Zielona Góra,

piątek, 21 lipca 2017

Oświadczenie czeskich sędziów

Nie możemy milczeć – Oświadczenie w związku z sytuacją w Polsce

Rzeczpospolita Polska i jej naród są dla nas trwałą i nieodłączną częścią społeczności narodów środkowej i wschodniej Europy, dzielącej przez stulecia wspólny los. Bohaterstwo polskiego narodu podczas drugiej wojny światowej, jego opór wobec dyktatu byłego Związku Radzieckiego i praktykom totalitarnym w kraju, podobnie jak jego pomyślnie przywrócona suwerenność, wprowadzenie sytemu demokratycznego i państwa prawa po 1989 r., były dla nas znaczącą i trwałą inspiracją. W ostatnim roku jednak jesteśmy świadkami procesu zmian u naszego bliskiego sąsiada, które zagrażają fundamentalnym zasadom, na których opiera się demokratyczne państwo prawa. Po paraliżu Trybunału Konstytucyjnego i podporządkowaniu publicznych mediów bieżącej polityce partyjnej w minionym roku, dochodzi w ostatnich dniach do bezprecedensowego ataku na niezawisłość polskiego sądownictwa. Przyjęte ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, o sądach powszechnych i dyskutowana ustawa o Sądzie Najwyższym, które umożliwiają władzy wykonawczej i ustawodawczej pozbawiać sądów całkowitej niezawisłości, niewygodnych sędziów – mandatów, i podporządkowywać władzę sądów politycznemu kierownictwu, przedstawiają się jako atak na same podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Wobec świadomości niepodległości państwa polskiego i szacunku do niego, nie możemy milczeć wobec posunięć, które zagrażają samemu ich źródłu, jakim są nienaruszalne wartości europejskiej cywilizacji, humanizmu i podstawowych praw i wolności.

Pavel RychetskýPrezes Trybunału KonstytucyjnegoPavel ŠámalPrezes Sądu NajwyższegoJosef BaxaPrezes Najwyższego Sądu AdministracyjnegoPavel ZemanProkurator GeneralnyAnna ŠabatováRzecznik Praw Obywatelskich
Oryginał:NEMŮŽEME MLČET - Prohlášení k situaci v Polsku

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta