Zielona Góra,

sobota, 24 czerwca 2017

Jutro wielki piknik sąsiedzki w Parku Piastowskim

Zapraszamy wszystkich zielonogórzan na niedzielny piknik sąsiedzki -Mieszkańcy dla Wzgórz Piastowskich. Będzie okazja i czas porozmawiać o tym, czy nie lepiej dla Wzgórz i dla nas aby rewitalizacja odbyła się z poszanowaniem lasu, przyrody, historii i spokoju tego miejsca. Zabierzcie koce, leżaki, jedzenie jakim chcecie się podzielić z sąsiadami z kocyka. Wezcie piłki, rakietki do badmintona i wszystko co umili niedzielne popołunie w plenerze. Planujemy atrakcje dla najmłodszych. Będzie muzyka na żywo i spacery po Wzgórzach z przewodnikiem, śladami historycznego parku.Piknik ma być również wydarzeniem informacyjnym w sprawie rewitalizacji Wzgórz Piastowskich. Będzie można porozmawiać o tym jaka powinna być rewitalizacja. Czy rzeczywiscie chcemy :-wyłożonej plastikiem Górki Tatrzańskiej czy wystaczy działający zimą wyciąg.-Ogromnej wieży za 20 milionów z której widok jest po prostu nie wart przekazania na nią tak olbrzymich pieniędzy kosztem innych rzeczy.- Powiększenia Mini Zoo kosztem lasu i drzew.- ogrodzeń w lesie- kas biletowych- dróg i jeżdzących po nich busów elektrycznych-parkingów w miejsce lasuCzy chcemy zabudowy, rozkopów, betonu i utrzymywania latami wymyślonych inwestycji do dziś nie skalkulowanych na przyszłość.Nikt na poważnie z mieszkańcami nie konsultował tych pomysłów ani nie przedstawił rzetelnie jak budowle zmienią nasze Wzgórza.W planowaniu nie brali udziału żadni eksperci a pomysły zostały narzucone z urzędu. Na pikniku będzie można zobaczyć prezentację zaangażowanej w rewitalizację strony społecznej która optuje za rewitalizacją dawnego i wciąż widocznego historycznego założenia parkowego. Stopniowej przebudowy lasu z sosnowego na mieszany. Chodzi o to aby las komunalny zmienił się w MIEJSKI PARK LEŚNY.Aby pójść wzorem tworzenia Ogrodu Botanicznego kiedy to miasto we współpracy z UZ odtworzyło dawny ogród, nasadzając nowe gatunki drzew i wkomponowując małą architekturę w przyrodę.Należałoby poprawić istniejące i odtworzyć zapomniane ścieżki. Pomyśleć o zapobieżeniu erozji terenu. PrzywróceniU wody- stawów i odtworzenia zarośniętych obecnie polan. Odtworzenia osi widokowych , co będzie się w tym przypadku musiało wiązać z krajobrazowym cięciem drzewostanu, w miejsce którego nasadzone zostaną niższe krzewy, wzbogacając florę. Małej infrastruktury drewnianej wkomponowanej w przyrodę - do wypoczynku.Ogromne pieniądze na dwie atrakcję mogłyby się rozłożyć na wiele mniejszych . Mieszkańcy potrzebują też ucywilizowania kąpieliska miejskiego w Ochli czy remontu i ożywienia zapomnianego Amfiteatru. Miejsca połączone ze sobą bezpiecznymi traktami pieszo-rowerowymi. Kąpielisko-Leśny Park Miejski- Ogód Botaniczny-Amfiteatr. Strona społeczna chce rewitalizacji zachowującej obecny charakter Wzgórz Piastowskich. Uważa, że planowanie powinno odbyć się z ekspertami przy pomocy użytkowników Wzgórz a nie w pośpiechu w urzędzie, z nastawieniem wyłącznie na szybkie wykorzystanie środków unijnych aby nie powielić błędów rewitalizacji tzw. Lasku Piastowskiego sprzed kilku lat, kiedy dziś można stwierdzić, że była porażką i zmarnowaniem unijnych funduszy. ---------------------------------------
Organizatorzy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta