Zielona Góra,

piątek, 23 czerwca 2017

Władze odpowiadają na pytania skierowane do władz Zielonej GóryOd: Jerzy Wojtkowiak

Temat: Pytania skierowane do władz Zielonej Góry


Dzień dobry,

przesyłam Panu informacje, które otrzymałem od poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, dot.  pytań zadanych przez Pana w dniach 11-30.07 br. w sprawie: rewitalizacji miasta, zagospodarowania Góry Tatrzańskiej oraz odbudowy parku miejskiego i zagospodarowania Doliny Luizy.

Z poważaniem

w zastępstwie Marii Pięty

Jerzy WojtkowiakPyt.1

Pytanie zadane 11.07.2016 r.Rewitalizacji w okresie ostatnich lat poddane były:

Deptak czyli ul. Stary Rynek, Zeromskiego , Mickiewicza, Kościelna, Krawiecka, Pod Filarami, Mariacka oraz tzw. Skwer Makusynków między ul. Niepodległości a Kazimierza Wielkiego.

Obecnie opracowywane są plany rewitalizacji Placu Teatralnego, Placu

Powstańców Wlkp., czy też terenów zielonych np. Wzgórz Piastowskich i Doliny

Gęśnika oraz Zaułek Artystów.
Pyt.2

Pytanie zadane 29.07.2016 r.Odnośnie rewitalizacji parku w Zatoniu, to w trakcie przygotowywania jest

PFU, gdy zostanie opracowany wtedy będziemy mogli dopiero poinformować Pana w tej

sprawie.Pyt.3

Pytanie zadane 30.07.2016 r.Plan rewitalizacji Wzgórz Piastowskich będzie konsultowany w najbliższym

czasie. Po tych uzgodnieniach, jeśli znajdą się tam Pańskie propozycje, możemy

dopiero przystąpić do ich realizacji.Pyt.4

Pytanie zadane 14.07.2016Wniosek Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta jest możliwy do zrealizowania, ale nie można mieć złudzeń, że będzie możliwy do zrealizowania według założeń przedwojennych.

Nie ma możliwości cofnięcia decyzji, które zapadły po II wojnie światowej, w wyniku której tereny stały się własnością Skarbu Państwa w administracji Lasów Państwowych ani zmiany decyzji władz Miasta Zielona Góra dotyczących zamian terenów miejskich i leśnych pomiędzy Urzędem Miasta Zielona Góra a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Chęć odtworzenia przedwojennego Stadtpark chociaż w części odpowiadającej przedwojennej koncepcji wymaga jednak ze strony Stowarzyszenia chęci dialogu w temacie gospodarowania w/w terenami, które na dzień dzisiejszy są lasami - ze strony Miasta lasami komunalnymi, natomiast ze strony Skarbu Państwa lasami państwowymi.

Dialog oparty na obustronnym zrozumieniu potrzeb i wymogów może dać pozytywny efekt w postaci okrojonej wersji przedwojennego Stadtpark, ale tylko w granicach Miasta tzn. wzdłuż linii energetycznej ciągnącej się od ul. Botanicznej do ul. Łużyckiej. Pozostałe kwestie można dyskutować i znaleźć konsensus zadowalający obie strony tzn. mieszkańców i Miasto.

Kompleks leśny rozpoczynający się od Parku Piastowskiego przy Amfiteatrze i ciągnący się wzdłuż trzech polan do Ogrodu Botanicznego przy ul. Botanicznej znajduje się w administracji ZGKiM i na dzień dzisiejszy jest dobrze zagospodarowany pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Pod względem powierzchni lasów pozostał on w zasadzie w podobnym rozmiarze terytorialnym jak w okresie przedwojennym.

Zwiększenie atrakcyjności w/w terenu mogłoby polegać na wieloetapowej przebudowie drzewostanu (wprowadzenie gatunków liściastych w miejsce monolitu sosnowego), rozbudowie alejek i ścieżek pieszo-rowerowych, adaptacji pozostałych polan na miejsca wypoczynkowe.

Niestety odtworzenie stawów mogących być atrakcją terenu nie jest możliwe z powodu braku wód powierzchniowych z odpowiednią ilością wody przepływowej - dwa małe stawy będące przedwojennymi pozostałościami wyschły z przyczyn naturalnych(obniżenie poziomu wód gruntowych).Pyt.5

Pytanie zadane 29.07.2016 r.Miasto nie planuje w  rejonie Doliny Luizy utworzenia dużego parku miejskiego.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta