Zielona Góra,

sobota, 8 kwietnia 2017

Pytania do rządu o demokrację bezpośrednią w Polsce


- czy rząd PIS planuje wprowadzenie w Polsce mechanizmów lub elementów demokracji bezpośredniej
- załączam artykuł 


Wpływ demokracji bezpośredniej / Szwajcaria/ na wzrost gospodarczy:
1. W kantonach, w których obywatele mają duży wpływ na
kwestie finansowe, PKB per capita jest o 15% wyższy.
2. W kantonach, gdzie obywatele mają wpływ na budżet publiczny,
jest o 30% mniej przypadków unikania płacenia podatków – średnio 1,5 tys. franków na podatnika. Zadłużenie kantonu jest również odpowiednio niższe. Ludzie chętniej płacą podatki, gdy mogą wpływać na wydawania
pieniędzy publicznych.
3. W gminach, w których budżet musi być zatwierdzony w drodze referendum, wydatki publiczne są o 10% niższe na osobę niż tam, gdzie mieszkańcy nie mają takich uprawnień. Okazuje się, że obywatele są ostrożniejsi od polityków, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy zebranych
od nich z tytułu podatków.
4. Gminy przeprowadzające referenda finansowe wykazują
mniejszy dług publiczny o 25% (5,8 tys. franków na podatnika)
– w wyniku niższych wydatków publicznych i większych
dochodów z podatków.
5. Usługi publiczne kosztują mniej w miejscowościach z demokracją
bezpośrednią. Wywóz śmieci jest tam tańszy o prawie 20%.
prof. Gebhard Kirchgässner, prof. Lars Feld-- 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lubuskie Wiadomości