Zielona Góra,

sobota, 8 kwietnia 2017

Petycja do Miasta Zielona Góra o objęcie ochroną prawną w formie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego fragmentu cennego przyrodniczo lasu

Wnioskujemy o to, by po raz pierwszy w dziejach miasta objąć ochroną
prawną fragment lasów okalających Zieloną Górę. Wbrew powszechnemu
mniemaniu, nie wszystkie z nich to lasy gospodarcze. Istnieją fragmenty
tych lasów, które są wysoce atrakcyjnymi turystycznie i rekreacyjnie
lasami naturalnymi, porastają teren pokopalniany z licznymi zbiornikami
wodnymi. Rośnie tam rzadka, unikalna roślinność, brak jest tam też
typowej dla okolic miasta monokultury sosny, występują tam niewielkie
lasy bukowe czy świerkowe. 

Niestety, to właśnie te tereny zostały przeznaczone w ostatnich
dokumentach tutejszego samorządu pod wycinkę. Odnosimy wrażenie iż
władzom miasta brakuje jakiegokolwiek rozeznania co do jakości przyrody
otaczającej Zieloną Górę, dziwi nas też pewność siebie z jaką
decyzje o wycinkach są podejmowane. Tutejsze autorytety w tej dziedzinie
zwracały słownie władzom miasta uwagę iż winien zostać wykonany
dokument oceniający walory przyrodnicze lasów otaczających miasto, tak
by nie doszło do pochopnej wycinki terenów które pod innymi władzami
byłyby objęte ochroną prawną z racji swych walorów przyrodniczych.
Niestety, najwyraźniej nie zrozumiano ich. 

Kilkanaście km od miasta znajduje się rezerwat przyrodniczy "Zimna Woda".
Podobny fragment młodszych, choć atrakcyjnych turystycznie lasów
świerkowych na terenie naszego miasta w okolicy źródeł potoku
"Gęśnik" został już niestety wycięty w ubiegłych latach w ramach
gospodarki leśnej. Chcielibyśmy by tego typu decyzje już więcej nie
zapadały, dlatego wnosimy o utworzenie Zespołu Przyrodniczo- Parkowego
"Źródła Gęśnika" (lub "Dolina Gęśnika"). Do wniosku załączamy
opinię biologa, dr Piotra Redy, na temat wartości przyrodniczych tego
obszaru. Na prośbę możemy dokonać oprowadzenia po wspomnianym terenie
oraz pokazać stanowiska łuskiewnika różowego, najcenniejszej rośliny
tamże występującej, której fotografię autorstwa P. Redy do wniosku
dołączamy. 

Zebraliśmy ponadto około 537 podpisów studentów UZ pod apelem o
objęcie ochroną prawną wartościowych przyrodniczo terenów wokół
Zielonej Góry w formie parku krajobrazowego, i oprócz wspomnanego terenu
akcja dotyczyła również atrakcyjnego krajobrazowo obszaru wzgórz za
Parkiem Piastowskim oraz Oderwaldu. Podpisy były zbierane 4 grudnia 2006
roku, orginały kart są dostępne do wglądu. 

Z wyrazami szacunku,
Adam Fularz, 
tel. 0604 44 36 23Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lubuskie Wiadomości