Zielona Góra,

czwartek, 4 maja 2017

Odpowiedzi na propozycję budowy kolei do portu lotniczego Babimost

Prasa donosi o starcie połączenia kolejowego na lotnisko Olsztyn- Szymany. Jak dotychczas, większość pasażerów dociera do portu w Olsztynie koleją, choć to dopiero początek. Zachęcam do rozważenia inwestycji w odcinek 2 tysięcy metrów torowiska od końca bocznicy do terminalu pasażerskiego portu lotniczego w Babimoście.

Pierwszy pociąg na lotnisko Szymany zderzył się z jeleniem
fot. Przystanek lotnisko Olsztyn- Mazury, autor: Przewozy Regionalne

Zechcę przypomnieć że w Olsztynie ten projekt zrealizowano. Wydano na to połączenie około 200 mln PLN- wymieniono infrastrukturę na całej- dośc długiej- trasie i dobudowano brakujące 1500 metrów toru. Całe prace trwały kilka lat! 

Zaawansowane plany budowy połączenia są także w Rzeszowie. 

W Zielonej Górze brakuje tylko 1500-2000 metrów toru od końca bocznicy przy lotnisku i szacuję te koszty na 5,5- 6 mln PLN.  Sa czas przygotowania tej dokumentacji zajmuje ok.2 lat i gdyby Państwo zaczęli przygotowania dziś, połączenie do portu mogłoby ruszyć prawdopodobnie w 2019 roku. Myślę że do tego czasu port się rozwinie. Wnoszę więc o podjęcie takich prac planistycznych już dziś. 

Przypomnę że port jest fatalnie skomunikowany a bocznicę kolejową kupił prywatny inwestor. Chcąc ją wykorzystać kiedykolwiek w przyszłości, powinni Państwo mieć przygotowane odpowiednie plany i porozumieć się z obecnym właścicielem bocznicy, który przedstawiał plany jej przebudowy pod ruch stricte towarowy.

Przypomnę też że w Europie Zachodniej te połączenia okazały się wielkim sukcesem. W wielu portach 30- 50 % ruchu dojeżdża właśnie koleją. 

Wbrew udzielonym mi informacjom, połączenia do portów w Lublinie i Szczecinie funkcjonują, dodawane są też nowe połączenia wraz ze wzrostem ruchu lotniczego.  Połączeń tych jest coraz więcej, co przeczy Państwa ustaleniom. Jeśli byłyby takie niedochodowe, nie dodawanoby kolejnych kursów pociągów na tych liniach. Nie jest to być może wielki biznes dla przewoźników, ale proszę zwrócić uwagę że jednotorową niezelektryfikowaną linie kolejową do portu lotniczego Kraków przebudowano niedawno w ramach ogromnej inwestycji na dwutorową zelektryfikowaną. Wprowadzono ruch co 30 minut. 

Przypomnę że w wielu krajach utrzymują się osobne firmy przewozowe żyjące tylko i wyłącznie z dowozu pasażerów koleją na lotniska, niczym innym się nie zajmujące. Jest to duży rynek i nawet istnieje międzynarodowe zreszenie takich przewoźników, International Air- Rail Organisation. 

Odpowiedzi: 


proszę zrozumieć, że na chwilę obecną nie będziemy inwestowali w budowę połączenia kolejowego wraz z przystankiem do Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Proszę sprawdzić stan całego odcinka bocznicy od torowiska głównego Babimost – Zielona Góra, Babimost – Sulechów. Oszacować koszt doprowadzenia bocznicy na całym odcinku do stanu użyteczności publicznej i wyceny na podstawie cen rynkowych dobudowanie łącznika wraz z przystankiem. Przypomnę tylko, że cała bocznica kolejowa była wykorzystywana do przetaczania wagonów towarowych i cystern na potrzeby wojska. Proszę o informację, czy orientował się Pan w sprawach związanych z normami jakie powinny spełniać torowiska dla ruchu pasażerskiego?

Proszę nie odsyłać mnie do kolejnych inwestycji, związanych z budowaniem niewykorzystanych kolejek, tylko konkretnie na temat. Parametry, koszty przebudowy całego odcinka lub budowy nowego. Poznamy maksymalne koszty, to będziemy wiedzieli czy jest możliwość w przyszłości zajęciem się tym tematem.

Raz jeszcze napiszę, że w chwili obecnej nie ma możliwości budowy lub remontu i b udowy odcinka kolejowego do Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost.


Odpowiedź:


Odnośnie połączenia kolejowego na lotnisko w Szczecinie- Goleniowie- przypomnę że jest to lotnisko połączone ze Szczecinem autostradą i drogą szybkiego ruchu.

"Połączenie na lotnisko w Goleniowie uruchomiono dawno temu. Budowa czterokilometrowego odcinka linii kolejowej kosztowała 16 mln zł. Podróż ze Szczecina kosztuje 11,70 zł i zajmuje około 40 minut, a z Kołobrzegu 1,5 godziny."


Opis linii:

"Linia kolejowa nr 434 zbudowana została w ramach zadania "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin Goleniów". Zadanie to finansowane było z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. "

wg http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php/Linia_kolejowa_nr_434_Mosty_-_Port_Lotniczy_Szczecin_Goleni%C3%B3w"Budowa łącznika na lotnisko kosztowała ponad 16 mln zł. "

źródło: http://www.pasazer.com/in-13697-kolej,do,goleniowa,juz,w,czerwcu.php

"Całkowity koszt inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniósł 55 mln PLN (netto), w tym budowa samej łącznicy – 16 272 879 PLN.

Realizacja tego ważnego dla regionu przedsięwzięcia jest wynikiem współpracy marszałka województwa zachodniopomorskiego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W 2009 roku została podpisana umowa na dofinansowanie modernizacji regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów i umieszczenie inwestycji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013."

Źródło: PKP PLK


Na zapytanie majlowe otrzymałem taką informację:


"Szanowny Panie

Z połączenia kolejowego, średnio miesięcznie korzysta 5.320 pasażerów, co stanowi około 17 % wszystkich pasażerów.

Biorąc pod uwagę, iż na nasze lotnisko można również dojechać własnym transportem oraz skorzystać z 5 autobusowych firm przewozowych jak również z usług taxi, fakt iż prawie co piąty pasażer korzysta z połączenia kolejowego jest dobrym wynikiem.


Z poważaniem
Krzysztof Domagalski
Proxy Spokesman
General Manager
Department of Economic Analysis and Marketing


Odpowiedź:

Nikt nie wie, ile będzie kosztowało doprowadzenie całej bocznicy do standardu ponownej, bezpiecznej dla ludzi używalności? Ile pieniędzy pochłonie badanie technicznej sprawności bocznicy z całym odcinkiem kolejowym od dworca w Babimoście? Jakie należy ponieść nakłady finansowe, aby w ogóle czy byłaby taka możliwość?

Proszę zainteresować tym przedsięwzięciem PKP PLK. Niech dokonają dokładnej analizy całej infrastruktury kolejowej na tym odcinku i oszacują jakie koszty należy ponieść na taką inwestycję. Czy PKP PLK widzi możliwości budowy takiego odcinka? Czy posiada lub może pozyskać fundusze na budowę ww. łącznika?

Przypominam, że działka Skarbu Państwa będąca we władaniu Agencji Mienia Wojskowego, na której jest bocznica kolejowa, została sprzedana prywatnemu inwestorowi.

Stanowisko ds. lotnictwa w Biurze Projektów Własnych realizuje projekty związane z modernizacją Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Wszystkie projekty są związane z poprawą stanu bezpieczeństwa portu lotniczego, otrzymaniem Certyfikatu Lotniska Użytku Publicznego i dostosowaniem go do standardów wymaganych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Na obecną chwilę nie leży w naszym zakresie zainteresowań budowa łącznika kolejowego gdyż, nie posiadamy odpowiedniego zabezpieczenia finansowego takiej inwestycji. Byłaby ona wydatkiem bezzasadnym i w chwili obecnej bezsensownym.


Inna odpowiedź:

na obecnym etapie funkcjonowania Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście, nie podzielamy Pana poglądu na dobudowanie odcinka kolejowego do terminala portu. Inwestycja jest nieopłacalna, a dowodem tego są nierentowne połączenia w Szczecinie i Lublinie. Podróżni wolą wybierać drogowy dojazd do terminali odlotowych tych lotnisk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta