Zielona Góra,

sobota, 8 kwietnia 2017

Ministerstwo wyjaśnia plany wobec portu rzecznego w Nowej Soli


PROSIMY O PRZESŁANIE OPISÓW PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI W NASTĘPUJĄCYCH PORTACH RZECZNYCH NA RZECE ODRA.

Port rzeczny w Bytomiu Odrzańskim 
 Port rzeczny w Nowej Soli 
Port rzeczny w Cigacicach, gm. Sulechów 
Port rzeczny w Krośnie Odrzańskim 
Port rzeczny w Uradzie 
Port rzeczny w Słubicach 
Port rzeczny w Kostrzynie nad Odrą 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
2. PROSIMY O PRZESŁANIE OPISÓW PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI W NASTĘPUJĄCYCH PORTACH RZECZNYCH NA RZECE ODRA. Port rzeczny w Bytomiu Odrzańskim   Port rzeczny w Nowej Soli  Port rzeczny w Cigacicach, gm. Sulechów  Port rzeczny w Krośnie Odrzańskim  Port rzeczny w Uradzie  Port rzeczny w Słubicach  Port rzeczny w Kostrzynie nad Odrą  

Obecnie porty należą w większości do inwestorów prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, stąd Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie może planować działań inwestycyjnych. Zaznacza się jednak, że planowane inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej bezpośrednio wpłyną na rozwój portów i przystani śródlądowych usytuowanych w jej biegu. Doceniając rolę portów w transporcie śródlądowym wodnym, które mają stanowić element intermodalnego systemu transportowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje podjąć prace nad ustawą regulującą ich status prawny oraz umożliwiającą dalszy rozwój. Ponadto należy podkreślić, że w dniu 23 czerwca br. Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Porozumienie AGN zawiera m.in. wykaz portów żeglugi śródlądowej o znaczeniu międzynarodowym, wśród których znajduje się wskazany przez Pana Redaktora port Kostrzyn. 
Biuro Prasowe MGMiŻŚ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lubuskie Wiadomości