Zielona Góra,

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Stawiło się około 70 osób na sprzątanie Doliny Gęsnika.


Z tego, co mogliśmy naliczyć, wynika, że w sprzątaniu łącznie uczestniczyło około 60-70 osób. Pewne jest, że worków na odpady, które dostaliśmy od ZGKiM (100 szt.), nie wystarczyło, więc dokupiliśmy trochę, a część musieliśmy wykorzystywać wielokrotnie, tworząc w miejscach odbioru worków sterty odpadów. Dziękujemy za wsparcie ZGKiM, szczególnie w osobie pana Arkadiusza Orzeszko.

Spotkanie ogniskowe było na tyle intensywne, że przeciągnęło się do wieczora, najbardziej wytrwali byli w grupie podgimnazjalnej i opuścili teren dopiero po zachodzie słońca. Dziękujemy mieszkańcom z ul. Rusałki za wyrozumiałość (całodzienny zgiełk i poddymianie).

W ramach naszego protestu prezentowaliśmy „Petycję w sprawie odstąpienia od zabudowy zadrzewionej działki miejskiej nr 65/20 między ul. Źródlaną a ul. Obywatelską przy ul. Rusałki na południowym zboczu Doliny Gęśnika", którą przedstawiliśmy już w poprzednim poście. Udało się zebrać ponad 100 podpisów do petycji. Podpisy do petycji można też składać online - o tym w kolejnym poście.

Ponadto informowaliśmy o planowanych działaniach rewitalizacyjnych miasta w Dolinie Gęśnika i o możliwościach budowy tak potrzebnego ciągu pieszego z ul. Źródlanej do ul. Obywatelskiej. Ponieważ działki miejskiej, której dotyczy protest, nie włączono w działania rewitalizacyjne (mimo że formalnie znajduje się ona w obszarze rewitalizowanym Doliny Gęśnika), zaproponowaliśmy, że moglibyśmy zagospodarować ją społecznie, porządkując ścieżki i budując proste ławki. Na razie odsłoniliśmy ją spod śmieci.

Podczas rozmów przy ognisku pojawił się pomysł, aby zorganizować kolejne spotkanie - tym razem poświęcone ptakom Doliny Gęśnika. Zorganizujemy więc wkrótce „Spacer śladami głosów ptaków w Dolinie Gęśnika" - o terminie poinformujemy w wydarzeniu.

wg M. Dziubek/ Fb Posprzątajmy nasz śmietnik w dolinie Gęśnika


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta