicjatyw Obywatelskich.

Pilotażowy projekt pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe" – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, którego inicjatorką w województwie lubuskim jest Marszałek Elżbieta Anna Polak realizowany jest na podstawie regrantingu – przekazania dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową tzw. operatora projektu ze środków Województwa Lubuskiego innym organizacjom pozarządowym w postaci mikrodotacji w wysokości do 5 tys. złotych (tzw. realizatorom projektu) w celu realizacji przez nie zadania publicznego – działań na rzecz młodych ludzi w regionie. Na realizację zadania Województwo Lubuskie przeznaczyło 1 milion złotych.
Operatorem projektu jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Realizatorami mikroprojektów są organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się wieloma grupami nieformalnymi.
Nabór wniosków, który trwał do 7 lipca br. przerósł oczekiwania – początkowo zakładano, że zrealizowanych zostanie około 170 inicjatyw. Wniosków wpłynęło ponad 300% więcej – dokładnie 653!
W ramach LIM-BIO dofinansowane zostały 183 mikroprojekty. Część z nich już została zrealizowana, część trwa, są jeszcze takie, które będą realizowane w niedalekiej przyszłości. Tematyka projektów jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej jest inicjatyw sportowych i artystycznych obejmujących m.in. warsztaty malarskie, aktorskie czy taneczne. Kilkanaście projektów to inicjatywy dotyczące tradycji i kultury województwa lubuskiego. Młodzi ludzie mieli także pomysły na realizację projektów edukacyjnych np. prowadzenia warsztatów z zakresu nauk ścisłych, ale także związanych z doradztwem np. cyklu warsztatów – jak zostać liderem, mediatorem. Są również projekty obejmujące pierwszą pomoc przedmedyczną, promujące wolontariat czy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno stowarzyszeń, jak i grup nieformalnych. Wskazuje to potrzebę takich inicjatyw dla młodych ludzi w województwie lubuskim, którzy potrafią się zorganizować, znaleźć pomysł i z pasją oraz zaangażowaniem go realizować. 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 


 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta