Zielona Góra,

sobota, 8 kwietnia 2017

Pytamy władze miasta o przebudowę kina Wenus
Pytania w sprawie nominacji Planetarium do nagrody Makabryły Roku

- czy prawdą jest że pierwotny projekt zmieniano?
- czy projekt zmieniał Gen. Wykonawca, czy zamawiający? Czy jeszcze ktoś inny- np. UM?
- czy zamawiający dokonujący zmian był pracownikiem ZOK?
- czy osoba dokonująca zmian w projekcie miała uprawnienia?
- czy można otrzymać skany zmian jakie wprowadzono?
- czy mają Państwo projekt wraz ze zmianami? Czy można go otrzymać?
- jaki jest komentarz UM w sprawie nominacji szkaradnego budynku do nagrody Makabryły? Jak zareaguje UM gdy planetarium ten konkurs wygra?
 
Pozdrawiam,
Adam Fularz
Gazeta Zielonogórska

Odpowiedzi:
w nawiązaniu do ostatnich wystąpień, mogę jedynie z przykrością stwierdzić, że Pańskie krytyczne uwagi na temat zmiany planów budowy planetarium są nieuzasadnione. W sprawie organ działał w zgodzie z przepisami prawa i podejmował w tym zakresie stosowne rozstrzygnięcia administracyjne.
Każdy ma prawo wglądu do decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Zgodnie z Pana żądaniem przesyłam skany decyzji administracyjnych wydanych w tej sprawie przez konserwatora zabytków.

UMZG

uprzejmie informuję, że Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydawał pozwolenia w sprawie powstania Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze. 

Zgodnie z porozumieniem z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz aneksem z dnia 20 stycznia 2015 r. do ww. porozumienia, zadania powierzone porozumieniem, w tym wydawanie decyzji i postanowień, realizowane są przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, z upoważnienia którego działa Miejski Konserwator Zabytków. Wobec powyższego pozwolenia dotyczące planetarium wydaje Miejski Konserwator Zabytów w Zielonej Górze.

 

Elżbieta Górowska

LWKZ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lubuskie Wiadomości