Zielona Góra,

środa, 16 sierpnia 2017

Głos w sprawie obwodnicy południowej Zielonej Góry- sprzed 2 lat

Zachęcam wszystkich mieszkańców Zielonej Góry do udziału w konsultacjach. Poniżej przedstawiam treść mojego wniosku jaki przesłałem do euroeksperta - wykonawcy projektu wariantów obwodnicy.
Być może przyda się on jako wzór do sporządzenia własnego wniosku:

Po obejrzeniu wszystkich wariantów budowy południowej obwodnicy miasta Zielona Góra nasunęły mi się takie spostrzeżenia:
1. Niezbędne jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej potrzeby budowy takiej
trasy popartej pomiarami natężenia ruchu w różnych punktach miasta
mających wpływ na ocenę jej przydatności dla miasta z uwzględnieniem
prognoz ewentualnego wzrostu ruchu drogowego na lata przyszłe.
Nie może być tak, że ważna inwestycja miejska jest prowadzona tylko na
podstawie czyjegokolwiek „widzi mi się".
2. Ekspertyza powinna być zlecona firmie całkowicie niezależnej od Urzędu
Miasta w Zielonej Górze posiadającej udokumentowane doświadczenie
w prowadzeniu takich prac.
3. Wybór firmy dokonującej ekspertyzę powinien być dokonany w sposób
nie budzący wątpliwości opinii publicznej np.w wyniku przeprowadzonego
przetargu.
4.O ile ekspertyza w sposób bezwzględny wykaże potrzebę budowy
obwodnicy to:
a/ zdecydowanie sprzeciwiam się budowie obwodnicy w wariantach nr 1, 2,
3 i 4,a także łącznika (oznaczony kolorem zielonym) do planowanego
ronda przy ul. Wrocławskiej.
Trasy powyższych wariantów dróg wiodą głównie przez tereny leśne
powodując nie uzasadnioną wycinkę tysięcy drzew i niszcząc w sposób
nie odwracalny unikalny w skali całego kraju charakter tego miejsca.
Łącznik natomiast w sposób sztuczny wprowadza ruch do miasta nową
drogą z pominięciem faktu istnienia wielu innych dróg wylotowych.
b/ skłaniam się do przyjęcia wariantu nr 5 zaznaczonego na mapie kolorem
fioletowym pod warunkiem przeprowadzenia kolejnej konsultacji
społecznej dotyczącej szczegółów przebiegu tej trasy, a w szczególności:
- rozważenia takiego przebiegu trasy aby w jeszcze mniejszym zakresie
naruszała tereny leśne przez, które będzie przebiegała oraz w jak
największym stopniu omijała tereny Chronionego Krajobrazu.
- rozważenia budowy węzłów komunikacyjnych (najlepiej bezkolizyjnych) na
wszystkich drogach wylotowych z centrum Miasta w kierunku
projektowanej obwodnicy, tak aby przy minimalnych kosztach i bez
dewastacji terenów leśnych możliwy był dojazd w dowolne miejsce przy
wykorzystaniu dróg już istniejących.
Zadaniem obwodnicy miejskiej jest wyprowadzenie ruchu pojazdów
- głównie tych jadących tranzytem - poza centrum miasta i usprawnienie w
ten sposób komunikacji miejskiej oraz ułatwienie życia mieszkańcom
miasta. Dlatego też uważam takie rozwiązanie za najbliższe ideałowi.

wg NIE dla obwodnicy przez Las Piastowski. Etap drugi -konsultacje społeczne.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lubuskie Wiadomości

Radio Zachód