wtorek, 30 sierpnia 2016

Szansa na powrót opery w Zielonej Górze? Przekazano petycję.

Szansa na powrót opery w Zielonej Górze? Podczas dzisiejszej konferencji dot,. Kontraktu Regionalnego dla woj. lubuskiego przekazałem na ręce marszałek województwa, pani Elżbiety Anny Polak, petycję o przyspieszenie prac nad odtworzeniem kanału operowego, który istniał w miejscowej operze, ale został zamurowany gdy operę tą przebudowano do roli zwykłego teatru.

Obecnie kanał orkiestrowy dawnej opery jest zalany wodą. Opera Zielonogórska znalazła sponsorów na odwodnienie kanału. Niestety, brak jest środków finansowych na odkopanie zamurowanego kanału. Konieczne są prace budowlane. Jak na razie, brak jest też zgody konserwatora zabytków.

Opera w Zielonej Górze działała od 1931 do 1933 roku, zamknięto ją w czasach Wielkiego Kryzysu.

Fot. Początek lat 30-tych. Opera w Stadthalle.

Historia Opery Zielonogórskiej

W 1931 roku otwarto w Zielonej Górze modernistyczną Halę Miejską projektu Oskara Kaufmanna. Działa tam opera zorganizowana na zasadzie impresariatu, rozpoczęła ona działalność dnia 1 kwietnia 1931 roku od wystawienia opery „Madame Butterfly" w nowo oddanym gmachu Teatru Operowego- Hali Miejskiej. Wystawił ją wrocławski teatr operowy, tytułową partię śpiewała wrocławianka Lydia Pfieffer-Clomb. Opery w Zielonej Górze wystawiały teatry operowe z Berlina, Wrocławia, Drezna, Legnicy, Głogowa, etc.Fot. Budynek Hali Miejskiej- Stadthalle, po II wojnie światowej, gdy stała się tylko teatrem, źródło: Ex- Zielona Góra

Urwało się to po przyjściu Polaków. Po wojnie wielofunkcyjną salę przebudowano do roli zwykłego teatru, m.in. mocno redukując liczbę miejsc na widowni (z 725 do 385). Obecnie brak jest potrzebnego dla scen operowych kanału orkiestrowego (orkiestronu), gdzie chowa się orkiestrę, aby nie rozpraszała uwagi publiczności. Taki sam kanał orkiestrowy zlikwidowano, zasypano, w zielonogórskim amfiteatrze, naszej "Operze Leśnej".


Fot. Widok na scenę Sali Głównej, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Widok na widownię Sali Głównej, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Widok na gmach Stadthalle- siedzibę opery, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Foyer, zdjęcie z 1931r.


Fot. Gmach Opery, budynek Stadthalle

W połowie I dekady XXI wieku w Zielonej Górze powstała inicjatywa na rzecz otwarcia sceny operowej. Przebudujmy naszą Halę Miejską (czyli teatr), zróbmy z niego perełkę regionu, tak jak robią to inne miasta tej wielkości. Przecież można, i Zielona Góra byłaby atrakcyjna kulturalnie także w przyszłości, jak miało to ongiś miejsce. Przecież obok, we Frankfurcie nad Odrą czy w Cottbus opery działają na zasadzie impresariatu. Niniejsza witryna powstała staraniem miejscowych przedsiębiorców, przekonanych że jest szansa na taką rozrywkę.  


 
Z inicjatywy Opery Zielonogórskiej w budynku dawnej Opery Zielonogórskiej miało miejsce spotkanie poświęcone tematyce odbudowy kanału orkietstrowego istniejącego ongiś w budynku Hali Miejskiej, gdzie przed II wojna światową odgrywano opery w mieście Zielona Góra. 

W ramach spotkania dyskutowano możliwości organizacyjne i finansowe odbudowy kanału orkiestrowego, orkiestronu, a także dokonano oględzin pomieszczenia dawnego kanału orkiestrowego. Jego odtworzenie w pierwotnym kształcie nie jest już możliwe, ponieważ scena jest większa, ale kanał orkiestrowy mógłby zastąpić schody przed sceną. 

Podobne kanały orkiestrowe odtworzono w teatrach w Olsztynie, Gorzowie, Rzeszowie.


Treść apelu:Opera Zielonogórska zwraca się wnioskiem o przyspieszenie prac nad odtworzeniem kanału orkiestrowego. Jednocześnie Opera Zielonogórska informuje iż możliwe jest pozyskanie sponsora dla odwodnienia kanału orkiestrowego. Lokalna spółka sfinansowałaby potrzebne prace odwodnieniowe wraz z montażem odpowiednich urządzeń. 

Opera Zielonogórska proponuje odkopanie fosy orkiestrowej w miejscu schodów prowadzących na proscenium i połączenie podziemnego pomieszczenia pod sceną z nowoutworzonym kanałem orkiestrowym w miejscu schodów prowadzących na scenę- tak aby utworzyć bardzo duży kanał orkiestrowy, któryby pozwałał na wystawianie oper z dużą orkiestrą, a nie tylko dzieł kameralnych. Istniejący układ pomieszczenia pod sceną umożliwia wystawianie naprawdę dużych oper- wystarczy jedynie odtworzyć - w nowym kształcie- dawną fosę orkiestrową. 

Spółka wzywa Roberta Czechowskiego by podjął negocjacje z konserwatorem zabytków oraz by przygotowano stosowne plany architektoniczne. Spółka może pomóc pozyskać sponsorów dla tego typu przebudowy.

Fot. Początek lat 30-tych. Opera w Stadthalle.

Źródła: Więcej o historii budowy opery- gmachu "Stadthalle"

Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty