Zielona Góra,

środa, 31 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.165.2016                                                                                Zielona Góra, 31.08.2016 r.


 

Newsletter nr 165

 

 

Wolność, równość, tolerancja – to Woodstock!

Dziękuję, Jurku, że w najbardziej tolerancyjnym i otwartym regionie w Polsce – czyli w Lubuskiem – odbywa się Przystanek Woodstock, który jest symbolem tych wartości.  Żadne zakazy, rygorystyczne obostrzenia czy nakazy tego nie zmienią! – czytamy w liście marszałek Elżbiety Anny Polak, która tymi  słowami wspiera Jurka Owsiaka. Za to wsparcie prezes WOŚP podziękował na antenie Antyradia oraz na swoim videoblogu Zobacz tutaj. – List dodaje ducha i wiary w to, co robimy – komentuje Owsiak.

Marszałek w swoim liście podkreśla, że Przystanek Woodstock to nie tylko najpiękniejszy, ale także najbezpieczniejszy festiwal na świecie. - Podczas tegorocznego Przystanku Woodstock było naprawdę bezpiecznie dzięki Tobie, dzięki Twojej ekipie, wolontariuszom, Pokojowemu Patrolowi. I także dlatego, że przez te wszystkie lata trwania festiwalu wychowaliście wspaniałą publiczność – szaloną, wierną, ale też mądrą i odpowiedzialną – czytamy w liście.


Lubuskie będzie się promować we Lwowie

Na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie Lubuskie zaprezentuje się podczas V-jubileuszowego Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa" (1-3 września), którego celem jest rozwój współpracy kulturalnej obu krajów oraz prezentacja ich dorobku. Region lubuski reprezentować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak, która weźmie także udział w spotkaniach z przedstawicielami polskich organizacji oraz władzami Lwowa. Będzie także jedną z uczestniczek panelu: Branding miejsca – nowoczesne metody promocji miast i regionów.

Polsko-Ukraiński „Festiwalu Partnerstwa" jest jednym z największych polsko-ukraińskich, wielopłaszczyznowych projektów, które realizowane są przez KG RP we Lwowie.

Głównym celem Festiwalu jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej. Festiwal przybliża Ukraińcom i Polakom wspólny dorobek kulturalny i prezentuje projekty realizowane przez Lwów i obwód lwowski z polskimi partnerami, jako przykład dobrych sąsiedzkich relacji dwóch europejskich państw.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Rada Miejska Lwowa, Lwowska Rada Obwodowa, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. Głównym celem festiwalu jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej.

Udział Lubuskiego w tym wydarzeniu to forma swoistego wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz zwrócenia uwagi Polaków i Ukraińców na to, że w tym trudnym czasie warto podtrzymywać dobrosąsiedzkie relacje, wymieniać się doświadczeniami i pomysłami.

Prezentacja Lubuskiego na stoisku regionalnym wyposażonym w różnorodne materiały reklamowe, przedstawiające turystyczne, kulturalne i gospodarcze walory naszego regionu, będzie doskonałą okazją do wypromowania się nie tylko w obwodzie lwowskim, ale i w całej Ukrainie.

We Lwowie, obok Lubuskiego na Festiwalu Partnerstwa zaprezentują się także województwa: podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, pomorskie oraz miasta: Rzeszów, Przemyśl, Lublin, Stalowa Wola, Radom, Warszawa i Poznań.

Podczas wizyty we Lwowie marszałek Elżbieta Anna Polak spotka się z Przewodniczącym Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Panem Olegiem Syniutką, Konsulem Generalnym RP we Lwowie Panem Wiesławem Mazurem oraz z ok. 10 przedstawicielami polskich organizacji we Lwowie. Będzie także uczestniczką panelu Branding miejsca – nowoczesne metody promocji miast i regionów, podczas którego zaprezentuje walory województwa lubuskiego oraz sposoby promocji regionu.

W składzie oficjalnej delegacji, która wybiera się do Lwowa znajduje się także Bożena Osińska – Radna Województwa Lubuskiego.

 

Z gminą Sulechów o wspólnej promocji gospodarczej

Ważne przedsięwzięcia realizowane przez gminę Sulechów, to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z burmistrzem Ignacym Odważnym oraz radnym województwa Edwardem Fedko, które odbyło się 31 sierpnia br.

Gmina przygotowała uzbrojone tereny inwestycyjne. W związku z powyższym jej władzom zależy na wspólnej z samorządem województw promocji gospodarczej. Tereny te są objęte statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Marszałek zadeklarowała, ze oferta inwestycyjna gminy Sulechów będzie promowana przez Centrum Obsługi Inwestora i Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów.

 

LCW: edukacja, rekreacja, badania

Zarząd Województwa Lubuskiego uchwalił Regulamin Lubuskiego Centrum Winiarstwa. Określa on zasady przebywania na terenie obiektu oraz możliwości udostępniania pomieszczeń. 

Pomieszczenia mogą być udostępniane stowarzyszeniom, związkom, szkołom, uczelniom wyższym oraz innym podmiotom i jednostkom organizacyjnym na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Pomieszczenia udostępniane będą na potrzeby działań dydaktyczno-badawczych, imprez edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych lub rekreacyjnych tematycznie związanych z misją LCW tj. wspieraniem, odbudowywaniem i promowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu oraz ofert kulturalno-turystycznych.

LCW dysponuje następującymi pomieszczeniami: sala reprezentacyjna, kabina tłumacza, zaplecze kuchenne, sala multimedialna, sala prezentacji produkcji wina i inne, w tym wiata zachodnia, wiata wschodnia (przy sali prezentacji produkcji wina), parking, tereny zielone wokół LCW.

Misją LCW jest wspieranie, odbudowywanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu oraz ofert kulturalno-turystycznych. LCW jest otwarte od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 16:00.

Wniosek o udostępnienie pomieszczeń LCW należy składać co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Wydarzenia.

Regulamin wraz z wnioskiem można pobrać na stronie LCW w dziale OFERTA: http://www.centrumwiniarstwa.pl/#oferta

 

Nominacje dla dyrektorów

31 sierpnia br. wicemarszałek Romuald Gawlik wręczył nominacje dyrektorom Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk". W Zielonej Górze dyrektorem został Jarosław Marcinkowski, a w Gorzowie Wlkp. Józefa Irena Szklana – Berest. Nominację wręczono także dyrektorowi Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze Czesławowi Grabowskiemu. Gratulacje złożył również dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Sławomir Kulczyński.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wystąpieniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wymaganą obowiązującymi przepisami zgodę na powołanie Czesława Grabowskiego, bez przeprowadzenia konkursu, na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na kolejne pięć sezonów artystycznych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do w/w prośby i wyraził zgodę na powołanie przez Zarząd Województwa Lubuskiego  Czesława Grabowskiego na wymienione stanowisko bez przeprowadzenia konkursu.

Czesław Grabowski został ponownie powołany na dyrektora instytucji z dniem 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 roku (pięć sezonów artystycznych). Czesław Grabowski, jest dyrygentem i kompozytorem, kieruje Filharmonią Zielonogórską od 1 września 1986 r. Studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach ukończył w 1973 roku z wyróżnieniem w klasie prof. Bolesława Woytowicza, współtwórcy śląskiej szkoły kompozytorów: nauczyciela Tadeusza Bairda i Wojciecha Kilara. Grabowski pracował w Operze Śląskiej, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk" jako kierownik artystyczny, oraz w Filharmonii Zabrzańskiej. Pracę w Filharmonii Zielonogórskiej rozpoczął po ukończeniu studiów dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Jana Hawela. Był jednym z inicjatorów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód" w 2004 roku.

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk"

20 czerwca br. podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego zostały podjęte uchwały w sprawie utworzenia zespołu zwanego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim w skład których wchodzą:

1) Medyczne Studium Zawodowe z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44 jako ponadgimnazjalna szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe dla młodzieży,

2) Policealna Szkoła Nr 1 „Medyk" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44 jako ponadgimnazjalna szkoła policealna dla osób dorosłych.

oraz

1) Medyczne Studium Zawodowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Dowgielewiczowej 5 jako ponadgimnazjalna szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe dla młodzieży,

2) Policealna Szkoła Nr 1 „Medyk" z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Dowgielewiczowej 5 jako ponadgimnazjalna szkoła policealna dla osób dorosłych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim będą utworzone z dniem 1 września br.

Mając powyższe na uwadze pojawiła się potrzeba przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora tychże jednostek. 22 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze oraz dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim. 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze został Pan Jarosław Marcinkowski natomiast dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim została Pani Józefa Irena Szklana – Berest.

 

Narodowe Czytanie „Quo vadis"

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze po raz kolejny organizuje, w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, otwarte głośne czytanie. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym marszałek Elżbiety Anny Polak. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę, 3 września 2016 r. o godz. 12 przed zielonogórską biblioteką. W tym roku spotkamy się podczas wspólnej lektury „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Tym razem wyboru lektury na Narodowe Czytanie dokonano w formie głosowania.

„Quo vadis" stanowi opowieść o triumfie odwagi, o konsekwencji w działaniu, o solidarności w imię fundamentalnych idei. Mądre przesłanie powieści Henryka Sienkiewicza ma dodatkowy wymiar zwłaszcza dziś, w świetle 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny.  

W tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania adaptację „Quo vadis" w opracowaniu Iwony Kusiak – dyrektor Gabinetu Biura Zarządu Województwa Lubuskiego, czytać będą osoby powszechnie znane w regionie, przedstawiciele świata kultury, sztuki, polityki i biznesu. Fragmenty przeczyta m.in. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

W holu głównym Biblioteki Norwida uruchomiony zostanie także, na dzień przed wydarzeniem, regał bookcrossingowy z dziełami Henryka Sienkiewicza.

Wydarzenie zakończy publiczny pokaz filmu "Quo vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Egzemplarze książek „Quo vadis", przyniesione na wydarzenie przez publiczność, zostaną opatrzone specjalną, okolicznościową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.

Akcja Narodowe Czytanie to integracja i budowanie tożsamości narodowej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzeba dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

Narodowe Czytanie to znakomity czas, moment inspirujących refleksji, przynoszących radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą. To także okazja do integracji pokoleń. To czas, gdy wybrzmią słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty. Do wspólnej lektury zachęca prezydent RP - zobacz przesłanie prezydenta RP na Narodowe Czytanie 2016

Pięć lat temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Wówczas Lubuskie po raz pierwszy włączyło się do akcji. Narodowe Czytanie w Zielonej Górze odbyło się na  Ławeczce Norwida przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida. W ubiegłym roku cała Polska czytała wielkie dzieło Bolesława Prusa „Lalka". Narodowe czytanie w Zielonej Górze odbyło się również na Ławeczce Norwida. W ubiegłorocznej akcji fragmenty "Lalki" czytały znane w regionie osoby, przedstawiciele mediów, świata kultury, polityki i biznesu. Akcji towarzyszyła ekspozycja okolicznościowa zbiorów bibliotecznych związanych z twórczością i życiem Bolesława Prusa prezentowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej.


Winniczka ozdobą lotniska w Babimoście

Winorośle pełne winogron na lotnisku w Babimoście? To już możliwe! Kontynuując działania zmierzające do odradzania się tradycji winiarskich na Ziemi Lubuskiej, na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost powstała mini winnica. Nasadzeniami zajął się Jarosław Lewandowski, założyciel winnicy „Na Leśnej Polanie" w Proczkach.

Od dzisiaj każdy pasażer, który pojawi się na lotnisku w Babimoście będzie miał namiastkę prawdziwej winnicy, a goście przylatujący do naszego portu - informację z czego słynie Region Lubuski. Winniczka stała się ozdobą portu lotniczego, a w szczególności otoczenia nowej hali przylotów, w której wnętrzach wiszą już zdjęcia przedstawiające lubuskie winnice i najciekawsze miejsca warte odwiedzenia w naszym regionie. To właśnie na terenie sąsiadującym z halą odlotów pojawiły się winorośle. – Posadziliśmy cztery odmiany: oporto, allwood, bianca i chrupka złota. Są to odmiany mało wymagające, odporne na suszę czy mrozy – zapewnia Michał Lewandowski, jeden z założycieli winniczki. Na lotnisku posadzono 150 sadzonek, które za blisko trzy lata mogą wydać ok. 250 kg owoców.

Materiał przygotowała: Katarzyna Fedro


Lubuskie obiekty kultury z szasną na dofinansowanie

Zarząd Województwa Lubuskiego rekomendował 15 inwestycji z zakresu kultury  do Kontraktu Terytorialnego dla Regionu. - Minister wystąpił do marszałków o wzmocnienie Kontraktu o działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Dostaliśmy możliwość aplikowania o środki finansowe na realizację w ramach Kontraktu Terytorialnego 15 inwestycji w tym obszarze z zaznaczeniem, że muszą być to zadania o znaczeniu regionalnym – mówiła podczas konferencji prasowej 30 sierpnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak.

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Lubuska lista zawiera 30 najważniejszych dla regionu zadań, zarówno na podstawowej jak i warunkowej liście przedsięwzięć, o łącznej wartości 12 mld zł. - Do tej pory nie było żadnego aneksu. Zawracaliśmy się trzykrotnie do Ministra Rozwoju z prośbą o renegocjacje Kontraktu, ponieważ zawiera on listę podstawową oraz warunkową. Wdrażamy programy regionalny i krajowe, więc to dobry czas na renegocjacje – podkreśla marszałek.

Pojawiła się jednak szansa na rozszerzenie listy projektów wpisanych do Kontraktu Terytorialnego. Na wniosek ministra marszałkowie wyłonili priorytetowe dla regionu działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.  Zarząd Województwa zarekomendował 15 inwestycji w tym obszarze. - 5 inwestycji zostało zastrzeżonych z klucza dla miast prezydenckich. 10 inwestycji rekomendował zarząd województwa na podstawie zgłoszeń i konsultacji przeprowadzonych z gminami. Wcześniej zarząd podjął uchwalę w zakresie priorytetów w zakresie kultury, bo chcieliśmy aplikować do programów krajowych w trybie konkursowym, więc byliśmy przygotowani – wyjaśniła E. Polak.

Na liście rekomendowanej przez Zarząd Województwa znajdują się:

- Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej,

- Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,

- Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,

- Kultury Europy – w kulturze regionu – etap II – Muzeum Etnograficzne w Ochli,

- Centrum Interpretacji Fortyfikacja Nowożytna w zabytkowym zespole bastionu Król w Kostrzynie nad Odrą,

- Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów w Strzelcach Krajeńskich,

- łagowski szlak kultury i zabytków – Lubuski Zaułek Sztuki,

- Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

- To wielka szansa na odrestaurowanie pięknych obiektów, które mamy i które służą i będą służyły naszym mieszkańcom. Są to obiekty, które podniosą atrakcyjność turystyczną regionu – podkreślał wicemarszałek Romuald Gawlik.

Oprócz 10 rekomendowanych przez zarząd projektów, swoje inicjatywy zgłosili także prezydenci lubuskich miast.

Zielona Góra postawiła na modernizację widowni Zielonogórskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr" oraz renowację pałacu w parku krajobrazowym w Zatoniu na potrzeby multimedialnego centrum historycznego miasta Zielona Góra.  – Zielona Góra nie ma własnego muzeum, które mówiłoby o historii i tam chcielibyśmy stworzyć coś takiego nie tylko na bazie pałacu, ale też na bazie parku. Jeżeli udałoby się odrestaurować to miejsce, byłoby to piękne miejsce do odpoczynku – wyjaśnił prezydent Janusz Kubicki. – Jeżeli chodzi o amfiteatr, to scena została przebudowana, ale stan widowni jest coraz gorszy. Brakuje także zadaszenia. Uważam, że brakuje w mieście miejsc,  w których mieszkańcy mogliby odpocząć i spędzić milo czas. Jeżeli więc są na to środki unijne, to wykorzystajmy je w tym kierunku – dodał.

Władze Gorzowa z kolei stawiają na „Kwartał Kultury", w ramach którego rozbudowana i przebudowana zostanie niezabytkowa infrastruktura na cele działalności kulturalnej, np. działalność szkoły muzycznej. – Chcielibyśmy, aby zdolną młodzież przenieść do lepszych warunków, żeby nie uciekała do innych ośrodków – wyjaśnił Łukasz Marcinkiewicz, sekretarz miasta Gorzów Wlkp. Druga zgłoszona inwestycja to zadanie partnerskie, projekt o nazwie „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty", realizowany we współpracy z gminami: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok. Gorzów jest liderem. - Koncepcja zakłada wydobycie tego, co najlepsze z infrastruktury sakralnej. Chcielibyśmy ocalić to co jest i polepszyć walory architektoniczne. Zwieńczeniem tego miałaby być ścieżka turystyczno-dydaktyczna – dodał. Odrestaurowane obiekty zostaną połączone w unikalną ścieżkę dydaktyczną opartą na technologii ICT, wykorzystującą filmy, nagrania audio, stronę internetową i materiały drukowane itp. Umożliwi to organizację wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych.

Projekt zgłosiła także Nowa Sól. Chodzi o adaptację zabytkowego budynku Alexandra Gruschwitza za Państwową Szkołę Muzyczną.  – Szkoła ta odgrywa ważną rolę w Nowej Soli i regionie. Obecnie działa w bardzo trudnych warunkach, będziemy zabiegali o pieniądze z ministerstwa kultury. Chcemy przekazać ten budynek szkole muzycznej. To jest bardzo ważny element programu rewitalizacji dawnej fabryki Odra. To jest bardzo ambitny, ważny i potrzebny projekt dla Nowej Soli i regionu, szczególnie jeżeli możemy sięgnąć po środki centralne. Kontrakt Terytorialny jest dla nas ogromna szansa – podkreślał prezydent miasta Wadim Tyszkiewicz.

Wśród rekomendowanych inwestycji znajduje się także  kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu. Obecny na konferencji  ks. Piotr Kamiński referent zielonogórsko-gorzowskiej Kurii Diecezjalnej podkreślał, że obiekty sakralne to ważna część dziedzictwa regionu i jego spuścizny kulturowej. Podziękował także za współpracę w poprzedniej perspektywie unijnej. – Dzięki niej udało się naprawdę wesprzeć obiekty sakralne w małych społecznościach lokalnych. Dziękujemy za zrozumienie, że kościoły to nie tylko obiekty sakralne, ale pełnia także rolę kulturotwórczą, że są dziedzictwem o który musimy dbać dla wszystkich pokoleń – wyjaśnił.

Zobacz: listę rekomendowanych inwestycji


Spotkanie mediów polskich i niemieckich w Kostrzynie

9 września 2016 r. w Kostrzynie odbędzie się spotkanie polskich i niemieckich mediów. Spotkanie związane jest z wizytą w regionie lubuskim Stefana Ludwiga – Ministra Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów KZ Brandenburgia. W programie wizyty zaplanowano spotkanie w Twierdzy Kostrzyn, prezentację projektu "Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II" oraz rozmowy nt. 25 lat współpracy polsko-niemieckiej.

Ministrowi towarzyszyć będzie m.in. rzecznik prasowy, referent ds. kontaktów z Polską oraz  niemieccy dziennikarze. Ze strony polskiej wezmą udział: członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, Andrzej Kunt - burmistrz Kostrzyna, Paweł Mrożek - Kierownik  Biura Prasowego UMWL, Agata Zajączkowska - Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które zaplanowano w godz. 11.00 – 13.30. Gwarantujemy dojazd z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Zainteresowanych dojazdem dziennikarzy prosimy o przesłanie informacji do 2 września br. do godz. 10.00 (piątek) na adres Biura Prasowego biuroprasowe@lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta