piątek, 30 września 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.187.2016 Zielona Góra, 30.09.2016 r.


Newsletter nr 187

Konferencja prasowa - nowa siedziba PROW
W niedzielę, 2 października, o godz. 12.30 w nowej siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Górze, odbędzie się konferencja prasowa z udziałem wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna i dyrektora Departamentu PROW Józefa Giemzy. Tematem konferencji będzie otwarcie nowej siedziby Departamentu PROW.

VI Lubuskie Plony Jesieni
W tym samym dniu od godz. 10.00 do 14.00 na terenie zielonogórskiej giełdy Rolno-Towarowa odbędzie się impreza pt. VI Lubuskie Plony Jesieni. W programie zaplanowano m.in.: warsztaty kulinarne „Zwierzaki Cudaki z warzyw i owoców", występy zespołów muzycznych oraz pokaz gotowania potrawy regionalnej z degustacją.
Odbędą się także konkursy dla wystawców i odwiedzających oraz konsultacje z producentami żywności ekologicznej. Teren giełdy odwiedzi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Oficjalne rozpoczęcie o godz. 11.00


Komisja Europejska przyjęła nasz Program Rozwoju Transportu
Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. - To bardzo ważna decyzja, gdyż jednym z priorytetowych celów w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego jest dostępność transportowa. Można śmiało powiedzieć, że w chwili kiedy zrealizujemy ten plan, to będziemy mieli najlepszą dostępność transportową w Polsce - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Głównym celem Programu jest rozwój systemu transportowego regionu poprawiający dostępność komunikacyjną w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym na rzecz rozwoju gospodarczego, spójności terytorialnej i społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa.
- Dzięki zatwierdzeniu Programu przez Komisję Europejską, mamy możliwość realizacji całego zakresu inwestycji kolejowych i drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w trybie pozakonkursowym - wyjaśnia marszałek Polak. - Są wśród nich modernizacja linii kolejowej 203 na północy, linii Żary-Żagań-Wrocław na południu oraz linii Czerwieńsk-Poznań, a także wiele inwestycji drogowych.
PRT WL zawiera opis stanu infrastruktury transportowej w regionie, przedstawia także determinanty jej rozwoju w kontekście wzrostu gospodarczego i społecznego województwa. W dokumencie przedstawiono także prognozy dla poszczególnych rodzajów transportu w oparciu o planowane inwestycje w ramach różnych rodzajów infrastruktury na poziomie województwa i kraju, wskazano również założenia systemu monitorowania i aktualizacji Programu, które będą prowadzone w trakcie jego realizacji.
PRT WL uwzględnia rekomendacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dokumentu. Zawiera również większość wskazówek i rekomendacji Komisji Europejskiej pozyskanych w trakcie roboczych kontaktów. Dokument zawiera informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. PRT WL został zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego 7 czerwca 2016 r. i przekazany do KE.
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego jest jednym z podstawowych wymogów spełnienia warunkowości ex-ante dla celu tematycznego 7 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Istnienie kompleksowego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego dla inwestycji transportowych jest niezbędne, gdyż pozwoli to na stworzenie podstaw dla zrównoważonego rozwoju tego sektora, przy uwzględnieniu wymagań oraz kwestii prawnych, administracyjnych, środowiskowych, społecznych oraz finansowych, a także określenie wkładu w ujednolicenie europejskiego obszaru transportu, poprzez zgodność z odpowiednimi politykami UE w tym zakresie.
29 września 2016 r. Komisja Europejska poinformowała o uznaniu za spełnione warunków tematycznych ex-ante w zakresie transportu i kolei.
1. 1. Warunek tematyczny 7.1:
- Transport - Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T.
Kryterium warunkującym jest: Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych.
1. 2. Warunek tematyczny 7.2:
- Kolej - Istnienie w kompleksowym planie/ kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), która wspiera rozwój infrastruktury i poprawia łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Inwestycje obejmują tabor, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału.
Kryterium weryfikowanym przez Komisję Europejską było istnienie w kompleksowym planie/planach lub ramach dotyczących transportu części odnoszącej się do rozwoju kolei.

Pójdą w marszu powiedzieć TAK transplantacji
2 października w Bogdańcu rusza VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking im. Prof. Zbigniewa Religi. Z roku na rok w imprezie uczestniczy coraz więcej dzieci i młodzieży. Aktywizacja młodych poprzez sport i propagowanie wśród nich idei transplantacji, to elementy dużej kampanii prowadzonej przez województwo lubuskie. Marsz odbywa się pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak.
Czytając nazwę organizowanego marszu, wiele osób zapewne pomyśli: co ma wspólnego transplantacja z Nordic Walking? Dla jednych być może nie wiele, dla innych ogrom – mówi organizatorka marszu Adriana Szklarz.
Wiele osób po przeszczepie serca, wątroby czy nerek uprawia Nordic Walking, jako bardzo dobrą formę rehabilitacji organizmu. Aktywna - sportowa forma pozytywnego propagowania transplantacji to efekt poszukiwania nowych sposobów dotarcia do naszego społeczeństwa z edukacją w zakresie przeszczepiania narządów. Większa świadomość społeczna, zwłaszcza młodzieży, to większa szansa na ratowanie życia innych ludzi, a nawet może i naszych bliskich czy nas samych, dodaje A.Szklarz.
Termin: 2 października 2016 (niedziela)
Miejsce: Bogdaniec, przy Zespole Szkół w Bogdańcu, ul.Pocztowa
Zapisy: od godz.10:30 Wymarsz: godz.12.00
Trasy: rekreacyjna - 5km, fitness – 8km
Organizatorzy główni: Adriana Szklarz, Urząd Gminy Bogdaniec, Nadleśnictwo Bogdaniec, Muzeum Lubuskie im.Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.
Patronat: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak
Atrakcje podczas realizacji VI OMNW:
• pomiary poziomu cukru, ciśnienia krwi przed wymarszem;
• wśród uczestników marszu rozlosowane zostaną nagrody m.in., bilet lotniczy na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra (dla 2 osób);
• każdy uczestnik otrzyma wodę i baton energetyczny;
• dla uczestników marszu zapewniony będzie pyszny posiłek piknikowy;
• możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking (dla pierwszych 20 osób);
• uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa, zakładki do książek;
• na miejscu możliwość zakupu książki z autografem „Kobieta z męskim sercem" Adriany Szklarz.
Marszałek Elżbieta Anna Polak ufundowała główną nagrodę dla uczestników marszu - podwójny bilet lotniczy do Warszawy oraz certyfikaty dla wszystkich osób, które przyłączą się do niedzielnej akcji.


Europejskie Forum Nowych Idei
Już po raz szósty w Sopocie spotkało się około tysiąca czołowych przedstawicieli świata biznesu, polityków, ludzi kultury i nauki, z Polski i ze świata, aby dyskutować o przyszłości Europy. Temat przewodni tegorocznej konferencji to „Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki". W konferencji bierze udział marszałek Elżbieta Anna Polak.
Rewolucja cyfrowa, a rozwój gospodarczy
Podczas panelu „Jak wykorzystać rewolucję cyfrową do projektowania rozwoju gospodarczego" Tomasz Klekowski - prezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, dyrektor regionalny Intel Corporation EMEA Polska podkreślał, że w coraz bardziej inteligentnym świecie potrzebna jest ukierunkowana edukacja, która powinna stanowić podstawę rozwoju gospodarczego. - Świat staje się coraz bardziej inteligentny. Wszystko można obliczyć w internecie. Nie ma już firm, które mogą się od tego odciąć.
Tworzymy te technologie w sposób globalny. Mamy kapitał, chcemy tworzyć nowe firmy, ale brakuje nam talentów - ludzi. Zaczyna się przenoszenie firm na przykład do Polski.
Co państwa mogą zrobić, żeby kreować nowe wartości, jak wykorzystać talenty we własnym kraju?
Chcemy żeby technologia pracowała dla nas, nie chcemy być tylko konsumentami. Cała edukacja musi być nastawiona na kierunki ścisłe: fizyka, matematyka. Musimy mieć dostęp do kapitału - zwiększenie środków na badania i rozwój. 11,5 mld przeznacza na badania Microsoft. Musimy skupić się na innowacji, trzeba mieć perspektywę gospodarki. Ważna jest też infrastruktura! A najważniejsze - stabilność! Jak z roli konsumenta stać się kreatorem? Edukacja ukierunkowana. Trzeba zagwarantować takie warunki, żeby nikogo nie wykluczać - wyjaśnił.
O wielkiej wadze edukacji mówił także Marc Mossé, dyrektor działu kontaktów z rządem i instytucjami UE, Microsoft. - Dzięki sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym będzie można naprawdę wybrać dokładnie to co chcemy. Kluczowa jest edukacja. Inaczej nie będzie szybkiej zmiany. Ta rewolucja mówi, że trzeba zaadaptować się do potężnej prędkości zmian - wyjaśnił. Podkreślał także, że technologie informatyczne nie są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. - Praca programistów - to też praca dla kobiet. Mamy 120 tys. pracowników w Europie. Sukces to ekosystem to partnerstwo wielu podmiotów - dodał. Gabriele Bischoff, przewodnicząca Grupy Pracowników, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny podkreślała z kolei, że obok edukacji ważna jest także dobrze płatna praca. - Pozytywny projekt dotyczący przyszłości to strategia i środki. Jeżeli chcemy nie być tylko konsumentami, ale również twórcami, to musimy też lepiej płacić. Popatrzmy np. na koncern Audi, tam cały czas pracowników szkoli się i roboty nie są w stanie ich zastąpić. Musimy postrzegać efekty społeczne rewolucji cyfrowej. Musimy stworzyć możliwości przeszkolenia się.- Zagrożenie płynie z podziału cyfrowego. To rząd powinien informować społeczeństwo i zapewnić warunki infrastrukturalne. Musimy nauczyć ludzi, jak mają rozwijać swoją karierę - dodał Ade McCormack, doradca ds. strategii cyfrowych
Podczas panelu zwrócono także szczególną uwagę na start-upy. - To one zapewniają nową siłę dla rozwoju. Potrzebna jest: dostępność i świadomość. I trzeba zadbać o wykluczonych. Mamy utalentowanych ludzi, dobre uczelnie. Potrzeba silnego partnerstwa uczelni - biznesu - władzy. Niech młodzi ludzie pojadą do Doliny Krzemowej, ale musimy im stworzyć warunki do rozwoju gdy tu wrócą - mówił europoseł Michał Boni.


Zapraszamy na VIII Lubuski Kongres Kobiet
- Trzeba włączyć MŁODYCH w życie! My – Dorośli, My – Kobiety, My – Matki, Babki, Mentorki, Pracodawczynie – musimy zadbać o MŁODYCH; musimy ich słuchać, wspierać i rozmawiać z nimi, ponieważ to oni są przyszłością nas wszystkich - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, zapraszając do udziału w VIII Lubuskim Kongresie Kobiet. Kongres odbędzie się 22 października br. w urzędzie marszałkowskim. Spotkanie odbędzie się pod hasłem MŁODZI ON-LIFE.
MŁODZI ON-LIFE
- Przed samorządami stoi ogromne wyzwanie stworzenia warunków, dzięki którym MŁODZI pozostaną w Polsce – pozostaną w swoich regionach – by móc powiedzieć: tak, tu jest moje miejsce na ziemi, tu chcę żyć, pracować, tu chcę być szczęśliwy. Wszystkie decyzje teraz podejmowane przez nas – będą miały odzwierciedlenie w ich przyszłości. Lubuskie stawia na MŁODYCH, ale to My, tutaj i teraz, musimy zadecydować o WŁĄCZENIU ICH W ŻYCIE. Stąd hasło tegorocznego Kongresu: MŁODZI ON-LIFE – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Tak, jak powiedział Papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce: „czas, który teraz przeżywamy nie potrzebuje młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych!". - I to jest naszym zadaniem – wręczyć MŁODYM symboliczne buty – dodaje marszałek.
W programie tegorocznego Kongresu znajdzie się m.in. prezentacja Programu dla Młodzieży przedstawiona przez marszałek Elżbietę Annę Polak oraz przygotowana wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Debata Oxfordzka nt. aktywizacji młodego pokolenia. W trakcie naszego święta kobiet ogłoszone zostaną wyniki konkursu o tytuł LIDERKI LUBUSKIEGO SAMORZĄDU. Kongres uświetni występ młodego, lubuskiego zespołu muzycznego, a także cieszący się zawsze ogromną popularnością, pokaz mody. W tym roku swoje stroje zaprezentuje Natalia Ślizowska - młoda, utalentowana projektantka z Gorzowa Wlkp.
Po sesji plenarnej będzie można wziąć udział w jednym z trzech paneli tematycznych:
• Młodzież
Pasja, hobby, rozrywka - to domena osób aktywnych. Te młode kobiety (ale także mężczyźni) skutecznie realizują nasze hasło "Młodzi on-life". Przy tym pozostają cały czas też on-line, bo na swoich blogach, kanałach na youtube pokazują światu swój sposób na życie
• Start up - od dobrego pomysłu do wielkiego biznesu
Wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytania: Jakie bariery napotykają kobiety zakładając swój własny start - up? Jak odnieść sukces biznesowy w męskim świecie.
Ekspertki podzielą się swoim doświadczeniem i doradzą jak przygotować się na zmianę pokoleniową na rynku pracy.
• „Unia Europejska jest kobietą" – wszystko o Funduszach Europejskich dla kobiet i tym jak po nie sięgnąć.
Szukamy samorządowych liderek
Podczas Kongresu po raz drugi uhonorujemy Lubuszanki wyjątkowo zasłużone dla społeczności lokalnej, nadając im tytuł Liderki Lubuskiego Samorządu. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur pań, które swoim życiem i działaniami na rzecz samorządu zasługują na to wyróżnienie.
W ubiegłym roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Wybór był bardzo trudny, co niewątpliwie świadczy o tym, że mamy olbrzymi potencjał zaangażowanych kobiet. W pierwszej edycji uhonorowanych zostało 10 wyjątkowych liderek, w tegorocznej edycji pora na następne panie godne docenienia. Zgłoszenia kandydatek w konkursie o nadanie tytułu Liderki Lubuskiego Samorządu należy przesyłać do dnia 7 października 2016 r. na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Organizacyjno-Prawny (ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra) lub elektronicznie na adres email: sekretariat.dp@lubuskie.pl.
Wniosek i zasady konkursu dostępne na stronie:
http://lubuskie.pl/news/19538/806/Potencjal-sila-energia-szukamy-samorzadowych-liderek/d,news-bootstrap/
Zgłoś się już dziś!
Po raz kolejny lubuskie kobiety pokażą swoją siłę. Po raz kolejny przekonamy się, że Lubuszanki są piękne, inteligentne i pełne pasji. W zeszłym roku wydarzenie przyciągnęło kilkaset mieszkanek z całego województwa. Tym razem frekwencja może być jeszcze wyższa, bo w programie atrakcji nie brakuje. Już dziś można zapisać się wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehG6jukk-3FO9t_9OxweaE0fMqqPP1bO3Mp20VST96gGcpvw/viewform


Nowa siedziba Departamentu PROW
3 października br. Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmienia swoją siedzibę. Zapraszamy do nowego lokum przy al. Zjednoczenia 104 a w Zielonej Górze. Numery telefonów i faksów do sekretariatu oraz do pracowników Departamentu nie uległy zmianie. Adres do korespondencji pozostaje bez zmian: ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra.


Nowy SOR w gorzowskim szpitalu
Dodatkowa powierzchnia, nowoczesny sprzęt do ratowania życia i zdrowia pacjentów – gorzowski Szpitalny Oddział Ratunkowy doczeka się największego remontu w historii. Projekt przebudowy znalazł się na pierwszym miejscu na liście do dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Uzyskał też największą liczbę punktów w skali kraju. - Bardzo się cieszę, bo ten projekt był precyzyjnie, świetnie przygotowany, ale też i oczekiwany nie tylko przez pracowników i zarząd spółki, ale przede wszystkim przez mieszkańców - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Obecnie warunki na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie są najlepsze. - Docierały do nas skargi od pacjentów. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni. Bo to nie tylko remont, ale też sprzęt specjalistyczny, który wzmocni tą profesjonalną obsługę lekarską - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest realizacja projektu pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. zwiększająca jakość usług medycznych i dostępność Oddziału dla pacjentów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego". Zgodnie z jego założeniami na szpitalnym oddziale ratunkowym utworzone zostaną nowe stanowiska, pojawi się nowy sprzęt medyczny. Szpital doczeka się również specjalnego tunelu łączącego bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z SOR, a także sali segregacji. Wszystko po to, by przyjęcie pacjenta przebiegało szybko, sprawnie i adekwatnie do potrzeb.
O szczegółach związanych z remontem mówi kierownik SOR – Zależało nam głównie na powiększeniu zajmowanej powierzchni. Zarówno poczekalnia jak i sale przyjęć są wąskie. SOR wzrośnie o aż 1300 m2, to bardzo dużo. Doposażymy dodatkowe stanowiska. Sprzęt, który w ramach projektu do nas trafi, jest bardzo nowoczesny i na najwyższym poziomie. Do tego, kiedy zostanie wybudowana baza LPR, powstanie także tunel łączący oddział z miejscem stacjonowania medicoptera – podkreśla dr Sybilla Brzozowska-Mańkowska.
Jednak remont to nie wszystko. Szpital realizuje program poprawy funkcjonowania oddziału ratunkowego. Chodzi nie tylko o sprzęt, ale także obsługę lekarską każdej przyjętej osoby. Będą specjalne informacje dla pacjentów oraz banery promujące poprawę jakości leczenia.
Projekt: „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. zwiększająca jakość usług medycznych i dostępność Oddziału dla pacjentów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" współfinansowany będzie ze środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość to blisko 7 mln zł. Wartość dofinansowania: 3,2 mln zł.
Cele projektu:
1. Skrócenie czasu transportu najciężej poszkodowanych i wymagających natychmiastowej interwencji medycznej pacjentów,
2. Stworzenie możliwości współpracy SOR z budowaną przy lądowisku bazą LPR,
3. Stworzenie możliwości obsługiwania przez SOR ofiar wypadków masowych zwiększeniu przepustowości oddziału o 40%,
4. Zapewnienie dla nowo utworzonych stanowisk odpowiedniej jakości oraz ilości sprzętu medycznego,
5. Rozbudowa SOR stwarzająca warunki do prowadzenia szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego.
Projekt obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:
Zadanie 1. Przebudowa wewnętrzna oraz rozbudowa SOR, polegają na zmianie układu funkcjonalnego SOR umożliwiającego pomieszczenie dodatkowej liczby 10 stanowisk (w obszarach wstępnej intensywnej terapii, obserwacyjnym i konsultacyjnym dziecięcym).
Dobudowane zostaną pomieszczenia o łącznej powierzchni: 1 306,11 m2.
Wartość całkowita zadania 1.: 3,4 mln zł brutto
Zadanie 2. Zakup sprzętu medycznego dla SOR – 61 szt. nowoczesnego sprzętu ratującego życie i monitorującego funkcje życiowe. Wymiana oraz doposażenie 10 nowych stanowisk w tym: RTG z ramieniem C, aparat USG, defibrylatory, respiratory, kardiomonitory, 10 łóżek szpitalnych,
Wartość całkowita zadania 2.: 1,9 mln zł brutto
Zadanie 3. Budowa zadaszonego tunelu komunikacyjnego łączącego lądowisko z SOR
o długości 98 m celem zabezpieczenia transportowanych pacjentów przed działaniami czynników atmosferycznych mogących doprowadzić do destabilizacji funkcji życiowych pacjenta.
Wartość całkowita zadania 3.: 1,3 mln zł brutto
Termin realizacji: IV kwartał 2016 – II kwartał. 2018 (w 2018 roku realizowana będzie budowa zadaszonego tunelu – po zakończeniu budowy bazy LPR).

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

czwartek, 29 września 2016

Co z Akademią Lubuską?

Podczas debaty o szansach na ośrodek akademicki w woj. lubuskim padła propozycja utworzenia Akademii Lubuskiej. Jedna wersja tego pomysłu przewidywała scalenie wszystkich uczelni województwa w jedną wielką alma mater ściśle związaną z uniwersytetem Viadrina. Inna, moja wersja pomysłu którą opowiedziałem, przewidywała na początek scalenie resztek, lub pozostałości po szkolnictwie wyższym Zielonej Góry- resztek po dwóch prywatnych uczelniach wyższych Zielonej Góry, które albo upadły albo ledwie dyszą, z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie. Szkoła ta zyskałaby kampusy w Zielonej Górze, i byłaby drugą uczelnią wyższą miasta. Konkurencja moim zdaniem zawsze robi dobrze na rynku. Powinno się rozwijać konkurencję między uczelniami. Akademia Lubuska mogłaby powstać jako konkurencyjna państwowa uczelnia wyższa. Zamiast bezustannie rozbudowywać miejscowy uniwersytet, możnaby powołać coś konkurencyjnego, na bazie PWSZ w Sulechowie.
Podałem przykład że w Oksfordzie są przecież dwa uniwersytety, obydwa działają i mają się dobrze. To samo można stworzyć w Zielonej Górze. W Rzeszowie jest przecież nie tylko jedna uczelnia wyższa, działa i uniwersytet, i politechnika.

W Zielonej Górze należy rozbudować liczbę uczelni wyższych do dwóch dużych. Można pomyśleć o dofinansowaniu z miejskich środków ożywienia dwóch uczelni prywatnych.

--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikaty