czwartek, 4 maja 2017

Co z połączeniem kolejowym do Portu Lotniczego Zielona Góra?

Dziwię się dlaczego w ramach modernizacji linii kolejowej, która aktualnie ma mieć miejsce, nie powstaje przystanek w pobliżu wsi Nowe Kramsko. Pociągi mogłyby obsluzyc ruch pasażerski do wsi Nowe Kramsko jak i do portu lotniczego. Sadze ze wykonanie takiego przystanku jest uzasadnione ekonomicznie- w Olsztynie budowana jest nawet specjalna linia kolejowa w ramach reaktywacji tamtejszego portu lotniczego. Przystanek powinien nosić nazwę portu lotniczego. Apeluje o zawarcie tych prac w obecnym zakresie modernizacji tej linii kolejowej.W odpowiedzi na pismo DG.V.8064.19.2012 z 17 lipca 2012 r. przesyłam informację n/t modernizacji linii kolejowej Olsztyn Główny- Port Lotniczy Szymany, mając nadzieję na realizację podobnego projektu w woj. lubuskim.

Uruchamiając zupełnie nowe porty lotnicze: w Lublinie i koło Olsztyna, zdecydowano się połączyć je od razu, na starcie, z siecią kolei pasażerskiej, budując przystanki i odnogi sieci kolejowej do terminali pasażerskich tych portów.. Wokół Zielonej Góry była taka możliwość, ale torowisko zdemontowano dość niedawno. 

Czy można zaapelować o odtworzenie tego torowiska? Połączenie w Lublinie już działa, w Szczecinie- Goleniowie- także, w Olsztynie zakończono budowę odnogi pod terminal portu lotniczego.

Adam Fularz, Instytut Ekonomiczny

Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem

Projekt kolejowego połączenia modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem będzie realizowany w dwóch etapach:
-        etap I - rewitalizacja linii kolejowych od stacji Olsztyn do stacji Szymany,
-        etap II - budowa nowej linii odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury.
ZAKRES DLA I ETAPU PROJEKTU
Realizacja zadania w formule „projektuj-buduj”, obejmująca następujące roboty budowlane:
-        całkowita wymiana nawierzchni kolejowej toru na odcinku Olsztyn – Szczytno linii nr 219 (44,38 km) oraz toru na stacji Szczytno na linii nr 35 (0,97 km),
-        remont toru obejmujący oczyszczenie podsypki, jej uzupełnienie oraz oprofilowanie, ścięcie ław torowiska wraz z podbiciem i regulacją torów w planie i w profilu na odcinku Szymany - Szczytno linii nr 35 (9,86 km),
-        wymiana (3,64 km) i rozbiórka (1,94 km) nawierzchni torów głównych dodatkowych na stacjach,
-        korekta geometrii łuków polegająca na wydłużeniu krzywych przejściowych łuku w celu uzyskania optymalnej prędkości na łukach,
-        roboty okołotorowe związane z odbudową bocznych rowów odwodnieniowych oraz estetyzacją otoczenia linii kolejowej w pasie prowadzonej modernizacji linii,
-        wymiana nawierzchni drogowej na 38 przejazdach,
-        roboty budowlane na 115 obiektach inżynieryjnych (głównie przepustach),
-        przebudowa 7 i rozbiórka 3 peronów,
-        modernizacja 3 nastawni i 1 strażnicy przejazdowej, rozbiórka 1 strażnicy przejazdowej,
-        zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 18 przejazdach kolejowych (półrogatki, samoczynna sygnalizacja przejazdowa, TV przemysłowa),
-        wymiana wyeksploatowanych i zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach,
-        wymiana wyeksploatowanych (radiołączność) i budowa nowych urządzeń telekomunikacyjnych (system łączności kolejowej, rozgłoszeniowa informacja podróżnych) oraz budowa kabli teletechnicznych,
-        wymiana, budowa lub rozbiórka urządzeń elektroenergetyki do 1 kV (linie zasilające, oświetlenie, zasilanie rezerwowe, elektryczne ogrzewanie rozjazdów).

W dniu 08.07.2011 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Czas realizacji – 20 miesięcy od zawarcia umowy.
ZAKRES DLA II ETAPU PROJEKTU
-        budowa ok. 2 km linii odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury wraz z urządzeniami sterowania ruchem oraz peronu z wiatą przystankową przy terminalu lotniczym.
CELE PROJEKTU
Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu kolejowego pasażerów z lotniska w Szymanach do stolicy województwa. W I etapie projektu zostanie przeprowadzona modernizacja linii kolejowych nr 219 i 35 na odcinku od stacji Olsztyn Główny do stacji Szymany. W etapie II dobudowany zostanie odcinek linii do terminala lotniczego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
 • Zwiększenie prędkości pociągów na odc. Olsztyn – Szczytno z 70 km/h do 100 km/h i uruchomienie linii ze Szczytna do Szyman, na której pociągi będą mogły osiągać prędkość 110 km/h.
 • Poprawę warunków podróżowania i obsługi pasażerów poprzez modernizację nawierzchni (mniejsze oddziaływanie dynamiczne na szlakach, rozjazdach), przebudowę peronów i budowę urządzeń informacji podróżnych.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach (budowa telewizji użytkowej i urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej ostrzegającej o zbliżającym się pociągu).
Głównym efektem realizacji I etapu inwestycji będzie:
 • Uzyskanie kolejowego połączenia stacji Olsztyn ze stacją w Szymanach.
 • Uzyskanie czasu przejazdu z Olsztyna do Szyman wynoszącego ok. 45 min (bez zatrzymania pociągu na przystankach leżących na trasie przejazdu, za wyjątkiem postoju technicznego pociągu wynoszącego ok. 5 min na stacji w Szczytnie, wynikającego ze zmiany kierunku jazdy pociągu). Dla pociągów zatrzymujących się na wszystkich przystankach czas ten wydłuży się do ok. 49 min.
KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU
 • etap I – 98 293 915,11 PLN
 • etap II – 10 000 000 PLN
CZAS REALIZACJI PROJEKTU
 • etap I - 2011 – 2013
 • etap II – 2012 - 2014
KONTRAKTY ZAKOŃCZONE
Studium Wykonalności i dokumentacja przedprojektowa (decyzja środowiskowa, program funkcjonalno-użytkowy) dla I etapu inwestycji.
OBSZARY CHRONIONE
Projekt przebiega przez obszary NATURA 2000-Puszczę Napiwodzko-Ramudzką
i Ostoję Napiwodzko-Ramudzką.
KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA
 • Uzyskanie kolejowego połączenia Olsztyna ze stacją w Szymanach i czasu przejazdu na tym odcinku ok.45 min.
 • Atrakcyjniejsza oferta przewozowa (krótszy czas jazdy, większa punktualność pociągów).
 • Poprawa warunków ekologicznych regionu - przejęcie przez kolej części ruchu samochodowego.
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i hałasu, poprawa bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.
 • Poprawa złego stanu infrastruktury kolejowej linii 219 i 35 przyczyni się do usprawnienia połączeń wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną.
 • Realizacja przedmiotowej inwestycji istotnie przyspieszy integrację przestrzenną i gospodarczą woj. warmińsko - mazurskiego.
 • Umożliwi wyższą dostępność rynku pracy i edukacji dla mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie modernizowanych linii kolejowych.
 • Pozwoli także na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, umożliwi wyprowadzenie uciążliwego przemysłu i usług na obszary podmiejskie oraz przyspieszy wzrost atrakcyjnych lokalizacji dla nowych inwestycji, w tym z sektora turystyki wakacyjnej i weekendowej.

Odpowiedzi
DG.V.8064.19.2012                                                                                                     Zielona Góra, 17 lipca 2012r.


Pan
Adam Fularz


Odpowiadając na e-maila z dnia 29.06.2012r. uprzejmie informuję, że projekt modernizacji linii nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk nie przewiduje budowy dodatkowego przystanku kolejowego. Remont infrastruktury kolejowej jest projektem realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który z uwagi na regionalny charakter inwestycji uzyskał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Budowa nowego przystanku kolejowego wymaga projektu budowlanego z uwzględnieniem najnowszych standardów obsługi podróżnych, zatem z pewnością nie wystarczy przełożenie starych progów peronowych ze zlikwidowanych przystanków. Ponadto decyzja dotycząca przyszłej obsługi portu lotniczego transportem kolejowym powinna zostać poprzedzona dodatkową analizą, która wykaże optymalne usytuowanie przystanku.


Pozdrawiam

Grzegorz Jankowski
Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury,
logo

Pytania:
do
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo,

Planujemy, aby wzorem innych portów lotniczych- port lotniczy w Babimoście k. Zielonej Góry uzyskał połączenie kolei pasażerskiej do terminalu pasażerskiego portu. 

Pytanie:
Zadaliśmy do PKP PLK pytanie, czy PKP PLK jest zainteresowane udostępnieniem swojego fragmentu torowisk do przeprowadzenia inwestycji? Czy spółka PKP PLK byłaby zainteresowana budową połączenia w zamian za stałe opłaty od Urzędu Marszałkowskiego (np. opłaty za udostępnienie torowiska dla przewozów pasażerskich?) Odpowiedź znajduje się poniżej.

Pytania do UMWL:
Jakie są szanse przedłużenia istniejącej linii kolejowej pod terminal pasażerski portu lotniczego i czy możliwa jest tam budowa przystanku pasażerskiego? Chodzi o przedłużenie istniejącej bocznicy do terminalu pasażerskiego. Jaki może być orientacyjny koszt budowy 1,5 km nowego torowiska? 

Mam nadzieję że UMWL popiera ideę połączenia kolejowego do terminala pasażerskiego portu lotniczego. Do tej pory takie połączenia powstały w kilku miastach. W Zielonej Górze/ Babimoście nie ma takiej decyzji, ale na razie tylko opisujemy wszystkie szczegóły takiej inwestycji. 

Właśnie w Zielonej Górze- Babimoście rozpoczęto budowę Terminala nr 2. Planujemy, aby w pobliżu powstał przystanek dla autobusów szynowych. Zwykle połączenie szynowe- kolei pasażerskiej- uruchamia się przed otwarciem portu dla czarterów i tanich linii (przykłady: Lublin, Olsztyn- Szymany). Wg mnie- połączenie kolejowe do terminalu powinno powstawać już obecnie, zwłaszcza że początkowo korzystać z niego będą głównie mieszkańcy miejscowości Nowe Kramsko, a nie - pasażerowie samolotów, których - jak szacuję- początkowo będzie niewielu.

Schemat połączenia:
Adam Fularz
Gaz. Zielonogórska 
tel. 604443623

Odpowiedzi:Sz. Pan
Adam Fularz
Gazeta Zielonogórska

Uprzejmie informuję, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są otwarte na rozmowy dot. połączenia kolejowego z lotniskiem w Babimoście. W sprawie wykorzystania bocznicy do tego połączenia oraz pozostałych pytań dot. bocznicy proszę rozmawiać z Rejonowym Zarządem Infrastruktury Wojskowej w Zielonej Górze, który jest jej właścicielem.
Szacunkowy koszt budowy 1 km toru, uwzględniając m.in. konieczność wykupu gruntu, usunięcia drzew i uzyskania niezbędnych pozwoleń może wynosić nawet 3,5 – 4,0 mln zł.

Zbigniew Wolny
Zespół Prasowy
Wydział Komunikacji i Promocji w Regionach
Biuro Komunikacji i Promocji
Centrala
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74

Sent: Friday, July 17, 2015 10:23 AM
To: Rzecznik
Subject: do PKP PLK: pytania prasowe port lotniczy

Planujemy, aby wzorem innych portów lotniczych- port lotniczy w Babimoście k. Zielonej Góry uzyskał połączenie kolei pasażerskiej do terminalu pasażerskiego portu. 

Pytanie:
Czy PKP PLK jest zainteresowane udostępnieniem swojego fragmentu torowisk do przeprowadzenia inwestycji? Czy spółka PKP PLK byłaby zainteresowana budową połączenia w zamian za stałe opłaty od Urzędu Marszałkowskiego (np. opłaty za udostępnienie torowiska dla przewozów pasażerskich?)

Jaki jest stan bocznicy do portu lotniczego? Dokąd aktualnie dochodzi torowisko kolejowe? Czy rozebrano jakieś odcinki torowisk? Czy można otrzymać mapę,  z zaznaczeniem jakie odcinki torów zdemontowano? 

Jakie są szanse przedłużenia istniejącej linii kolejowej pod terminal pasażerski portu lotniczego i czy możliwa jest tam budowa przystanku pasażerskiego? Chodzi o przedłużenie istniejącej bocznicy do terminalu pasażerskiego. Jaki może być orientacyjny koszt budowy 1,5 km nowego torowiska? 

Mam nadzieję że PKP PLK popiera ideę połączenia kolejowego do terminala pasażerskiego portu lotniczego. Do tej pory takie połączenia powstały w kilku miastach. W Zielonej Górze/ Babimoście nie ma takiej decyzji, ale na razie tylko opisujemy wszystkie szczegóły takiej inwestycji. 

Właśnie w Zielonej Górze- Babimoście rozpoczęto budowę Terminala nr 2. Planujemy, aby w pobliżu powstał przystanek dla autobusów szynowych. Zwykle połączenie szynowe- kolei pasażerskiej- uruchamia się przed otwarciem portu dla czarterów i tanich linii (przykłady: Lublin, Olsztyn- Szymany). Wg mnie- połączenie kolejowe do terminalu powinno powstawać już obecnie, zwłaszcza że początkowo korzystać z niego będą głównie mieszkańcy miejscowości Nowe Kramsko, a nie - pasażerowie samolotów, których - jak szacuję- początkowo będzie niewielu.

Schemat połączenia:
Adam Fularz
Gaz. Zielonogórska
tel. 604443623

   
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty