Zielona Góra,

sobota, 14 marca 2015

Wybory samorządowe w Zielonej Górze: kandydaci powinni we własnym zakresie sprawdzić poprawność podziału mandatów


W Zielonej Górze jutro wybory samorządowe. Tymczasem szef PKW mówiąc o poprzednich wyborach samorządowych "przyznał, że dopóki nie powstanie opinia informatyków, nie będzie pewności czy wady poprzedniego systemu nie wypaczyły wyniku głosowania"- w wywiadzie dla dziennika "Rzeczpospolita". Z tego co wiem, w Zielonej Górze wyniki wyborów ma zliczać ten sam program co w poprzednich wyborach.

Kandydatom z Ziel. Góry proponuję, by obfotografowali wszystkie protokoły na drzwiach komisji w dniu kolejnym, i sami zliczyli sobie własne wyniki- ten program który mają w PKW, w poprz. wyborach popełniał także błędy rachunkowe w obliczeniach. 
 
Komunikaty

Głosowanie w wyborach do Rady Miasta i Prezydenta Miasta Zielona Góra

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00 - 21.00. W wyborach samorządowych w spisach wyborców ujmowane są (będą mogły wziąć udział w głosowaniu) wyłącznie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców to znaczy zameldowane na pobyt stały bądź wpisane do niego na podstawie decyzji prezydenta miasta. Osoby zameldowanie na pobyt czasowy nie będą ujęte w spisie wyborców.
Mieszkańcy Zielonej Góry będą wybierać radnych oraz prezydenta miasta. Miasto zostało podzielone na 5 okręgów wyborczych. Z każdego okręgu zostanie wybranych 5 radnych. Obwieszczenia o podziale miasta na okręgi wyborcze oraz o kandydatach na radnych eksponowane są w lokalach wyborczych, na słupach ogłoszeniowych i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

W wyborach do rady, wyborca otrzyma kartę do głosowania koloru białego w formie broszury. Wyborca oddaje głos na kandydata i jednocześnie na listę poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku jednego kandydata. Na całej kartce można postawić znak X tylko przy nazwisku jednego kandydata.

W wyborach prezydenta miasta, wyborca otrzyma kartę do głosowania koloru różowego. Na karcie będą nazwiska 6 kandydatów. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku X przy nazwisku jednego kandydata.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w tych samych lokalach jak w wyborach do sejmiku.

/Miejska komisja wyborcza, bip/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta