Zielona Góra,

poniedziałek, 31 października 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.208.2016 Zielona Góra, 31.10.2016 r.

Newsletter nr 208


Najlepsze relacje z Sejmiku Młodzieżowego
Dojrzałość, wnikliwość i oryginalność - te trzy cechy charakteryzują prace młodych adeptów dziennikarstwa, którzy relacjonowali przebieg III Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego. Publikujemy trzy najlepsze prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników Sejmiku. Pokazały one, że przebieg obrad wcale nie był nudny, a jego odbiór przez młodych ludzi był bardzo subiektywny a nawet niekiedy dowcipny.
Prace oceniali pracownicy Gabinetu Zarządu oraz Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego. Wybór nie był łatwy, wszystkie relacje były na wysokim poziomie.
Za najlepsze uznano prace:
- Oliwii Baranowskiej, Patrycji Czewiuk oraz Mateusza Siwińskiego z Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie
- Klaudii Gredki z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
- Pauliny Gawkowskiej z ZSP im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie
Był to już 3. sejmik młodzieżowy. Tym razem odbywał się pod hasłem „Lubuskie 2030 – region spełniający oczekiwania młodych. Tu spełnią się moje marzenia?".

ZIT-y ponad podziałami - marszałek odpowiada wojewodzie
Pomimo wyjaśnień dotyczących wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla gorzowskiego obszaru funkcjonalnego, udzielonych przez marszałek Elżbietę Annę Polak na czwartkowej konferencji prasowej, w piątek wojewoda lubuski po raz kolejny, zamiast realizować swoje ustawowe zadania, zajął się recenzowaniem działań marszałka i Zarządu Woj. Lubuskiego. - Ja nie recenzuję działań pana wojewody i apeluję, by pan wojewoda zaprzestał szerzenia dezinformacji - mówi marszałek Polak.
Przypomnijmy, że wojewoda lubuski Władysław Dajczak już dwukrotnie publicznie skrytykował działania Zarządu Woj. Lubuskiego, za to, że zmierzają do realizacji zaleceń rządu, który sam wojewoda powinien reprezentować. Chodzi o program przyspieszenia wdrażania funduszy europejskich w ramach gorzowskiego ZIT. - Od funkcjonariusza publicznego powinno się wymagać elementarnej kultury politycznej i osobistej. Jeśli wojewoda postanowił zająć się sprawą wdrażania ZIT-ów, to zamiast kwestionować moje działania, zmierzające przecież do szybkiego zakontraktowania projektów ZIT-u gorzowskiego, niech zwoła konferencję prasową i poinformuje opinię publiczną co zrobił, żeby przyspieszyć wdrażanie funduszy europejskich zgodnie z zaleceniami rządu, którego jest przedstawicielem - odpowiada marszałek Elżbieta Anna Polak.
Zarząd Woj. Lubuskiego od marca 2016 r. wdraża Program przyspieszenia RPO, opracowany na podstawie programu rządowego. Władze województwa powołały Lubuską Akademię Rozwoju, w ramach której beneficjenci uczą się jak prawidłowo pisać projekty. Marszałek i Zarząd Woj. Lubuskiego spotykał się z przedstawicielami samorządów i innymi beneficjentami w dniach 18 sierpnia i 18 października br.
- Zapraszam pana wojewodę na wszystkie spotkania w sprawie wdrażania ZIT-ów, ale niestety, nie uczestniczy w nich - dodaje marszałek. - Najbliższe odbędzie się 10 listopada br., na które zaprosiłam wicepremiera Mateusza Morawieckiego, w celu przedstawienia stanu realizacji rządowego programu przyspieszenia. Następnie 14 listopada podczas sesji Sejmiku zostanie również zaprezentowany stan wdrażania RPO. Mam nadzieję, że tego dnia pan wojewoda skorzysta z zaproszenia.
Przypomnijmy też, że w tej sprawie w czwartek odbyła się konferencja prasowa, z udziałem marszałek Polak, senatora RP Waldemara Sługockiego i członka Zarządu Woj. Lubuskiego Alicji Makarskiej, na której zostały wyjaśnione i omówione wszystkie wątpliwości wokół konieczności szybkiego wdrażania ZIT-ów.
- Sprawne wdrażanie ZIT-ów to wspólny cel do realizacji, do którego wszyscy w Lubuskiem powinniśmy dążyć – apelowała marszałek. - To Minister Rozwoju w programie rządowym, który został przyjęty w marcu kazał nam przyspieszyć, skracając terminy i kontraktując więcej środków. Zagrożenie utraty alokacji płynie z rządu polskiego. To nie jest pomysł instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – dodała, odnosząc się do słów wojewody lubuskiego.
Marszałek odniosła się do słów wojewody lubuskiego, który 26 października na antenie Radia Gorzów, kwestionował działania samorządu województwa, mające na celu przyspieszenie wdrażania unijnych środków, szczególnie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. (Zobacz oświadczenie marszałek Elżbiety Anny Polak) ¬- Pan wojewoda użył mocnych słów i zakwestionował działania marszałka województwa dotyczące skracania terminów naborów i upraszczania procedur, a ja wykonuję polecenia Ministra Rozwoju – wyjaśniła E.Polak i przedstawiła rządowe wytyczne w tej sprawie:
- zmniejszenie alokacji ZIT w regionalnych programach operacyjnych w przypadku poważnych opóźnień,
- minimalny stan kontraktacji ustalam na 19% do końca tego roku,
- zakontraktowanie wszystkich projektów pozakonkursowych w ZIT-ach do końca pierwszego kwartału 2017 roku.
- W związku z tym, że wojewoda lubuski wprowadza w błąd opinię publiczną i kwestionuje działania rządu w tym zakresie, 10 listopada organizuję konferencję, na która zaprosiłam pana premiera lub jego przedstawiciela w celu przedstawienia programu wdrażania programów operacyjnych. Przesłałam też do premiera wypowiedzi polityków partii rządzącej, którzy wyraźnie kwestionują działania rządu. Na sesji sejmiku 14 listopada także zaprezentujemy stan wdrażania oraz plan rządowy dot. przyśpieszenia – zapewniała marszałek.
Senator Waldemar Sługocki zwrócił uwagę, że działania podejmowane przez wojewodę oraz innych osób publicznych powoduje narastanie niepotrzebnych antagonizmów w regionie. - Jestem zaskoczony politycznym kontekstem dyskusji, która się wywiązała w regionie i kontekstem związanym z podziałem lubuskiego na północ i południe. Chcę zapewnić, że takiego kontekstu nie ma. W Urzędzie marszałkowskim nikt nie antagonizuje relacji miedzy Zieloną Górą i Gorzowem – zapewniał. Podkreślał także, że samorząd województwa realizuje wytyczne instytucji koordynującej, którą jest Ministerstwo Rozwoju. - Samorząd województwa chce się wpisać w sugestie rządu i dynamizować działania zgodnie z zaleceniami. Chcemy osiągać jak najlepsze efekty we wdrażaniu funduszy – wyjaśnił. O równym traktowaniu obu ZIT-ów zapewniała także członek zarządu Alicja Makarska. – Obowiązują ich takie same procedury, terminy i wytyczne – wyjaśniła.
Senator Waldemar Sługocki zaapelował także do wojewody lubuskiego o wsparcie, a jeśli nie wsparcie, to chociaż nie przeszkadzanie samorządowi w realizacji rządowych zaleceń. - Czymś kuriozalnym jest zachowanie przedstawiciela rządu w terenie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której samorząd województwa realizuje postulaty rządu, a wojewoda je kwestionuje. Proszę nie przeszkadzać samorządowi województwa w skutecznym realizowaniu RPO. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby województwo lubuskie rozwijało się jak najlepiej. Wykorzystajmy najlepiej jak potrafimy szanse, które przed nami stoją. Zapraszamy Pana do współpracy. Grajmy w jednej drużynie, do jednej bramki – apelował.

Marszałek odpowiada wojewodzie
W związku z wypowiedzią Pana Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka na antenie Radia Gorzów w dniu 26.10.2016 r. zapewniam, że decyzje Zarządu Woj. Lubuskiego jako instytucji zarządzającej RPO dotyczące skracania terminu konkursów i procedur związanych z wdrażaniem ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), nie powinny być dla Pana zaskoczeniem, gdyż wynikają z rządowego programu przyspieszenia, który został przyjęty i przedstawiony szesnastu regionom w marcu 2016 r.
Zapewniam też, że spotykamy się z liderami lubuskich ZIT-ów. Dla gorzowskiego ZIT, w skład którego wchodzą – oprócz Miasta Gorzowa – gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, takie spotkania odbyły się 18 sierpnia br., a kolejne z powodu braku postępu we wdrażaniu ZIT – 18 października. Tego dnia (18 października) ustalono, że kontraktacja gorzowskiego ZIT wynosi 0,8 proc.
Informuję Pana Wojewodę, że 14 października, województwa zostały powiadomione przez Ministerstwo Rozwoju, że wszystkie projekty pozakonkursowe w ramach ZIT mają być zakontraktowane do końca I kwartału 2017 r. (do 31 marca 2017 r.). Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju ustaliło plan kontraktacji na koniec roku 2016 na 19 proc. alokacji. Obecny stan kontraktacji gorzowskiego ZIT wynosi 2 proc.
A zatem jak widać, moje działania i działania Zarządu Woj. Lubuskiego, podejmowane w celu przyśpieszenia kontraktacji środków przez gorzowski i zielonogórski ZIT, dokładnie wpisują się w oczekiwania rządu, którego Pan jest przedstawicielem. Pragnę podkreślić, że dobre i sprawne wykonanie planu kontraktacji w ramach RPO jest naszym obowiązkiem, który nie powinien być przez Pana kwestionowany.
Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

Lubuska ochrona zdrowia na wysokim poziomie
Województwo lubuskie może się pochwalić jednym z najlepszych systemów opieki zdrowotnej w Polsce. Tak wynika z opublikowanych przez „Rzeczpospolitą" oraz „Dziennik Gazetę Prawną" wyników trzeciej edycji Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia w 2016 roku przygotowanego przez PwC. Lubuskie zajmuję w nim wysokie, trzecie miejsce! – Nasze konsekwentne działania przynoszą efekty. Lubuska ochrona zdrowia ma się coraz lepiej. To cieszy – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje województwo świętokrzyskie, drugie zachodniopomorskie. Autorzy raportu wzięli pod lupę trzy kluczowe obszary: stan zdrowia pacjentów (Lubuskie 165 punktów – 3 miejsce), efektywną gospodarkę finansową (Lubuskie: 85 punktów – 2 miejsce, Ex aequo z województwem pomorskim) oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej (Lubuskie: 67 punktów). Ponad to autorzy raportu oceniali także kondycję szpitali w regionie.
W raporcie za 2015 rok województwo lubuskie także było w czołówce. Zajęło III miejsce w kategorii „Poprawa stanu zdrowia mieszkańców". Lubuskie zajęło także pierwsze miejsce w zakresie uczestnictwa w badaniach mammograficznych. Osiągnęło też najlepsze w Polsce wyniki w zakresie dynamiki zmiany poziomu zobowiązań SPOZ w stosunku do dynamiki zmiany wysokości świadczeń zdrowotnych z NFZ.


Zrób selfie z inwestycją unijną w tle i wygraj najnowszego iPhone
W ramach kampanii Młodzi On-Life Województwo Lubuskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs pn.: Młodzi On-Life - „Lubuskie inwestuje w przyszłość", którego przedmiotem jest promocja inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych na terenie naszego województwa, widzianych oczami młodych Lubuszan.
Jest to działanie informacyjno-promocyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz kampanii Młodzi On-Life, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat działań realizowanych i finansowanych ze środków unijnych, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Konkurs polega na wykonaniu „selfie" na tle inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych w województwie lubuskim z uwzględnieniem hasła: Młodzi On-Life (forma prezentacji hasła jest dowolna i zależna od pomysłów autora). Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, na której tle zostało zrobione zdjęcie należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym.
Nagrodami w konkursie są:
nagroda 1 – IPhone 7.,
nagroda 2 – IPhone 6. S Plus,
nagroda 3 – IPhone 6. S
Ponadto nagrodzimy gadżetami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 autorów najciekawszych zdjęć.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
dostarczenie / udostępnienie zdjęcia i zgłoszenia, zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu;
minimalna rozdzielczość zgłaszanych do konkursu zdjęć wynosi 1600x1200 pixeli, rozmiar przesłanego pojedynczego zdjęcia nie może przekroczyć 5 MB;
dostarczenie / wysłanie zdjęcia zapisanego w formacie JPG lub TIF na płycie CD lub DVD oraz oryginał zgłoszenia (z podpisem) na adres korespondencyjny Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra
z dopiskiem:
Młodzi On-Life - „Lubuskie inwestuje w przyszłość"
i drogą elektroniczną (zdjęcia oraz skan zgłoszenia) na adres: info@rpo.lubuskie.pl
zgłoszenia mogą być nadsyłane w terminie do 11.12.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.12.2016 r.


Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Polsko-Australijskiej Izby Handlowej
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Zarządu Polsko-Australijskiej Izby Handlowej (Polish Chamber of Commerce PCCA), organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w dniu 4 listopada w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze.
Wydarzenie przygotowane jest z myślą o lubuskich przedsiębiorcach i przedstawicielach instytucji otoczenia biznesu, którzy zainteresowani są nawiązaniem gospodarczej współpracy z firmami australijskimi.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny- zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy coi@lubuskie.pl do dnia 3 listopada br.
Agenda spotkania:
10:00 Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze (sala prasowa na I piętrze)
10:15 - 10:35 Prezentacja potencjału gospodarczego województwa Lubuskiego oraz możliwości wsparcia eksportu w ramach projektu „Promocji gospodarczej województwa Lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych"
10:35 - 11:10 Mirosław Żarnowski, Prezes PCCA – Prezentacja oferty współpracy Polsko-Australijskiej Izby Handlowej (PCCA) – „Możliwości eksportu polskich produktów na rynek australijski oraz charakterystyka rynku"


Konsultacje Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia 2014-2020
Uzupełnienie listy kluczowych inwestycji oraz zmiana nazw priorytetowych zadań zawartych w "Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020". To powody aktualizacji zapisów wspomnianego dokumentu. Swoje uwagi do Strategii będą mogli wnieść również Lubuszanie. Konsultacje społeczne dokumentu ruszają dzisiaj (24 października).
Celem przeprowadzenia konsultacji jest uaktualnienie zapisów dotyczących nowych, kluczowych projektów z zakresu ochrony zdrowia. Na zgłaszanie uwag mieszkańcy mają 14 dni (24.10-7.11). Raport końcowy zostanie przedłożony Zarządowi Województwa Lubuskiego do 15 listopada br.
Po dokonaniu wstępnej analizy adresatów oraz uczestników konsultacji za optymalną formę uznano konsultacje poprzez stronę www.lubuskie.pl, Biuletyn Informacji Publicznej oraz adres e-mailowy: sekretariat.dz@lubuskie.pl. Projekt zmian zostanie także przekazany do konsultacji członkom Lubuskiej Rady Zdrowia.
Koordynatorami konsultacji są: Bogumiła Ewa Jaske, Kierownik Wydziału Organizacji i Promocji Zdrowia oraz Monika Michalak, Inspektor w Wydziale Organizacji i Promocji Zdrowia. Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, na adres e-mail: sekretariat.dz@lubuskie.pl.
Załączniki:
1. LUBUSKA STRATEGIA OCHRONY ZDROWIA,
2. TABELA ZMIAN
3. FORMULARZ UWAG


„Środa z Funduszami dla… podmiotów publicznych na inwestycje środowiskowe"
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… podmiotów publicznych na inwestycje środowiskowe", które odbędą się 9 listopada w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizację zużycia energii czy właściwe gospodarowanie odpadami.
Spotkania odbędą się 9 listopada 2016 r. w godzinach 10:00-13:00:
· w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
· w Gorzowie Wielkopolskim: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 26 października 2016 r. do 8 listopada 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 26 października 2016 r. do 8 listopada 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).
FORMULARZ
Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/-sroda-z-funduszami-dla-podmiotow-publicznych-na-inwestycje-srodowiskowe-09-11-2016-r -
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Polsko - Holenderskie Forum Biznesu w Królestwie Niderlandów
W imieniu Zespołu WPHI w Hadze a także nowopowstałej Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach zapraszamy na Polsko - Holenderskie Forum Biznesu w Królestwie Niderlandów, które będzie miało miejsce w Hadze w dniu 24 listopada br.
Celem forum jest kojarzenie potencjalnych partnerów handlowych i inwestycyjnych z Polski i Niderlandów, a także promocja wizerunkowa naszego kraju jako gospodarki innowacyjnej, opierającej się na nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach. Forum tworzy doskonałą platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi regionami oraz instytucjami, a ich niderlandzkimi odpowiednikami lub potencjalnymi partnerami. Największe możliwości nawiązania współpracy ze względu na holenderskie uwarunkowania rynkowe mają polskie firmy reprezentujące sektory: budowlany, wodny, ochrony środowiska, infrastruktury, planowania przestrzennego i energetyczny, w tym odnawianych źródeł energii.
Tegorocznymi partnerami Forum są Ambasada RP w Hadze oraz Ministerstwo Rozwoju, Pan Mateusz Morawiecki.
Szczegółowe informacje nt. udziału w Forum na stronie www.pccnl.nl/forum.
Program do pobrania Tutaj.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta